Archive | November 2013

ఆత్మ విమర్శ

The window through which you see- telugu

విలువ : సత్ప్రవర్తన                               

అంతర్గతవిలువ:ఆత్మపరిశీలన

  ఒక యువ జంట ఒక కొత్త ప్రదేశంలో నివాసం ఉంటున్నారు ఆ భార్యా భర్తలు ఇద్దరు ఉదయమే అల్పాహారం తింటుండగా పొరుగున  ఉన్న ఆమె ఉతికి దండెం మీద ఆరవేసిన బట్టలు కనిపిం చాయి. భార్య ఆ బట్టలు చూసి “అవి శుభ్రం గా లేవు కొంచెం మంచి సబ్బుతో ఉతికితే బాగుండేది ఆమెకు బట్టలు బాగా ఉతకడం రాదు ” అని విమర్శిం చిం ది.  ప్రతి రోజు పొరుగింటావిడ ఆరవేసిన బట్టలను చూసి ఈమె ఇలాగే మాటలాడేది!

ఒక నెల తరువాత పొరుగింటావిడ ఉతికి ఆరవేసిన బట్టలు శుభ్రం గా అందం గా కనిపిం చడం చూసి ఆమె ఆశ్చర్య పొయింది   తన భర్తని పిలిచి చూడు ఆమె బట్టలు బాగా ఉతకడం నేర్చుకుంది ఎవరు నేర్పారో ఆమెకు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని పలికింది.  అప్పుడు భర్త ఈరోజు ఉదయం పెందలకడనే లేచి మన కిటికీలను శుభ్రం చేశాను   .నీకు బట్టలు శుభ్రం గా కనిపించడానికి కారణం అది అని చెప్పాడు.శుభ్రమైన కిటికీ లోంచి బట్టలు శుభ్రం గా కనిపించినట్లే మనం  ఇతరులను  ఏ దృష్టి తో చూస్తామో వాళ్ళు మనకదే  విధంగా కనిపిస్తా రు.

నీతి:-

ఇతరుల విషయంలో నీకు తోచినట్లుగా ఎప్పుడూ ఒక   నిర్ణయానికి  రాకూడదు.

మనం ఎలాంటి  అద్దాలలో  నించి చూస్తే  మనకు ప్రపంచం అలాగే కనిపిస్తుంది

మనం మాటలాడే మాటల్లో మన ఆలోచనలు ప్రతి బింబిస్తాయి.

ఇతరులను విమర్శించడానికి ముందు  మనలను మనం పరిశీలించుకోవాలి.

 

క్షమాగుణం

good to forgive teluguవిలువ : ప్రేమ

అంతర్గత విలువ : దయ

ఐజాక్ న్యూటన్ ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త. ఈయన ప్రతిరోజూ కొన్ని గంటల పాటు, 20 సంవత్సరాలు కష్టపడి చేసిన పరిశోధన ఫలితాలు రాసి ఉంచారు. ఒకరోజు ఆ కాగితాలు బల్ల పైన పెట్టి బైటికి వెళ్ళారు. ఆయన పెంపుడు కుక్క ” డైమండ్ ఆ గది లోనే పడుకుని ఉంది. కొద్దిసేపటి తరవాత ఆ కుక్క ఆడుకుంటూ ఆ కాగితాలు ఉన్న బల్ల పైకి దూకింది .

అలా దూకడం లో అక్కడ ఉన్న వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి ఆ కాగితాల మీద పడింది.20సంవత్సరాలు కష్టపడి రాసిన పరిశోధనా ఫలితాలు క్షణాల్లో బూడిద అయిపోయాయి.బైటనుండి తిరిగి వచ్చిన న్యూటన్ అది చూసి స్తంభించిపొయాడు. ఇంకెవరయినా అయితే ఆ కుక్కని కొట్టి చంపేసేవారు. కాని న్యూటన్ కుక్క తల మీద తట్టి ,”డైమండ్ నువ్వేమి చేసావో నీకు తెలియదు”, అని క్షమించి వదిలేసాడు. మళ్ళీ ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి పరిశోధన ఫలితాలు రాసుకున్నాడు. నోరు లేని జంతువులని కూడా క్షమించగలిగే గొప్ప హౄదయం న్యూటన్ ది.

నీతి:-

ఎవరివల్ల అయినా మనకు బాధ కలిగినప్పుడు క్షమించి వదిలెయ్యడం చాలా కష్టం .కాని మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తే సాధించవచ్చు. క్షమిస్తూ ఉండడం అలవాటుగా చేసుకుంటే అందరూ మనకు స్నేహితులు  గానే ఉంటారు, శత్రువులు   ఉండరు.

నిజమైన ప్రేమ

Develop love telugu

విలువ: సత్ప్రవర్తన

అంతర్గత విలువ: క్షమించుట

ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూలు టీచరు తన క్లాసు పిల్లలతో ఒక ఆట ఆడించాలి  అనుకున్నారు. ప్రతి విద్యార్ధిని ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిలో బంగాళాదుంపలు తీసుకురమ్మని చెప్పేరు. ఒక్కొక్క బంగాళదుంపకి విద్యార్ధి ద్వేషించే వాళ్ల పేరు పెట్టమని చెప్పేరు. ప్రతి  విద్యార్ధి ఎంతమందిని ద్వేషిస్తే అన్ని బంగాళాదుంపలు తీసుకురావాలి. టీచరు చెప్పిన రోజుకి అందరూ బంగాళదుంపలు తెచ్చారు.కొంతమంది 2, కొంతమంది 3, కొంతమంది 5 ఈ విధంగా తెచ్చారు.

ఒక వారం రోజులు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లినా, బాత్రూంకి కుడా బంగాళాదుంపలసంచిని తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పేరు. రోజులు గడిచే కొద్దీ అవి దుర్వాసన వస్తున్నాయని, 5 బంగాళదుంపలు వున్నవాళ్లు బరువుగా కుడా వున్నాయని ఫిర్యాదు చెయ్యసాగేరు .ఇంకోవారం తరవాత ఆట పూర్తి కావడంతో పిల్లలు వూపిరి పీల్చుకున్నారు.

టీచరు ఈ వారం రోజులు బంగాళదుంపలు ఆట ఎలా వుందో చెప్పమని పిల్లల్ని అడిగేరు.ఆందరూ చాలా విసుగ్గా వుందని బరువుతో పాటు , దుర్వాసన కూడా భరించాల్సి వచ్చిందని చెప్పేరు. అప్పుడు టీచరు ఆ  ఆటలో వున్న అర్ధాన్ని ఈ విధంగా వివరించేరు.

” మనం ఎవరిని అయినా ద్వేషించినప్పుడు అది మన హృదయం అంతా  వ్యాపిస్తుంది .వారం రోజులు దుర్వాసన భరించడమే కష్టం అయినప్పుడు  జీవితాంతం  భరించాలంటే ఎలా ఉంటుందో అలొచించండి. జీవితాన్నించి ద్వేషాన్ని దూరం చెసుకుంటే జీవితం అంతా పాపాలు మొయ్యక్కర్లేదు”

నీతి: నిజమైన ప్రేమంటే మంచివాళ్ళని ప్రేమిచడం మాత్రమే కాదు,దుర్మార్గులని కూడ ద్వేషించకుండా ఊండగలగడం.

నీతి నీజాయతి – ఎంతో అమూల్యమైనది

dasturji pictureవిలువ : సత్యం

అంతర్గత విలు: నిజాయితి

కొన్ని సవత్సరాల క్రితం దస్తురిజి బొంబాయి నగరానికి విచ్చేశారు. కొన్నివారాలు అయ్యాక, బస్సు లో ప్రయాణంచేసే అవకాశం వచ్చింది  బస్సు లో కూర్చోగానే, టికెట్ కలక్టరు పొరపాటున ఒక  రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చేడు అని తెలిసింది .ఏమి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, దస్తుర్గారికి అనిపించింది. రూపాయి వెన్నక్కి ఎచ్చేయ్యాలి ,దెగ్గిర పెట్టుకోవడం పొరపాటు’అని,  దస్తుర్గారికి ఇంకో ఆలోచన  వచ్చింది   ఒక రూపాయి కోసం ఇంత ఆలో చన ఎందుకు మరిచిపోదాం.భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమానం అనుకుని  ఊరుకుని దగ్గర పెట్టుకుందాము

దస్తూ ర్ గారు, దిగవలిసిన చోటు వొచ్చి నప్పుడు, కావాలని బస్సు తలుపు దగ్గిర నిలబడి

టికెట్ కలెక్టర్ తో అన్నారు ‘మీరు నాకు చిల్లర ఎ క్కు వ ఇచ్చారు’ అని.

టికెట్ కలెక్టర్ చిరునవ్వుతో, అడిగాడు, ‘మీరు ఊళ్లోకి  కొత్త గా వ  చ్చి న దస్తూర్ గారు కదా అండీ’

దస్తూర్ గారు అవును ” అని జవాబు చెప్పారు.

టికెట్ కలెక్టర్ అన్నాడు,’నేను మీ గురించి చాల మంచి విషయాలు విన్నాను,ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని అనిపించింది”

అది వినగానే దస్తూర్ గారికి చాల చిన్నతనం వేసింది .దస్తూర్ గారు అనుకున్నారు ‘భగవంతుడా ఈరోజు నేను ఒక రూపాయి కోసం,నా అభిమాన్నాన్ని అమ్ముకోబో యాను,నన్ను క్షమించు

నీతి:

మన మనసు మనకి చాల ఆలోచనలు ఇస్తుంది , మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి

1.మీ ఆలోచనల్ని గమనించండి, మాటలు గా మారతాయి

2.మాటల్ని గమనించండి, చర్య లు గా   మారతాయి

3. మీ చర్యల్ని గమనించండి, అలవాట్లు గా మారతాయి

4. అలవాట్లు గమనించండి, మీ స్వభావం గా మారుతాయి

5. స్వభావాన్ని గమనించండి, మీ విధి గా మా రుతుంది.

ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సుని , తప్పు ఆలోచనలు రాకుండా జాగ్రత్తగా, గమనించాలి. ఏవైనా పొరపాటు చేస్తే మనం శాంతంగా ఉండలేము

భగవంతుడి మీద భక్తి

tansenవిలువ :  ప్రేమ

అంతర్గత విలువ : భక్తి

అక్బర్ మహారాజు చాల గొప్ప మొఘల్ రాజు.(1542-1605) తాన్సేన్ , అక్బర్ దర్బార్ లో ఒక గొప్ప గాయకుడు తాన్సేన్ ‘మేఘమాలా’ రాగం పాడినప్పుడు, ఆకాశం లో మేఘాలు కమ్ముకునేవి. ‘వరుణ రాగం పాడినప్పుడు, వర్షం కురిసేది. ‘నాగస్వర’ పాడినప్పుడు, పాములు ఒక చోటికి చేరేవి అక్బర్ మహారాజు గారికి చాల గర్వంగా  ఉండేది, తాన్సేన్ లాంటి గొప్ప కళాకారుడు తన దర్బార్ లో ఉన్నాడు అని

ఒక రోజు, అక్బర్ మహారాజుగారు, ధ్యానం లో ఉన్నప్పుడు, దూరం నుంచి ఒక మంచి గానం వినిపించింది. హరిదాసు అని , రోడ్ మీద తిరిగే ఒక మనిషి, తన దెగ్గిర ఒకే తీగ తో వాయించే ఒక  వాద్యం  తో, పా డుతున్నాసుడు.ఆ గానం విన్నఅక్బర్ మహారుజు గారికి మనసుకి చాల తృప్తి ,సంతోషాన్ని కలిగింది.

తాన్సేన్ ని అడిగారు, దర్బార్ లో పాట కంటే,హరిదాసు పాట ఎందుకు, తనకి అంత సంతోషం కలిగింది అని. తాన్సేన్ జవాబు, ఇచ్చాడు, మహారాజ, నేను పాడేటప్పుడు, మీ మొహం చూసి, మీ మెప్పు పొందటానికి, మీరు ఇచ్చే బహుమతులు మీద ఆశ తోపా డుతాను. కాని హరిదాసు, భగవంతుడి మొహం చూసి, ఏమి ఆశించకుండా, పాడుతున్నాడు, అని జవాబు ఇచ్చాడు తాన్సేన్.

నీతి

ఏ పని అయిన, భగవంతుడి ప్రేమ కోసం, భగవంతుడి సేవ, అనుకుని చేస్తే, మిక్కిలి సంతోషాన్ని పొందుతాము.

చిన్న కథ  శ్రీ సత్య సాయి బాబా.

విన్నపము

పిల్లలలో సత్ప్రవర్తనను మానవతావిలువలను పెంపొందింప  చేయదాన్కిక్ ఈ బ్లాగ్ అంకితం చేయబడుతోంది. వివిధ కథలు అనుభవాల ద్వారా పిల్లలలో విలువలను పెంపొందింప చేయడం వాటిని అనుసరింపచేయడం మా లక్ష్యం. మా స్వామి మార్గ దర్శకులు  ఐన శ్రీ శ్రీ శ్రీ భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారికి మరియు ఆదర్శ బాలవికాస గురువు మా అమ్మగారు శ్రీమతి

ఆనందీ పరమేశ్వరన్ గారికి కానుకగా ఈ బ్లాగ్ ను   సమర్పించు చున్నాను . స్వామి ఆశీస్సు ల వలన విద్య-మానవతా విలువలు అను కార్యక్రమములో సుమారు 10 సంవత్సరములు పైగా పాలు పంచు కొనుట వలన పిల్లల మనస్సులలో మానవతా విలువలను పెంపొందించు టకై కృషి చేయు ఈ కార్య క్రమము లో పాల్గొనుటకు నాకు ఈ చిన్న  అవకాశము లభించినది .

మొక్కను వంచడం సాధ్యమౌతుంది  కాని చెట్టును వంచండం సాధ్యం కాదని స్వామి చెప్పినట్లుగా చిన్నతనం నుంచీ పిల్లలను సక్రమమైన మార్గం లో తీర్చి దిద్ది వాళ్ళలో ఉన్నతమైన విలువలను పెంపొందింప చేయడం మన కర్తవ్యం స్వామి ఉద్దేశ్యం లో విద్య యొక్క లక్ష్యం సత్ప్రవర్తనను అలవరచుకోవడం సక్రమమైన నడవడిక లేనివాని జీవితం దీపం లేని ఇల్లు లాంటిది. విలువలను ప్రబోధించే కథల ద్వారా ధ్యానం లేదా ప్రార్థన ల ద్వారా ఈ లక్ష్యాన్ని సాదిం చాలని మేము భావిస్తున్నాము

మానవతా విలువలను అనుసరించడం పిల్లలలో వాటిని పెం పొందిం పచేయడం లక్ష్యం గా కలవారెవరైనా జాతి కుల మత భేదాలతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ  బ్లాగ్ ను ఉపయోగించుకోవచ్చు ఏ మతాన్ని దేవుడిని దేవతని గురువును గురించి ప్రచాచం చేయడానికి ఈ బ్లాగ్ ఉద్దేసించ బడలేదు విలువలు విశ్వజనీన మైనవి.  కథలని ఎక్కడ నుంచి సేకరించినా రచయితలకు లేదా సంబంధించిన వారికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాము మానవతా విలువలు శీఘ్రంగా  అంతరించి పోతున్న ఈ రోజులలో మేము చేసే ఈ కృషి తరువాత తరాలవారికి ఉపయోగ పద గలదని ఆశిస్తున్నాను

తెలుగులో ఈ కథలను అనువదించే బాధ్యతను స్వీకరించిన తెలుగు టీం సభ్యులు శ్రీమతి లక్ష్మి నాగి, మరియు శ్రీమతి విశాలకిరణ్ గార్లకు ప్రత్యేకముగా ధన్యవాదములు తెలుపుచున్నాను. వాళ్ళ సహకారం వెల  కట్టలేనిదని నిస్సందేహం గా చెప్ప  గలను .ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోని విద్యార్ధు లోతో పాటు ప్రపంచంలో తెలుగు మాటలాడే వారికి అందరికీ ఈ సమాచారం చేరగలదని ఉపయోగపడగలదని ఆశించు చున్నాను .

విద్య ఉన్నతం గా జీవించడానికి ఉపయోగ పడాలి తప్ప కేవలం

బ్రతకడానికి మాత్రం కాదు అనే స్ఫూర్తి తో యథా శ క్తి ఈ కృషికి పూను కున్నాము .

శ్రీ సత్య సాయి కి కోటి ప్రణామాలు.

నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్వామి అంటే చాలాఇష్టం. నేను అమ్మవారిని కొలుచుకోవడం  మొదలుపెట్టాక , స్వామి లో అమ్మవారి చూసుకున్నాను. స్వామిని నేను సాయి మా అని పిలుస్తాను.

స్వామి బాల్ వికాస్ గురించి నాకు అంతగా అవగాహనా లేదు. అందుకే మా పిల్లనిని కూడా, పంపించలేక పోయాను. కాని ఈబాల్ వికాస్ లో పిల్లలు ఎన్నో విలువలు  నేర్చుకోవచ్చు. అందరి పిల్లలకి ఈ అవకా శం రావాలని , ఈ స్వామి కార్యం లో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నిస్తాను.— శ్రీమతి లక్ష్మి నాగి

నేను చిన్నతనము నుంచి స్వామి భక్తురాలిని, స్వామిని నా మిత్రునిగా  భావిస్తున్నాను. స్వామికి నా కృతజ్ఞత తెలుపు కొ నుటకై, స్వామి భక్తులకు సేవ చేయుటకై  మరియు పిల్లలకు మానవతావిలువలు వారి మాతృభాష లొ అందించే ప్రయత్నం   చేస్తున్నాను.

మా నాన్న గారు శ్రీ డి. వి. జి .ఎ . సోమయాజులు గారి సహకారముతో ఈ  బ్లాగు నిర్వహణ లో పాల్గోనుచున్నాను— శ్రీమతి విశాలకిరణ్

ఇట్లు

నందినీ రమేష్