కష్టములను ఎదురుకొనుట

 

విలువ: సత్యము
ఉపవిలువ:ఆశాభావం

 

spider
అనగనగా ఒక ప్రదర్శనశాలలో సాలెపురుగు ఒకటి ఉండేది.ప్రదర్శనశాలలోని అడుగు అంతస్తులో ఎన్నో పురాతనమైన చిత్రపటాలు ఉండేవి.చిత్రపాటాలు సాలెపురుగులు నివసించేందుకు గూడుకట్టుకోటానికి ఎంతో వీలుగా ఉండేవి. తోటి సాలెపురుగులకంటే మన కథలోని సాలెపురుగు ఎంతో అందమైన,అద్భుతమైన గూడుకట్టుకుంది. తాను కట్టుకున్నగూడుని ఆ పురుగు ఎంతో భద్రంగా చూసుకునేది.

క్రమక్రమంగా ప్రదర్శనశాల అధికారులు అడుగు అంతస్తులోని చిత్రపటాలను పై అంతస్తుకి మార్చి వాటిని ప్రదరించడం మొదలుపెట్టారు . ఇది గ్రహించిన సాలెపురుగులన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మొదలు పెట్టాయి. కాని, ఈ పురుగు మటుకు “ఏమీ కాదులే ,అన్ని పటాలని పైకి తరలించరులే “ అని ధీమాగా ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంది. తనకి విశాలమైన గూడు కట్టుకోటానికి ఇంతకంటే మంచి చోటు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అనుకుంది.

కాని, ఒక రోజు పొద్దున్నే అధికారులు తాను నివసించే చిత్రపటంతో పాటు తనని, తన గూడుని కూడా ప్రదర్శనా ప్రదేశంలో తెచ్చి పెట్టారు.

అప్పుడు తనని కాపాడుకోవటం కోసం తెలివైన సాలెపురుగు తన గూడుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది . ఈ విధంగా జీవితకాలం కష్టపడి కట్టుకున్న గూడుని ఒదులుకుని సాలెపురుగు పురుగులమందు నుంచి తన ప్రాణాలని కాపాడుకుంది.

అక్కడనించి పారిపోయి ఒక అందమైన పూదోటకు చేరుకుంది. ఒక ప్రశాంతమైమ చోటుని వెతుక్కుని అంతకుముందు కట్టుకున్న గూడుకంటే ఎంతో అందమైన గూడుని కట్టుకుంది. అక్కడే ఆనందమైన జీవవితాన్ని గడపసాగింది.

నీతి:
మన కష్టమును నమ్ముకుంటూ , నిరంతరం శ్రమించటానికి సిద్ధంగా ఉండే మనస్తత్వం ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది .
https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/29/overcoming-difficulties/

Advertisements

జీవితం యొక్క విలువ ఏమిటి!

8BFE4A4A-F55E-4AB8-AABD-F4BCC81E22CE

విలువ – సత్యం

ఉప విలువ – ఆత్మ విశ్వాసం

ఒకతను  గురు నానక్ సాహెబ్ వద్దకు వెళ్ళి ,”జీవితం యొక్క విలువేంటి స్వామి ?” అని అడిగాడు అప్పుడు గురునానక్ అతని చేతిలో ఒక రాయిని పెట్టి ,”ముందు నువ్వు ఈ రాయి విలువని తెలుసుకునిరా. కాని,ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకో ,ఈ రాయిని నీవు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా  అమ్మకూడదు అని చెప్పారు.

అతను గురునానక్ ఆజ్ఞానుసారం ఆ రాయిని ముందుగా సంత్రాలు అమ్మే వాడి దగ్గెరకి తీసుకెళ్ళి దాని విలువ ఎంత ఉండచ్చు తెలుపమని అడిగాడు.

అతను ,ఆ రాయిని చూసి ,”ఈ రాయికి బదులుగా నీకు ఒక డజను (12) సంత్రాలను ఇస్తాను అని చెప్పాడు. దానికి ఈ మనిషి ,”గురువుగారు! నన్ను ఈ రాయిని అమ్మవద్దని చెప్పారు,కనుక నేను నీకు అమ్మలేను” అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు.

తరువాత ఆ రాయిని ఆతను ఒక కూరగాయలు అమ్మే వాడి దగ్గెరికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వేశాడు . కూరగాయలతను ,ఆ రాయికి బదులుగా నీకు ఒక బంగాళదుంప సంచీని అమ్ముతాను అని చెప్పాడు .కాని,గురువుగారి మీద గౌరవంతో రాయిని అమ్మనని కూరగాయల వాడిని క్షమాపణ కోరి ఆటను అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు.     

ఈ సారి  రాయిని ఓక బంగారు కొట్టు వాడి దగ్గెరకి తీసుకుని వెళ్ళాడు . రాయిని చూడగానే షావుకారు ,రాయికి బదులుగా యాభై లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు. దానికి ఈ మనిషి అడ్డంగా తలూపే సరికి ,”అయితే రెండు కోట్లు తీసుకో కాని ,రాయిని మటుకు నాకివ్వు అని బతిమాలాడు. “నేను రాయిని ఎట్టి పరిస్థితిలో నీకు అమ్మలేను” అని చెప్పి అక్కడి నించి కూడా అతను మౌనంగా వెళ్ళిపోయాడు.

చివరగా అతను విలువైన నాణెములను అమ్మే చోటికి ఆ రాయిని తీసుకుని వెళ్ళాడు.

ఆ కొట్టు యొక్క యజమానిని  ఆ రాయి విలువని తెలుపమని కోరాడు.రాయిని చూసిన ఆ యజమాన,  అది ఎంతో విలువైన రూబీ(కెంపు)అని గుర్తించాడు. ఒక ఎర్రని గుడ్డ మీద  రాయిని ఉంచి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ,ఎంతో వినయంతో ఆ నాణెము ముందు  తలొంచుకుని నిలబడ్డాడు. యజమాని అతనిని “ఏమండీ! ఇంతటి విలువైన నాణెము మీకు ఎక్కడ దొరికిందండి.” నా కొట్టుని ,నా జీవితాన్ని మీకు తాకట్టు పెట్టినా నేను మీరు వెలకట్టమని అడిగిన  ఆ విలువైన నాణెమును కొనలేను” అని చెప్పి చేతులెత్తేశాడు. ఎందుకంటే అది ఎంతో విలువైనది వెల కట్టలేనిది అని చెప్పాడు,

ఈ విధంగా గురువుగారు ఇచ్చిన రాయి విలువను తెలుసుకున్న శిష్యుడు,గురునానక్ సాహెబ్ గారి వద్దకు వెళ్ళి ,”గురూజీ ఇప్పటికైనా జీవితమూ యొక్క విలువ గురించి చెప్పండి?” అని వినయంగా అడిగాడు . అప్పుడు గురునానక్ “నాయనా ! సంత్రాలు, కూరలు ,బంగారం ,విలువైన నాణెములను అమ్మే వాళ్ళందరూ నీకు ఇచ్చిన సమాధానములు మన జీవితము యొక్క విలువను తెలియచేస్తున్నాయి.

మన జీవితము  ఎంతో విలువైనది వెల కట్టలేనిది, కాని,మన జీవితాన్ని వెల కట్టాలని చూసే వాళ్ళు వారి వారి ఆర్ధిక స్తోమతను బట్టి, మన  గురించి వారికి గల అవగాహన బట్టి,మన వల్ల వారికి కలిగిన లేక కలగబోయే లాభ నష్టములను బట్టి , వారిలో నిజమును చెప్పటానికి ఉన్న ధైర్యమును బట్టి  వెల కడతారు . కనుక ఇతరుల మాటలను పట్టించుకోవద్దు.నీవు తీసుకెళ్ళిన రాయి విలువను గుర్తించిన షావుకారి లాగా, నీ విలువని గుర్తించగలిగేవారు,నిన్ను పూర్తిగా  అర్ధం చేసుకోగలిగినవారు, తప్పక ఎదురవుతారు.కనుక నిరాశ చెందకు”,అని గురువుగారు ప్రేమగా జీవితం యొక్క విలువను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొనగలిగేలా ఏర్పాటు చేశారు.  

నీతి:   ఆత్మాభిమానము చాలా ముఖ్యమైన లక్షణము. మనందరిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ముందుగా మనని మనము  కించపరుచుకోకుండా గౌరవించుకోగలగటం నేర్చుకోవాలి.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/30/what-is-the-value-of-life/

 

సమయస్ఫూర్తితో కూడిన చక్కటి ఆలోచన

విలువ – ఆత్మ విశ్వాసము
అంతర్గత విలువ — సమయస్పూర్తి

pebble-2
ఈ కథ ఇటలీ దేశంలో, ఒక చిన్న గ్రామంలో జరిగింది.
ఒక వ్యాపారి, తన ఊరిలోని ఒక షావుకారి వద్ద, డబ్బు అప్పు చేశాడు. వయసులో షావుకారు ముసలి వాడు . అందంగా కూడా ఉండడు.  షావుకారి కన్ను,వ్యాపారి అందమైన కుమర్తె మీద పడింది. అతనికి ,ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని కోర్కె కలిగింది. అందుకని షావుకారు, వ్యాపారితో “ఓ వ్యాపారి!  నీవు నీ కుమార్తెను నాకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తే, నీ అప్పు విడిచి పెడతాను ‘ అని చెప్పాడు. ఈ మాట విన్న వ్యాపారి మరియు అతని కుమార్తె ఆశ్చర్యపోయారు .

అంతేకాకుండా షావుకారు వ్యాపారితో  ఈ విధంగా బేరమాడాడు,’నేను ఒక సంచీలో ఒక తెలుపు రాయి , ఒక నలుపు రాయి ఉంచుతాను. మీ అమ్మాయి నలుపు రాయి తీస్తే, తను నన్ను వివాహం చేసుకోవాలి, అప్పుడు  నీ అప్పు విడిచి పెడతాను. ఆమె తెలుపు రాయి తీస్తే, నన్ను వివాహం చేసుకోనక్కరలేదు , అప్పుడు కూడా నీ అప్పును విడిచి పెడతాను. మీ అమ్మాయి దీనికి ఒప్పుకోక పోతే నిన్ను జైలుకి పంపిస్తాను ‘. అని చెప్పాడు.

ఇలా మాట్లాడుతూ షావుకారు, వ్యాపారి తోటలోని రెండు గులక రాళ్ళను  ఒక సంచీలో వేశాడు. ఎంతో చురుకైన ఆ వ్యాపారి కూతురు, షావుకారు దుర్బుద్ధితో సంచీలో రెండూ నల్ల రాళ్ళనే  వెయ్యటం చూసింది. ఆ అమ్మాయి స్థానంలో గనక ఉంటే తప్పించుకోటానికి  మీరు ఏం చేసేవారు ? ఆ అమ్మాయికి ఏమి సలహా ఇచ్చేవారు ?

జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కింద వివరించబడ్డ  మూడు అవకాశలు కనిపిస్తాయి.

1. ఆ అమ్మాయి సంచీలోనించి  రాయి తీయడానికి ఒప్పుకోకూడదు.
2. సంచీలో  రెండూ కూడా నలుపు రంగు రాళ్ళే ఉన్నాయని చూపించి, షావుకారు మోసగాడు అని నిరూపించాలి.
3. తప్పదు గనక సంచీలో నుండి నల్లని  రాయినే తీసి,ఆ షావుకారిని పెళ్లి చేసుకుని  తన తండ్రిని అప్పు నుంచి, జైలు నుంచి కాపాడాలి. ఈ విధంగా  తండ్రిని కాపాడటం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చెయ్యాలి.

ఇంతకి ఈకథలోని అమ్మాయి ఏమిచేసిందంటే…

సంచీ లోనించి ఒక రాయిని తీసి, సరిగ్గా చూడకుండా, జారిపోయినట్టు నటించి , నేల  మీద మిగతా రాళ్ళ మధ్యలో పడేసింది. వ్యాపారి చేసిన మోసం గురించి తెలియనట్లు ,”పొరపాటు అయింది, క్షమించమని వ్యాపారిని కోరింది . సంచీలో ఏ రంగు రాయి మిగిలిందో చూస్తే, నేను ఇంకో రంగు రాయి తీసినట్టు  తెలుస్తుంది కదా “అని అంది. సంచీలో నల్ల రాయి ఉంది కాబట్టి, అమ్మాయి తెల్ల రాయి తీసినట్టు అయింది. ఇది చూసిన షావుకారు తన నిజాయితీని నిరూపించుకోలేకపోయాడు. ఈ విధంగా కథలోని అమ్మాయి కష్టమైన సందర్భాన్ని కూడా, తెలివిగా తనకు అనుకువుగా మార్చుకుంది.

ఈ కథ సమయస్ఫూర్తితో కూడిన ఆలోచనా శక్తికి ,సాధారణమైన ఆలోచనా శక్తికి కల బేధాన్ని తెలియచేస్తుంది.

నీతి:
జీవితంలో చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు వస్తాయి, కానీ వాటిని జాగ్రత్తగా, తెలివిగా ఎదురుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితినైనా భయపడకుండా ,కంగారు పడకుండా ప్రశాంతమైన మనసుతో ,తెలివిగా ఎదురుకోవాలి.  

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/22/thinking-out-of-the-box/

http://quintessentiallysq.blogspot.sg/2011/02/story-of-two-pebbles.html

 

గర్వానికి గుణపాఠము

51667327-3FFB-4085-8E24-CBCC53772AFB
విలువ — అహింస
అంతర్గత విలువ — శాంతము
ఈ కథ మహాత్మా గాంధి గారిది. వారు భారత్ దేశానికి స్వాతంత్య్రం తెచ్చిన వారు. అహింసకి  ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన వారు.
ఒకసారి గాంధీ గారు, ఓడలో ఇంగ్లాండ్ కి ప్రయాణము చేస్తున్నారు.
అదే ఓడలో,  వయసులో ఉన్న ఒక యూరోపియన్  కూడా ప్రయాణము చేస్తున్నాడు . అతను , గాంధీ గారి ని చూసి “బట్ట తల, పళ్ళు ఊడిపోయిన, ఈ ముసలి వాడు, ఇంగ్లాండ్ ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ?’ అని అనుకున్నాడు.
అంతే కాకుండా అతను గాంధీగారిని, కించపరుస్తూ , ఫోటోలు తీసి, వాటిమీద, హాస్యంగా వ్రాసి, వెళ్ళి గాంధీ  గారికి ఇచ్చి, ‘ఇవి మీరు ఉంచుకోండి మీకు ముందుముందుగా పనికి రావచ్చు , ఉంచుకోండి ‘ అని అన్నాడు.
గాంధీ గారు, వాటన్నిటినీ  వివరంగా చూసి, అతని దెగ్గిరకి వెళ్ళి చిరునవ్వుతో ‘మీరు చెప్పినట్టు అన్నిటినీ చూశాను కాని , వాటిల్లో  పేపర్ క్లిప్ తప్ప ఉపయోగకరమైనవి నాకు ఏమీ కనిపియ్య లేదు  కనుక  క్లిప్ ని మటుకే ఉంచుకుని ఫోటోలు తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను.”అని చెప్పారు.
గాంధీ గారి, తెలివితేటలు, వినయం చూసి  ఆ మనిషి సిగ్గుతో తల ఒంచుకున్నాడు.ఇంక ఎప్పుడూ ఎవరినీ  ఇలా హేళన చేయ  కూడదు ,అని అనుకున్నాడు. అప్పటి నుండి
జాతి ,మత ,రంగు ,రూపు మొదలగు బేధములను పక్కన పెట్టి అందరినీ సమానంగా గౌరవించడం అలవాటు చేసుకున్నాడు.
నీతి:
ప్రతి సందర్భంలో శాంతంగా, వినయంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ప్రతి మనిషిని, గౌరవించడం, అర్థంచేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఎవరినీ హేళాన   చెయ్యకూడదు.గర్వం మంచిది కాదు , అది ఇతరులని బాధ పెట్టి మనకి చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తుంది .

సిద్ధార్థ్ మరియు పూజ – ఒక చిన్న కథ

children-marble

విలువ: సత్యం
ఉప విలువ :నిజాయతి ,నమ్మకం

సిద్దార్థ్ ,పూజ మంచి స్నేహితులు. ఇద్దరూ కలిసి చక్కగా ఆడుకునే వారు. సిద్దార్థ్ దగ్గర బోలెడు గోళీలు ,పూజ వద్ద మంచి మిఠాయిలు ఉన్నాయి. ఒక రోజు సిద్ధార్థ్ పూజతో ,”నీవు నీ మిఠాయిలను నాకు ఇస్తే,వాటి బదులుగా నా గోళీలన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను” అని చెప్పాడు. పూజ దానికి అంగీకరించింది.

మరునాడు సిద్ధార్థ్ అన్నిటికంటే పెద్దగా ,అందంగా ఉన్న గోళీలను తన వద్దే ఉంచుకుని మిగిలిన గోళీలను పూజకి ఇచ్చాడు.కాని ,పూజా మటుకు అనుకున్న ప్రకారంగా తన దగ్గర ఉన్న స్వీట్స్ అన్నీ సిద్దార్థ్ కి ఇచ్చేసింది.

ఆ రోజు పూజా ప్రశాంతంగా పడుకోగలిగింది. సిద్దార్థ్ మటుకు ఒక వేళ పూజ కూడా తన లాగే మంచి రుచికరమైన మిఠాయిలను తన వద్దే దాచి పెట్టుకుందేమో అని ఆలోచిస్తూ సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాడు.

నీతి:
ఏ సంబంధానికైనా నిజాయతి మరియు నమ్మకము పునాదులు.వ్యక్తిగత సంబంధాలలోగాని, లేదా ఉద్యోగరీత్యా ఏర్పడే సంబంధాలలోగాని- ఇతరులకి మన వంతు సంపూర్ణమైన ప్రేమను,విధేయతను మనము ఇవ్వనప్పుడు , వాటిని మనకి వారు వందకు వంద శాతం తిరిగి ఇస్తున్నారా లేదా అని అనుమాన పడుతూనే ఉంటాము.కనుక సంబంధాలు గట్టిపడి మనము అనంద దాయకమైన జీవితము గడపాలి అంటే మన వంతు కృషిని మనము నిజాయితీగా, పూర్తి నమ్మకంతో తప్పకుండా చేయాలి.

http://www.funzug.com/index.php/stories/love-is-complete-trust-and-faithfulness-story

 

 

గణపతి మరియు కార్తికేయుని కథ

విలువ: ధర్మం
ఉప విలువ : గౌరవము

 

ఒక రోజు శ్రీ గణపతి మరియు వారి తమ్ముడు కార్తియులవారు ఆడుకుంటున్నారు . అప్పుడు వారికి దేవతలు ఒక ఫలమును ప్రసాదించారు. చిన్నతనం వల్ల వారు పండు పంచుకోటానికి సిద్ధంగా లేరు. అప్పుడు వారి తలిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు ,వారిలో ఎవరైతే ఈ విశ్వాన్ని మూడు సార్లు చుట్టి వస్తారో వారు ఈ ప్రత్యేక ఫలము వల్ల కలిగే లాభములను పొందుతారు అని నిర్ణయించారు. అ లాభములేమిటి అంటే ‘అమరత్వము, మరియు ‘బ్రహ్మ జ్ఞానము’. పందెము గురించి వినగానే కార్తికేయులవారు, ఫలమును గెలవటం కోసం ఈ విశ్వాన్ని పరిక్రమించటానికి వారి వాహనమైన నెమలి మీద ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు. కాని , గణపతి , వారి శరీర పరిస్థితి వల్ల,మరియు నెమలి వలె రెక్కలు లేని ఎలుక వాహనముగా ఉండటం వల్ల చింతూస్తూ ఉండిపోయారు.

shiva-parvati
తరువాత తన బుద్ధికుశలతతో గణపతి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకుని , వారిని విశ్వముగా భావిస్తూ వారి చుట్టూ మూడు సార్లు తిరిగారు. ఈ విధంగా గణపతి పందెమును తెలివిగా గెలిచి పండును దక్కించుకున్నారు.

నీతి:
బుద్ధిని సరైన సమయములో సరైనచోట ఉపయోగించి విజయాన్ని సాధించవచ్చు. తలిదండ్రులని ఎప్పుడూ గౌరవించాలి. మన జీవితంలో వారికంటే ప్రత్యేకమైనవారు ఎవ్వరూ ఉండరు.

http://www.momjunction.com/articles/lord-ganesha-stories-kids_00101242/

మంచి నాలుక-చెడు నాలుక

మంచి నాలుక-చెడు నాలుక

విలువ :అహింస
ఉప విలువ: మిత భాషణ

అనగనగా ఒక రాజు తన ప్రజలని సంతోషపెట్టే విషయముల గురించి తెలుసుకుందామని అనుకున్నాడు. అందుకోసమని ఒక ప్రదర్శనని ఏర్పాటు చేసి ,తమ రాజ్యంలోని తెలివైన వారిని ఆహ్వానించాడు. వారిని ఆ ప్రదర్శనకి ప్రజలని సంతోషపెట్టే వస్తువులని తీసుకురమ్మని ఆదేశించాడు. తాను స్వయంగా ప్రదర్శనని చూద్దామని వెళ్ళాడు.

అక్కడ ఎన్నో కనువిందు కలిగించే పూలు,పండ్లు ,మొక్కలు,మిఠాయిలు,బట్టలు,సంగీత వాయిద్యములు,బంగారు నగలు,చిత్ర కళలు ఇలా ఎన్నో వస్తువులను చూశాడు. కానీ ఇవేవి ప్రజలకి ఆనందం కలిగిస్తాయని రాజుగారికి అనిపించలేదు. చివరకి అక్కడ బంక మట్టి తో చేయబడ్డ ఒక రంగుల శిల్పం ఆయన కంట బడింది.అది ఎంతో ఆకలితో , నాలుకబయిటకి తెరుచుకుని ఉన్న ఒక ముసలి మనిషి శిల్పం . శిల్పం కింద “మంచి నాలుక” అని రెండు పదాలు చెక్కడబడి ఉన్నాయి.

రాజు గారు ,శిల్పిని పిలిపించి ,శిల్పాన్ని ఎందుకలా వింతగా చెక్కావని అడిగారు . దానికి జవాబుగా ఆ శిల్పి,”రాజా ,ఈ ప్రదర్శనలో ఉన్న ఇతర వస్తువుల వల్ల కలిగే సంతోషము తాత్కాలిక మైనది. కాని, దయ మరియు ప్రేమపూరితమైన మాటలు పలికే ఒక మంచి నాలుక ,మనని ఎన్నో ఏళ్ల వరకు ఆనందంగా ఉంచగలదు . మంచి నాలుక మాట్లేడే మాటలు బాధలో ఉన్న వారిలో ఆశ,మరియు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. నిర్బలులలో ధైర్యాన్ని,.ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. అనాధులకి ప్రేమ ,జాలి అందిస్తాయి.కనుక ఒక మంచి నాలుక మటుకే అందరినీ అన్నివేళలా ఆనందంగా ఉంచగలదు”, అన్నాడు. శిల్పి ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రశంసిస్తూ రాజుగారు అతనికి ఒక కుండ నిండా బంగారు నాణాలను బహూకరించారు.

మరి కొన్ని రోజులు గడిచాక రాజుగారు మనుషులని బాధపెట్టే విషయములేమిటి అని తెలుసుకుందామని మరొక సారి ఒక ప్రదర్శనని ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశించారు. మళ్ళీ రాజ్యంలోని మేధావులని పిలిపించి ఆ ప్రదర్శనలో మనుషులకి బాధను కలిగించి, వారి జీవితాన్ని విషాదంలో ముంచెత్తే వస్తువులని ప్రదర్శించమని కోరారు.

రాజుగారి ఆదేశానుసారం మేధావులు ప్రదర్శనలో కత్తులు,ఖడ్గములు ,కొరడాలు,మధ్యపానము, విషము ,మొరిగేకుక్కలు ఇలా మనుషులకి ఇబ్బందిని , కీడుని కలిగించే వస్తువులని ఉంచారు. కాని ,ఏ వస్తువులు కూడా రాజుగారిని సమాధానపరచలేదు. చివరికి ఆయనకి ఇదివరకు లాగానే బంకమట్టితో చేయబడ్డ ఒక మనిషి విగ్రహం కనిపించింది. ఈ సారి అది కోపంతో మండుతున్న ఎర్రటి కళ్ళు మరియు నల్లటి నాలుక ఉన్న ఒక విగ్రహము. అతను , ఆకలితో బాధపడుతున్న ఒక పేదమనిషిని తిట్టిపోస్తున్నాడు. దాని కింద “చెడు నాలుక” అని రెండు పదాలు చెక్కబడి ఉన్నాయి.

శిల్పిని పిలిచి రాజుగారు ,అటువంటి శిల్పాన్ని ఈ ప్రదర్శనలో ఉంచడం వెనుక కారణమును వివరించమని అడిగారు. దానికి జవాబుగా శిల్పి,”రాజా! ఒక చెడు నాలుక, మనుషుల ఆనందాన్ని ఆశని,ఉత్సాహాన్ని,ధైర్యాన్ని నశింపచేసి వారిని విషాదంలో ముంచేస్తుంది.

చెడునాలుక మనిషుల హృదయాన్ని ఎంత గాయపరుస్తుందంటే ,కొన్నేళ్ల తరవాత కూడా ఆ గాయం మానటం చాలా కష్టము. అందుకే చెడు నాలుక మనిషికి అన్నిటికంటే బద్ధ శత్రువు.
రాజుగారు శిల్పి సమాధానాన్ని మెచ్చుకుని అతని ఆలోచనని ప్రశంసిస్తూ అతనికి కుండనిండా బంగారు నాణాలు,వజ్రములు బహూకరించారు. అంతే కాకుండా శిల్పి చెక్కిన ఈ విగ్రహములు తనకి ఎంతో విలువైన పాఠములు నేర్పాయని మెచ్చుకున్నారు.

నీతి :
చెడు తలంపులు, మాటలతో ఇతరులకి బాధ కలిగించడం వారిని హింసించడమే అవుతుంది.అటువంటి మాటల వలన కలిగే గాయములు ఒక పట్టాన మానవు.
కానీ,ప్రేమతో తీయగా మాట్లాడే మాటలు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. అందుకే ఇతరులని ఎల్లప్పుడూ ఒప్పించలేకపోయినా,వారిని నొప్పించే విధంగా మాట్లాడకూడదు. దయగల హృదయంతో మధురంగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి.
మూలము:
శ్రీ సత్య సాయి బాలవికాస్ -గ్రూపు 2 పాఠ్య పుస్తకము
https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/04/good-tongue-bad-tongue/