మనస్సు యొక్క ప్రతిబింబము

buddha-picture.jpg

 

విలువ — ప్రశాంతత

అంతర్గత విలువ — ఓర్పు, ప్రేమ.

ఉన్నత అధికారి అయిన ఒకపెద్దమనిషి  గౌరవనీయులయిన ఒక సాధువుని కలిశాడు.అధికారి, ఆ సాధువుకి తాను చాలా గొప్ప వాడిని,  నిరూపించాలని అనుకున్నాడు.

సాధువుని ,”ఇప్పటి  దాకా, మీరు నాకు చెప్పిన మాటలు, నాకు ఎలా అనిపించాయో మీకు చెప్పమంటారా? “అని అడిగాడు. సాధువు ‘ నా గురించి నీకు ఎటువంటి అభిప్రాయమున్నా అది నాకనవసరము.  నేను దాన్ని పట్టించుకోను,ఎందుకంటే అది నీకు సంబంధించిన విషయము’. అని జవాబు ఇచ్చాడు.

అధికారి “ మీకు వినాలని లేక పోయినా సరే ,నేను చెప్పదలచుకున్నాను , వినండి.”‘మీరు , నాకు  ఎందుకూ పనికిరాని వారిలా కనిపిస్తున్నారు’. అని సాధువుని కించపరుస్తూ మాట్లాడాడు. కాని, ఈ మాటలు విన్న సాధువు చలించకుండా మౌనంగా ప్రశాంతంగా ఉండిపోయారు .

దాంతో , తన మాటలతో  చెవిటి వాని చెవిలో శంఖం ఊదినట్లైందని తెలుసుకున్న అధికారి,  “ నా గురించి, మీరేమనుకుంటున్నారు,నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది  అని తిరిగి ప్రశ్నించాడు. నువ్వు నా కళ్ళకి, బుద్ధునిలా కనిపిస్తున్నావు ‘ అన్నాడు సాధువు.

ఇది విన్న అధికారి, సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళి ,తన భార్యకి సాధువు తన గొప్పతనాన్ని  గుర్తించిన విషయం చెప్పాడు.

జరిగిందంతా విన్న భార్య, “ మీరెంత మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తున్నారండి. మన  అలోచనలు, బుద్ధి, పనికి రానివి అయినప్పుడు , మనకి ఎదుటివారిలో కూడా అవే  కనిపిస్తాయి. గౌరవనీయులయిన సాధువుకి బుద్ధుని లాంటి హృదయముండటం వల్ల ,ఆయనకి మీతో పాటు అందరిలో కూడా బుద్ధుడే కనిపిస్తున్నారు. “ అని తన భర్తకి అర్ధమేయ్యేలా సున్నితంగా చెప్పింది.  

నీతి:

“యద్భావం తద్భవతి అంటారు”  మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆలోచనలు నిర్మలంగా, ఉన్నప్పుడు, అవి మనము చేసే పనులలో కూడా  ప్రతిబింబిస్తాయి.

http://amritham99.blogspot.sg/search/label/inspiring%20stories

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/08/11/reflection-of-mind/

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

బాలగోవిందం -తొమ్మిదవ శ్లోకము

తొమ్మిదవ శ్లోకము                                                                                                                                     సజ్జన సాంగత్యంలో ఉండు

bg9a

సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ |                                                                                                             నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః                                                                                                                     భజగోవిందం భజగోవిందం. || 9||

అనువాదం

సత్సంగత్వమె  నిస్సంగత్వం

నిస్సంగత్వమె నిర్మోహత్వం

నిర్మోహత్వమె నిశ్చలతత్వం

నిశ్చలతత్వమె జీవన్ముక్తి

భజగోవిందం భజగోవిందం. || 9||

తాత్పర్యము :    సత్సాంగత్యం వల్ల ,  అసంగత్వం ఏర్పడుతుంది. అసంగత్వం ,మోహాన్ని నశింపచేస్తుంది. మోహం  నశిస్తే నిశ్చలమైన తత్వము, ఏర్పడుతుంది. అది జీవన్ముక్తికి దారి తీస్తుంది.గోవిందుని భజించు ,గోవిందుని  కీర్తించు. ఓ మందమతి !గోవిందుని సేవించు.

విద్యార్థుల కొరకు కథ :  

మంచి,చెడు గుర్తించగలిగే  సామర్ధ్యము.

విలువ: మంచి నడవడి,

ఉప విలువ:సత్సాంగత్యము, మంచి వారితో స్నేహం.

9b

 

 

 

 

 

 

ఒక కాకి, హంస, యిద్దరూ స్నేహితులు. ఒకరోజు కాకి, హంసను తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించింది.​హంసను ,కాకి తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఒక ఎండిన, వంకర పోయిన చెట్టు కొమ్మపై కూర్చోమంది.  ఆ చోటు అంతా పేడ, మాంసము ,ఎముకలు  ,దుర్గంధముతో వ్యాపించి ఉన్నది. అది చూసి హంస అన్నది”సోదరా నేను ఇటువంటి  ప్రదేశములో ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేను. ఎక్కడన్నా పవిత్ర స్థలం ఉంటే అక్కడకి తీసుకెళ్ళు “ అన్నది .

9c

 

 

 

 

 

 

అందుకు కాకి, హంసను రాజు గారి తోటలోని ,ఒక పెద్ద చెట్టు పైన ఉన్న కొమ్మల మధ్యన ఉన్న తొర్రలో  కూర్చోబెట్టింది. అదీ  ప్రక్కనే కూచుంది. కూచోగానే హంస క్రిందకు చూసింది చెట్టు క్రింద రాజుగారు తల పైకెత్తి కూర్చుని వున్నారు. అయన ముఖంపై  సూర్యకాంతి పడుతూ ఉంది. దయాగుణం కల హంస రాజుగారికి  ఎండ తగలకుండా, నీడకోసం తన రెక్కలు విచ్చుకొని ఎండకు అడ్డం పెట్టింది. రాజు గారికి ఊరట కలిగింది. కానీ దుష్టబుద్ధి గల కాకి రాజు గారి తలపై రెట్ట వేసింది. పై నుంచి రెట్టపడగానే రాజుగారు విల్లు ఎక్కుపెట్టి బాణం వేశారు. బాణాన్ని చూస్తూనే కాకి ఎగిరి పోయినది. కానీ ఆ బాణం హంసకు  తగిలింది. హంస కిందపడి చనిపోతూ యిట్లా అంది. “ఓ రాజా! నీ మీద రెట్ట వేసింది నేను కాదు కాకి. నేను స్వచ్ఛమైన జలాల్లో వుండే హంసను. నీకు ఎండ వేడి తగలకుండా సహాయం చేశాను. కానీ దుష్ట స్వభావి అయినా కాకితో స్నేహం వలన నా  జీవితం నాశనం అయింది . అందుకే దుష్టులను దూరంగా  పెట్టాలి”. అంటారు

నేర్చుకోవలసిన విషయము :మనుషుల మంచితనం ప్రభావం వారితో ఉండేవారిపై ఏ విధంగా ప్రభావం, ప్రేరణ స్తుందో , చెడ్డ వారి సాంగత్యము వారితో ఉండేవారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే స్నేహితులని ఎన్నుకొనే ముందర సరి అయిన  నడవడి గల మంచి వారితోనే స్నేహం చెయ్యాలి. మంచివారి సాంగత్యం  వల్ల మనిషి  సన్మార్గములో  వుంటాడు.  ఒక మంచివాడు దుష్టుల సహవాసంలో అతని మంచితనం గుర్తింపబడక పోగా ,దుష్టసావాసం వల్ల తన జీవితం నాశనం చేసుకుంటాడు. ఒక సామెత వుంది. “నీ స్నేహితులెవరో చెప్పు, నీవు ఎట్లాంటివాడివో చెపుతాను” అని. చిన్నతనం నుంచే మంచి వారితో స్నేహం అలవరచుకోవాలి. ఇది చాల ముఖ్యము. ఒక క్రుళ్ళిన పండు బుట్టలో మిగతా పండ్లతో ఉంటే  క్రమంగా బుట్టలోని మిగతా  పండ్లు  అన్ని క్రుళ్ళి పోతాయి. స్నేహితులని ఎంచుకొనే విషయం లో కూడా చాల జాగ్రత్తగా ఉండాలి . చిన్న వయసులో అలవర్చుకొనే విలువలు జీవితాంతం మనతో ఉంటాయి. మానవతా విలువలు తెలియచెప్పే విద్య, మంచివారితో సావాసము జీవితం లో అత్యంత ముఖ్యము ,ప్రధానము.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

 htps://facebook.neetikathalu.com 

 

దయగల హృదయం

విలువ : ప్రేమ
అంతర్గత విలువ : ఇతరుల పట్ల దయ
     ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ఎంతో మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండేవాడు. సాటివారి పట్ల ఆదరణ,దయ కలిగి ఉండేవాడు. ఎక్కువ స్థాయి, తక్కువ స్థాయి అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూసేవాడు. తన ఇంట్లో పని చేసేవారిని కూడా ఆదరించేవాడు. ఒక రోజు విద్యాసాగర్ తన ఇంట్లో మెట్లు దిగి కిందకి వస్తూ ఉండగా, ఇంట్లో పనివాడు చేతిలో ఉత్తరం పట్టుకుని, మెట్ల పక్కన నిద్రపోతూ ఉండడం గమనించాడు. నెమ్మదిగా పనివాడి చేతిలో ఉత్తరం తీసుకుని చదివాడు. ఆ ఉత్తరంలో విషయాన్ని బట్టి అతను చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడని అవి తట్టుకోలేక వాటి గురించి బాధపడుతూ నిద్రపోయాడని అర్థం చేసుకున్నాడు. అతని పరిస్థితికి జాలిపడి, గదిలోకి వెళ్ళి విసనకర్ర తెచ్చి పనివాడికి విసరసాగాడు. అలా విసరడం వల్ల అతను ఇంకా సౌకర్యంగా నిద్రపోగలడని విద్యాసాగర్ భావించాడు. 
  ఇంతలో విద్యాసాగర్, స్నేహితుడు అతన్ని కలవడానికి వచ్చాడు.ఈ దృశ్యం చూసిన అతను కోపంతో విద్యాసాగర్ తో ” జాలికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి. పనివాడికి నువ్వు సేవ చెయ్యడం ఏమిటి? నెలకు 700 రూపాయలకు పనిచేసే వాడికి నువ్వు గాలి విసురుతావా” అన్నాడు.
దానికి విద్యాసాగర్ నవ్వుతూ మా నాన్నగారు కూడా  నెలకు 700 రూపాయలే సంపాదించేవారు. ఒకరోజు ఇంటికి వస్తూ రోడ్డు మీద కళ్ళు తిరిగిపడిపోయారు. ఆ దారిలో వెళ్తున్న ఒకాయన మంచినీళ్ళిచ్చి మా తండ్రిని ఆదుకున్నాడు.ఈ పనివాడి మొహంలో , ఆరోజు మా నాన్నగారు పడిన కష్టం కనిపించింది అన్నాడు.
నీతి
 
సాటి మానవుల పట్ల మన ప్రేమను, దయను మాటల ద్వారా మాత్రమే కాక చేతల ద్వారా కూడా చేసి ఆదర్శంగా జీవించవచ్చు అని పై కథ వలన తెలుసుకోవచ్చు. భగవంతుని సృష్టిలో అందరూ సమానమే అని గుర్తించి, అందరినీ సమానంగా ఆదరించడం నేర్చుకోవాలి.

శరణాగతి

శరణాగతి

 

 

విలువ: నమ్మకం  

అంతర్గత విలువ : శరణాగతి

ఒక వ్యక్తి  ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఆ ఓడ ప్రమాదానికి గురి అయింది. ఆ  ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని  ఒక ద్వీపం దగ్గరకి చేరాడు.రోజూ భగవంతుడిని  ప్రార్థించుకుంటూ ఎవరైనా సహాయానికి కనబడతారేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడు. అతి కష్టంతో ఒక చిన్న గుడిసె కట్టుకున్నాడు. ఒక రోజు తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా అని వెతుకుతూ  బయటికి వచ్చాడు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే కష్టపడి కట్టుకున్న చిన్న గుడిసెకి చితిమంట అంటుకుంది. పొగ ఆకాశం వైపు వెళుతోంది. చాలా  నిరుత్సాహంతో,కోపంతో ఏడుస్తూ  “ఎందుకు ఇలా చేసావు” అని భగవంతుడిని అడిగాడు.మర్నాడు పొద్దున్నే ఓడ హారన్ వినిపించింది. ఇక్కడ నేను ఉన్నట్టు ఎలా తెలిసింది అని ఓడలోని  వ్యక్తులను అడిగాడు. “ఆకాశం లో పొగని చూసి, ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అని వచ్చాము అన్నారు వాళ్ళు.  ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేసి ఆ వ్యక్తి తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు. 

నీతి మనము అనుకున్నవి జరగనప్పుడు నిరుత్సాహ పడడం సహజం. మనం కష్టకాలంలో కూడా భగవంతుడిని నమ్ముకుని పూర్తి శరణాగతితో ఉంటే మనకి కావాల్సిన ధైర్యం, ఆలోచనా శక్తి , బలం అన్నీ  భగవంతుడు మనకి ఇస్తాడు

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

ఎండా-వాన  కథ

విలువ — సత్యం,ఆశావాదం
అంతర్గత విలువ –అవగాహన
ఒక పెద్దావిడకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. వారిద్దరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయి కాపురాలు చేసుకుంటున్నారు.పెద్దమ్మాయి భర్తకి గొడుగుల వ్యాపారము, చిన్నమ్మాయి భర్తకి నూడిల్స్ వ్యాపారము ఉన్నాయి.ఆ పెద్దావిడ వాతావరణం మారినప్పుడల్లా తరచుగా బాధపడుతూ ఉండేది. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు, “అయ్యో పెద్దల్లుడుకి వ్యాపారము ఉండదు, ఎవరూ గొడుగులు కొనుక్కోరు ” అని బాధ పడేది. బాగా వర్షం వచ్చినప్పుడు “అయ్యో చిన్నల్లుడికి  వ్యాపారము ఉండదు, ఎండ ఉంటేనే నూడిల్స్ తయారు చెయ్యడానికి అవుతుంది ” అని బాధ పడేది.
ఒక రోజు ఆ పెద్దావిడ ఒక సాధువుని కలిశారు. సాధువు పెద్దావిడ బాధపడడానికి కారణము తెలుసుకుని ఇలా సలహా ఇచ్చారు.
“ఇది చాలా సులభం. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు పెద్దమ్మాయి గురించి అసలు ఆలోచించద్దు. చిన్నమ్మాయి గురించి ఆలోచించండి. ఎండగా ఉండడం వల్ల నూడుల్స్ వ్యాపారం బాగుంటుంది అని సంతోషించండి. అలాగే బాగా వర్షం పడినప్పుడు చిన్నమ్మాయి గురించి అసలు ఆలోచించద్దు. పెద్దమ్మాయి గురించి ఆలోచించండి, గొడుగుల వ్యాపారం  బాగుంటుంది అని సంతోషించండి. “
పెద్దావిడ సాధువు చెప్పినట్టు అనుసరించి ఆలోచనలో మార్పు తెచ్చుకున్నారు. తరువాత ఇంక బాధ పడలేదు. రోజూ సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉండేవారు.
నీతి 
ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనా దానిలో మంచి చూడడం అలవాటు చేసుకుంటే మనం సంతోషంగా జీవించగలము.

 

చదువుకున్న పండితుడు

విలువ — సత్యము,
అంతర్గత విలువ — ఆచరణ / అభ్యాసమ
 ఒక నది దాటటానికి కొంత మంది మనుషులు పడవలో కూర్చున్నారు. అందులో ఒక చదువుకున్న పండితుడు ఉన్నాడు.  ఆ పండితుడు తను చదువుకున్న పుస్తకాల గురించి , తనకి ఉన్న జ్ఞానాన్ని గురించి అందరికీ  చెప్పాలి అనుకున్నాడు.
పండితుడు , అందరినీ  ప్రశ్నించడం మొదలు  పెట్టాడు.
మీరు ఉపనిషత్ లు  చదివారా ?? శాస్త్రాలు చదివారా ?? 6 వర్గాల హిందూ తర్కశాస్త్రము గురించి తెలుసా ??
దానికి  పడవలో ప్రయాణము చేసే వాళ్ళు,” ఈ వాక్యములు వినలేదు మాకు తెలియదు” అని సమాధానము చెప్పారు.
దానికి పండితుడు, “మీ జీవితం వ్యర్థము, వీటిగురించి తెలియదా ??” అని అన్నాడు. పండితుడు అలా అన్న కొంతసేపటికి నదిలో పెద్ద పెద్ద అలలు  రావడం మొదలు పెట్టాయి. పండితుడికి కంగారు వేసింది. పడవలో  ఉన్న ఒక వ్యక్తి పండితుడిని మీకు ఈత వచ్చా? అని అడిగాడు.
పండితుడు ‘రాదు ‘ అని సమాధానము చెప్పారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి “ఇంక మీ  జీవితము అయిపోయింది ” అని పడవ లోంచి నదిలోకి దూకి ఈదుకుంటూ  వెళ్ళిపోయాడు.
నీతి
 ఎన్నో పుస్తకాలు చదివిన జ్ఞానం ఒక్కటీ ఉంటే సరిపోదు.అవసరానికి మనము నేర్చుకున్నది ఆచరణలో పెట్టలేకపోతే ,ఆ జ్ఞానము వ్యర్థము. ఇది యధార్థము.

బాలగోవిందం -ఎనిమిదవ శ్లోకము

ఎనిమిదవ శ్లోకము
bg8a

కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః

సంసారో‌உయమతీవ విచిత్రః |

కస్య త్వం వా కుత ఆయాతః

తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః

|| భజగోవిందం భజగోవిందం ||8||

 

అనువాదం

ఎవరు నీ సతి?ఎవరు నీ సుతుడు?

చిత్రం,సోదర! ఈ సంసారం!

ఎవరివాడ?వెవ్వడ?వెటు వచ్చితి?

చేయుము ఇక్కడె తత్వ విచారం

|| భజగోవిందం భజగోవిందం ||8||

 

తాత్పర్యం :

ఎవరు నీ  భార్య ? నీ కుమారుడు ఎవరు ? అంతా విచిత్రమైన సంసారము .ఎవరివాడివి నీవు ? ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు ? తమ్ముడూ !ఆ సత్యాన్ని ఇక్కడే విచారించు . ఇప్పుడే ఆలోచించు.గోవిందుని భజించు .గోవిందుని కీర్తించు .ఓ మందమతి గోవిందుని సేవించు.

విద్యార్థుల కొరకు కథ:-   ఏనుగు  త్రాడు

విలువ : ఆశావాదము.

ఉపవిలువ :తన శక్తీ సామర్ధ్యములను తన ఆంతరంగిక  శక్తిని ,స్వేచ్ఛను  తెలిసికొనుట.

ఒక అతను మార్గము మీద నడుస్తూ  వెళుతున్నాడు. దారిలో అతనికి ఒక ఏనుగుల గుంపు కనపడింది. విచిత్రం ఆ ఏనుగులన్నీ కదలక అట్లాగే నిలబడివున్నాయి. ఇతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది యివన్నీ ఎందుకిట్లా వున్నాయి అని. తీరా పరిశీలిస్తే ప్రతి ఏనుగు కుడికాలుకు ఒక త్రాడు కట్టబడి ఉంది. అవేమి వేరే త్రాళ్లతో కట్టి లేవు. ఎదురుగా  “వల ” అట్లాంటివి ఏమి లేవు. ఏనుగు కావాలనుకుంటే ఆ ఒక్క కాలికి కట్టిన త్రాటిని నిమిషంలో తెంపుకొని వెళ్లగలవు. కారణం  తెలియదు  కానీ అన్ని ఏనుగులు నిలబడి ఉన్నాయి. ఇంతలో ఎదురుగా ఏనుగుల ట్రైనర్ కనిపించాడు. ఈ బాటసారి ఆ ట్రైనర్ దగ్గరకి  వెళ్ళి ఏనుగులు కదలక పోవటానికి కారణం ఏమిటని అడిగాడు. అప్పుడు అతను ఇట్లా చెప్పాడు.” ఏనుగు పిల్లలు  అటు ఇటు  పోకుండా ముందు కాళ్ళకి  త్రాడు కట్టి వుంచేవాళ్ళము. ఆ త్రాడు ఒక పెద్ద స్తంభానికి ముడి వేసేవాళ్ళము. అవి ఎక్కడకి కదలలేకపోయేవి.

చిన్నప్పటి  అలవాటు వల్ల కాలికి త్రాడు కడితే చాలు ఇక కదలలేము అనే భావన వారికి పెద్దైనా  సరే , ఆ కట్టుబాట్లు ,నియతి ఉన్నవని భావించి అలాగే ఉంటాయి. అవి తెంచుకొని పోవచ్చు అనే ఆలోచన వాటికి రాదు” అన్నాడు . అంత శక్తివంతమైన ఏనుగు కు ఆ  త్రాడు తెంపుకొని పోవటం ఎంత పని. ఆ బంధం  నుంచి తేలికగా తెంపేసుకొని ,స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు. కానీ అవి  ఏ మాత్రం ఆలోచన లేకుండా అక్కడే బంధాలున్నాయి అనుకోని బంధింపబడ్డట్టు భావిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే చిన్నతనంలో బంధాలకు అలవాటు పడిపోయాయి.  బంధ విముక్తి కావచ్చనే ,ఆలోచన వాటికీ కలుగదు. మానవులకు , చిన్నతనం నుంచీ బంధాలైన రాగ ద్వేషాలలో చిక్కుకొని ,వాటి నుంచి బైటపడాలనే తలపే రాదు.

నేర్చుకోవలసిన విషయము:

ఈ ఏనుగుల లాగానే మనం కూడా ఏమి చేయలేము అనే ఒక నమ్మకం ఫై ఆధారపడి ఉంటాము. ఎందుకంటే ఎపుడో ఒక సారి సన్నివేశములో అపజయం అనుభవించాము. ఎన్ని సంవత్సరములు గడిచిన , ఆ అపజయం భావమువల్ల మనం ఈ పనులు చేయట యందు సమర్ధత లేదు అనే ఒక నిర్ణయమును గట్టిగ పట్టుకొని అదే సత్యం అనుకుంటాము. అంతే కాదు మన ఆలోచనలను ,శక్తినీ  పరిమితం చేసుకుంటు ఉంటాము. కొన్ని పనులకు మనం సరిపోము. అనే నిర్ధారణ చేసుకుంటాము.

ఈ అపజయాలన్నిటినీ మనం మెట్టుగా భావించి వాటి నుంచి ఏం నేర్చుకున్నామో ఆలోచించి ఉన్నతమైన స్థానం  వైపు  క్రమక్రమంగా సోపానాలను అధిగమిస్తూ సాగిపోవాలి. అపజయం వల్ల మనం ఏది వదిలేయాలా? ఏవి సమకూర్చుకోవాలి ? చేసిన పనిలో లోటుపాట్లు గుర్తించి ,ఆ సంఘటనను , ఒక ప్రేరణగా భావించి ,మన  గమ్యమును   చేరుకోటానికి సాధనగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఏ రకంగా విజయం సాధించాలి అని ఆలోచించాలి.  మనం మన ప్రపంచాన్ని చిన్న సందర్భమునకు పరిమితం చేయవద్దు. మన మానసిక హద్దులను ఛేదించి ఈ విశాల ప్రపంచం అంతా  వ్యాపింప చేసుకుందాము. ఒక చిన్న సంఘటనతో జీవితం అంతా మూసుకుపోకూడదు. మనం మన నమ్మకమును, హృదయమును,మనమీద, మన శక్తి పై పెట్టినప్పుడు  విజయం మనదే.  ఇంకొక  విషయం ఏమిటంటే, మన మనస్సును, విశాల దృక్పదంతో ఆలోచించకుండా ఏది  బంధిస్తుందో, దాని నుంచి బైట పడాలి.ఏ ఆలోచనలు  మన స్వేచ్ఛను ,శక్తీ ని అడ్డుకుంటున్నాయో గమనించి వాటిని వదిలేయాలి “అన్ని నేనే  , అంతా నాదే అనే దృక్పధం కలిగి ఉండాలి. మన భావాల్ని  నిర్బందించే ఆలోచనలని తొలగించుకోవటానికి  కృషి చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే  అలాంటి బంధించే  ఆలోచనల నుంచి స్వేచ్ఛ వచ్చిందో , మనము  ఎంతో సంతోషంగా  ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాము.

విద్య విద్యార్థుల జీవితంలో అత్యంత ప్రాధాన్యమైనది. దానివల్ల జ్ఞాన సముపార్జన మాత్రమే  కాక అనేక ఇతర కళల యందు ప్రావీణ్యమును యిస్తుంది. దీనితో  పాటు మానవతా విలువలు పెంచే విద్య చాల అవసరము. దీనివల్ల మనిషి సంపూర్ణ అభివృద్ధి చెంది జీవితము సంతోషంతో ప్రశాంతంగా గడపగలుగుతాడు.  పిల్లల్లో పోటీ మంచిదే. దానివల్ల వారు లక్ష్యసాధనకు  మార్గము , ఎంచుకొని కృషితో లక్ష్య సాధన పొందుతారు.  మన స్వాధీనంలో వున్నది అంకిత భావం తో ఆ పని నిర్వర్తించటమే . ఆ పని ఫలితాలపై మనకు ఎంటువంటి నియంత్రణ లేదు. ఒక లక్ష్య సాధనకు పూనుకున్నప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని  ఆటంకాలు వచ్చిన , భయాలు, కలిగిన బద్ధకం వచ్చిన ,ఆ పనిని మధ్యలో చేయకుండా వాయిదా వేసిన మొదలగున్నవన్నీ , మన లక్ష్యం వైపు చేరనీయవు.  ఉదాహరణకు సోషల్ మీడియా వల్ల  దారి మళ్ళి విలాసాలపై మనసు మళ్లే అవకాశం వుంది. బద్ధకం వల్ల పనిని రేపు, రేపు చేయచ్చు అని ఆ పని ప్రాముఖ్యత గుర్తించకుండా ,వాయిదా వేసే పద్ధతి వస్తుంది .  ఏవి మొదట్లో చాల సౌకర్యంగా, సంతోషంగా అనిపిస్తాయి. మన పనులు చేసే విషయంలో శ్రద్ధ లేక మన పనుల కొరకు , వేరే వారిమీద ఆధారపడినప్పుడు ,వేరే విషయాలమీద  ఆధారపడినప్పుడు మనల్ని మన అత్త్యున్నతమైన  లక్ష్యం నుంచి దూరం అవుతాము. చిన్నతనంలోనే యివి గుర్తించి బైటపడటం తేలిక. కానీ పెద్ద అయినతరువాత మెల్ల మెల్లగా ప్రయత్నం మీద వీటినుంచి బైట పడే మార్గము తెలిసికొని ,చేస్తున్న తప్పును గ్రహించి సరిదిద్దుకొనే అవకాశాలని సృష్టించుకుని  మన లక్ష్య సాధనకై దిశా నిర్ధేశం చేసుకుంటే తప్పకుండ అనుకున్నది సాదిస్తారు.