Tag Archive | moral value stories in telugu

భగవంతుని సృష్టి విచిత్రం, విలువ: నిజాయతీ, అంతర్గత విలువ: జరిగేదంతా మన మంచికే అని అంగీకరించడం

ఒకప్పుడు ముల్లా నసీరుద్దీన్ కాలినడకన ప్రయాణం చేస్తూ బాగా అలసిపోయి ఒక మర్రిచెట్టు క్రింద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. ఆ చెట్టు క్రింద కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న అతని దృష్టి ఆ చెట్టు మీదకి పాకిన ఒక గుమ్మడితీగ మీద పడింది.

images15FAHKUXఆ గుమ్మడితీగ పెద్దపెద్ద కాయలతో విరగ కాసి ఉంది. వెంటనే అతడు మర్రి కొమ్మల కేసి చూశాడు. ఆ కొమ్మల నిండా ఎర్రటి చిన్న చిన్నపళ్ళు కనిపించాయి. వెంటనే నసీరుద్దీన్ ఇలా ఆలోచించాడు. దేవుడు ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు. ఇంత పెద్దదైన దృఢంగా ఉన్న ఈ మర్రి చెట్టు కొమ్మలకు ఇంత చిన్న పళ్ళు, ఇంతసన్నని బలహీనమైన గుమ్మడి తీగకు ఇంత పెద్ద పెద్ద కాయలు కాసేటట్లు చేశాడు. ఇలా అనుకుంటూ రెండు నిముషాల పాటు కళ్ళు మూసుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు.

 

 

ఇంతలో గాలికి మర్రి కొమ్మలు కదలి అతని తల మీద కొన్ని మర్రి పళ్ళు రాలి పడ్డాయి. తల మీద తడివి చూసుకున్నాడు. తలమీదbanyan tree1 పడిన మర్రి పళ్ళు చేతికి తగిలాయి.

 

 

 

 

 

banyan treeఅప్పుడు నసీరుద్దీన్ ఇలా అనుకున్నాడు. భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు. నేను అనుకుంటున్నట్లుగా మర్రిచెట్టుకు పెద్ద పెద్ద కాయలు కాసి ఉంటే ఈ పాటికి ఆ కాయలు నాతల మీద పడి ఉంటే నిజంగా ఈ పాటికి నా తల పగిలి ఉండేది. భగవంతుని సృష్టిని ప్రశ్నించడం నిజంగా నా అవివేకం అని తన తెలివితక్కువతనానికి సిగ్గుపడ్డాడు.

 

 

 

 

నీతి : భగవంతుడు మనకు ఏది ఇస్తే దానిని మనస్ఫూర్తి గా స్వీకరించాలి. మనం మంచిదని భావించింది మంచిది కాక పోవచ్చు. మనం చెడ్డదని భావించినది మంచిది కావచ్చు. ఆ విషయం మనకంటే భగవంతుడికే బాగా తెలుసు. అందుచేత భగవంతుడు ప్రసాదించినది ఆనందంగా స్వీకరించడం వివేకం.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

భగవంతుని మీద నమ్మకం, విలువ : సత్యం, అంతర్గత విలువ : నమ్మకం

శాంతి తన స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్ళి అనుకోకుండా చాలా సేపు ఉండిపోయింది. చీకటి పడింది, తన ఇంటికి వెనక్కి, ఒక్కత్తి నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. తనని ఇంటికి జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళమని, భగవంతునికి ప్రార్థన చేసుకుంది.ladyఇంటికి దగ్గర త్రోవలో నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది, చాలా చీకటిగా ఉంది. సగం దూరం నడిచాక, రోడ్డు చివర ఒక మనిషి నుంచుని ఉన్నాడు. తన కోసమే నుంచున్నట్టు, శాంతికి అనిపించి , చాలా భయపడింది,రక్షించమని భగవంతుడిని వేడుకుంది. వెంటనే శాంతికి ఎంతో ధైర్యంగా అనిపించింది. ఎవరో తనతో పాటు నడుస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. ఆ మనిషి నుంచున్న చోటు దాటి జాగ్రత్తగా ఇల్లు చేరింది.imagesXGFEY3DIతరవాత రోజు పేపర్ లో, నిన్న రాత్రి ఒక యవతి బలాత్కరింపబడింది అన్న వార్త చూసింది. సమయం చూస్తే శాంతి అక్కడ నుంచి వచ్చిన 20నిమిషాలకి ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇది విని శాంతి బాధతో ఏడవడం మొదల పెట్టింది.
భగవంతునికి కృతజ్ఞత చెప్పుకుని, ఆ యువతికి సహాయం చెయ్యడానికి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంది. శాంతి తప్పు చేసిన మనిషిని గుర్తుపట్టగలనని, తన కధ అంతా పోలీస్ కి చెప్పింది. అప్పుడు పోలీస్ శాంతిని, తప్పు చేసిన మనిషిని గుర్తుపట్టగలవా అని అడిగారు. వెంటనే శాంతి, ఆ మనిషిని గుర్తు పట్టి చూపించింది.
తప్పు చేసిన మనిషి వెంటనే క్షమాపణ కోరుకున్నాడు. శాంతి ఆ మనిషిని ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా అని పోలీస్ ని అడిగింది. తనని ఎందుకని ఏమీ చెయ్యలేదు అని అడిగింది.పోలీస్ అడగగానే, అప్పుడు ఆ మనిషి ఇలా అన్నాడు. శాంతితో పాటు ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు, తనకి రెండు వేపులా నడుస్తున్నారు.

నీతి:
నమ్మకం పర్వతాలని కూడా కదపగలదు. భగవంతుడు మనతో పాటు ఎప్పుడు ఉంటాడు, మనల్ని కాపాడతాడు, మనల్ని వదలడు, మనలోనే ఉన్నాడు, మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు, అని చాలా నమ్మకంతో ఉండాలి. మన మనసుకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వమని భగవంతునికి ప్రార్థన చెయ్యాలి.
ఆ నమ్మకమే ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా మనల్ని కాపాడుతుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com
https://www.facebook.com/neetikathalu

అన్నీ మన మంచికే ; విలువ : శాంతి, అంతర్గత విలువ : సహనం

ఏది జరిగినా ఒక కారణం ఉంటుంది.
ఏది జరిగినా మన మంచికే!
కానీ మనం అర్ధం చేసుకోలేక పోవచ్చు; ప్రత్యేకంగా మనకి నచ్చకపోతే.

నేను: స్వామీ, నేను మిమల్ని ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా?
భగవంతుడు: తప్పకుండా.
నేను: మీరు నొచ్చుకోరు కదా.
భగవంతుడు: నేను ఏమీ అనుకోను.
నేను: ఈ రోజు నాకు ఎందుకు ఇంత జరిగింది?
భగవంతుడు: అంటే ఏమిటి?
నేను: నిజమే, నేను ఆలస్యంగా లేచాను.
భగవంతుడు: సరే.
నేను: నా బండి పని చెయ్యడానికి చాలా సమయం పట్టింది.
భగవంతుడు: సరే.
నేను: భోజనం దగ్గర ఆలస్యం చేశారు, అందుకని నేను వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది.
భగవంతుడు: అవును.
నేను: ఇంటికి వచ్చే దారిలో, ఫోను మాట్లాడదాము అంటే పని చెయ్య లేదు.
భగవంతుడు: సరే.
నేను: అన్నిటికంటే, ఇంటికి వచ్చాక, కాసేపు కాళ్ళకి విశ్రాంతి తీసుకుందాం అనుకుంటే, కాళ్ళు ఒత్తే పరికరం పని చెయ్యలేదు. ఈ రోజు ఏదీ సరిగ్గా లేదు! ఎందుకు అలా చేశారు?
భగవంతుడు: ఈ రోజు ఉదయం యముడు నీకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు, అప్పుడు నేను ఒక దేవతని నీ ప్రాణాలు కాపాడమని పంపించాను. ఆ సమయంలో నిన్ను పడుకో నిచ్చాను.
నేను: అలాగా…
భగవంతుడు: నీ బండి ఎందుకు పనిచెయ్య లేదు అంటే, అదే దోవలో నువ్వు వెళ్ళి ఉంటే , ఒక మద్యపానం త్రాగిన డ్రైవర్ నిన్ను గాయపరిచేవాడు.
నేను: సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాను.
భగవంతుడు: నీ భోజనం ఎందుకు ఆలస్యం అయ్యింది అంటే, వంట వాడు జబ్బుతో ఉన్నాడు, అది నీకు అంట కూడదు. నాకు తెలుసు, నీకు ఉద్యోగానికి వెళ్లకపోతే కుదరదు కాబట్టి.
నేను: బాధతో – సరే.
భగవంతుడు: నీ ఫోను ఎందుకు పని చెయ్యలేదంటే, అవతల వాడు తప్పు సమాచారం ఇవ్వ బోతున్నాడు. నువ్వు మాట్లాడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు.

నేను: అలాగా స్వామి.
భగవంతుడు: ఆ కాళ్ళ పరికరం పని చేసి ఉంటే, ఇంట్లో రాత్రి కి విద్యుత్ సరఫరా ఉండేది కాదు. నువ్వు చీకట్లో ఉండాల్సివచ్చేది.
నేను: నన్ను క్షమించండి స్వామి.
భగవంతుడు: బాధపడకు, నా మీద పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టుకో …. అన్ని విషయాల్లోను, మంచి, చెడు రెండింటిలో.
నేను: మిమ్మల్ని నమ్ముతాను.
భగవంతుడు: అనుమానం వద్దు. నువ్వు అనుకున్న దాని కంటే, నేను అనుకున్నది ఎప్పుడూ మంచిది.
నేను: నేను అనుమానపడను. ఈ రోజు జరిగిన అన్ని విషయాలకి ధన్యవాదాలు.
భగవంతుడు: సంతోషం. నాకు నా పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఎప్పుడూ వాళ్ళని గమనిస్తూనే ఉంటాను.
Devotee-Requesting-Lord Krishna

నీతి:
మనం ఏమీ చెయ్యలేని దానికి, సహనం ఓర్పు ఎంతో అవసరం. మనం చెయ్యగలిగినది చెయ్యడం. సరైన స్వభావం కలిగి ఉండడం. ఏమి జరిగినా మన మంచికే అని తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడు దానిలో ఒక నీతి దాగి ఉంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com
https://www.facebook.com/neetikathalu

నీతి నీజాయతి – ఎంతో అమూల్యమైనది

dasturji pictureవిలువ : సత్యం

అంతర్గత విలు: నిజాయితి

కొన్ని సవత్సరాల క్రితం దస్తురిజి బొంబాయి నగరానికి విచ్చేశారు. కొన్నివారాలు అయ్యాక, బస్సు లో ప్రయాణంచేసే అవకాశం వచ్చింది  బస్సు లో కూర్చోగానే, టికెట్ కలక్టరు పొరపాటున ఒక  రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చేడు అని తెలిసింది .ఏమి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, దస్తుర్గారికి అనిపించింది. రూపాయి వెన్నక్కి ఎచ్చేయ్యాలి ,దెగ్గిర పెట్టుకోవడం పొరపాటు’అని,  దస్తుర్గారికి ఇంకో ఆలోచన  వచ్చింది   ఒక రూపాయి కోసం ఇంత ఆలో చన ఎందుకు మరిచిపోదాం.భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమానం అనుకుని  ఊరుకుని దగ్గర పెట్టుకుందాము

దస్తూ ర్ గారు, దిగవలిసిన చోటు వొచ్చి నప్పుడు, కావాలని బస్సు తలుపు దగ్గిర నిలబడి

టికెట్ కలెక్టర్ తో అన్నారు ‘మీరు నాకు చిల్లర ఎ క్కు వ ఇచ్చారు’ అని.

టికెట్ కలెక్టర్ చిరునవ్వుతో, అడిగాడు, ‘మీరు ఊళ్లోకి  కొత్త గా వ  చ్చి న దస్తూర్ గారు కదా అండీ’

దస్తూర్ గారు అవును ” అని జవాబు చెప్పారు.

టికెట్ కలెక్టర్ అన్నాడు,’నేను మీ గురించి చాల మంచి విషయాలు విన్నాను,ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని అనిపించింది”

అది వినగానే దస్తూర్ గారికి చాల చిన్నతనం వేసింది .దస్తూర్ గారు అనుకున్నారు ‘భగవంతుడా ఈరోజు నేను ఒక రూపాయి కోసం,నా అభిమాన్నాన్ని అమ్ముకోబో యాను,నన్ను క్షమించు

నీతి:

మన మనసు మనకి చాల ఆలోచనలు ఇస్తుంది , మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి

1.మీ ఆలోచనల్ని గమనించండి, మాటలు గా మారతాయి

2.మాటల్ని గమనించండి, చర్య లు గా   మారతాయి

3. మీ చర్యల్ని గమనించండి, అలవాట్లు గా మారతాయి

4. అలవాట్లు గమనించండి, మీ స్వభావం గా మారుతాయి

5. స్వభావాన్ని గమనించండి, మీ విధి గా మా రుతుంది.

ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సుని , తప్పు ఆలోచనలు రాకుండా జాగ్రత్తగా, గమనించాలి. ఏవైనా పొరపాటు చేస్తే మనం శాంతంగా ఉండలేము