Archives

పోయిన సూదిని వెతకటం.

విలువ  :  సత్యం. 

ఉపవిలువ :   ధ్యానం ,  అంతర్దృష్టి (అంతరంగం లో కి చూసుకోవటం). 

         గొప్ప అద్వైత సిద్ధాంత గురువైన జగద్గురువు  శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవారు ఒక రాత్రి వేళ తన చిన్న కూటీరం ముందు రహదారి పైన ఆతృత గా ఏదో వెతకసాగారు. బిక్షాటన ముగించుకువచ్చిన శిష్యుడు తన గురువుగారు ఏదో వెతుకుతూ ఉండటం చూసి,

“ఆచార్య ! ఈ రాత్రి వేళ మీరు ఇలా వీధిలో దేనికోసం వెతుకుతున్నారు ?”అని అడిగాడు. నా సూది కనపడుటలేదు దానికోసమే వెతుకుతూ ఉన్నాను అని చెప్పారు శంకరాచార్యులవారు . 

  శిష్యుడు కూడా ఆయనతో పాటు వెతకటం మొదలు పెట్టి కొంతసేపటికి గురువుగారు అది మీరు ఎక్కడ పడవేసుకున్నారో గుర్తు చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించగలరా ?అని అడిగాడు. “ఔను గుర్తుంది! కూటీరంలో నేను పడుకునే పక్క దగ్గరే పడిపోయింది, ఆ సూది”, అని చెప్పారు. గురువుగారు చెప్పిన ఈ వింత సమాధానంతో ఆశ్చర్యంతో నివ్వెర పోయిన శిష్యుడు “ఆచార్య సూది కూటీరంలో  పడిపోయిందని అన్నారు కదా ,మరి దానికోసం బయట వెతుకుతున్నారేమిటి? అని అడిగాడు.  శంకరాచార్యులవారు, ఎంతో అమాయకంగా “ఇంట్లో దీపంలో తైలం అయిపోవటం వలన లోపల అంతా చీకటిగా ఉంది అందుకే బయట వెలుతురులో వెతుకుతున్నాను అని చెప్పాడు . వస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ, ఆ శిష్యుడు ఇంట్లో సూదిని పోగొట్టుకుని బయట దానికోసం వెతకాలన్న ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది ?అని శిష్యుడు అడిగాడు. శిష్యుడు వైపు చూసి శంకరాచార్యులవారు నవ్వారు. ఆచార్యులవారు చేస్తున్న ఈ తికమక పనికి వెనుక గల ఉద్దేశ్యం శిష్యుడికి ఇప్పుడు చక్కగా అర్థం అయింది. 

           మనం కూడా చేస్తున్న పని అదే కదూ, ఎంతో దూరంగా ఉన్న దేవాలయాలకు, ఎత్తయిన  పర్వతాలపైకి వెళ్లి మన లోనే ఉన్న దైవాన్ని , అక్కడ వెతకటానికి ప్రయత్నిస్తుంటాము. లోపల పోగొట్టుకున్నదానిని బయట వెతకటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఎందువలన? ఎందుకంటే లోపల గాఢాంధకారం అలుముకొని ఉన్నది కనుక . 

 నీతి : మనలోనే ఉన్నజ్ఞాన  దీపాన్ని వెలిగించుకుని అక్కడే మనలోనే ఉన్న నిధిని కనుగొనే ప్రయాతాన్ని చేయాలి . మనం ఎన్నో పూజలు చేస్తుంటాము తీర్థ యాత్రలు చేస్తుంటాము . ఇంకెన్నో పనులను, దేవుడిని వెతకటానికి చేస్తుంటాము. కానీ మనమంతా బయట వెతకటానికి ప్రయత్నిస్తున్న దేవుడు మనలోనే ఉన్నాడు. ఆ దేవుడిని లోపల వెతికే  ప్రయత్నం మనం చాలా అరుదుగా చేస్తుంటాము. 

          అయితే ఇలా లోపల వెతకటానికి కూడా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. దానితో పాటు లోపల ఉన్న దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోవాలన్న ఆర్తి కూడా ఉండాలి. మనలో నిజమైన ఆర్తి ఉంటే  దయామయుడైన భగవంతుడు మన వద్దకే ఒక సద్గురువును పంపి మనలని  ఆత్మజ్ఞాన మార్గము వైపునకు నడిపిస్తాడు. ఇక్కడ గమనించవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే గురువుయందు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ,గురువు ఉపదేశించిన మార్గమును వినయంగా అనుసరించటం ,గురువు చెప్పింది చెప్పినట్లు ఆచరించటం ఉత్తమ శిష్యుల  కర్తవ్యం .  అప్పుడే  మనలోని  దైవాన్ని మనం గుర్తించి మనలను మనం తెలుసుకోగలుగుతాము . 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/04/27/in-search-of-a-lost-needle/

మూలము: Facebook-KRIYA YOGA TECHNIQUES BY LAHIRI MAHASHAYA

మనస్సుగాయపరచుకుంటావా ?నీ ఇష్టం !


విలువ :   సత్యం
అంతర్గత విలువ –పక్వము, సమయ స్ఫూర్తి, విశ్వాసము.

This image has an empty alt attribute; its file name is nobody-can-hurt-you-.jpg

అబ్రహం లింకన్,రాష్ట్రపతి (ప్రెసిడెంట్ ) అయిన మొదటి రోజు అధ్యక్షుడిగా సభలో మాట్లాడడానికి సిద్ధం అయ్యారు. సభలో ఒక గొప్ప వ్యాపారవేత్త లేచి నిలబడి ‘లింకన్ నీ తండ్రి చెప్పులు కుట్టేవాడు అన్న సంగతి, మరిచిపోకు ‘ అనిఅన్నాడు.
ఇది విని సభలో అందరూ హేళనగా నవ్వారు.

కాని , లింకన్ మామూలు మనిషి కాదు. దీనికి ఎలా సమాధానం చెప్పారో చూద్దాం.
లింకన్ ఆవ్యాపారవేత్తతో ,“అయ్యా నా తండ్రిగారు మీకు,మరియు మీ కుటుంబంలో వారందరికీ చెప్పులు కుట్టారు. మా తండ్రిగారి లాగా ఎవ్వరూ చెప్పులు కుట్టలేరు. అది ఆయనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన కళ. ఆయన పనిలో నేర్పనితనము ఉండేది, కష్టపడి శ్రద్ధతో పని చేసేవారు.
మీ లో ఎవరికైనా ఆయన పనిలో అసంతృప్తి కనిపిస్తే నాకు తెలియ జేయండి. ఎందుకంటే నేనుకూడా చెప్పులు కుట్టగలను.

నా తండ్రిగారు ఒక మేధావి. ఆయన నా తండ్రి అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను.

సభలో అందరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. చెప్పులు కుట్టడం ఒక కళ అని, అది ఒక విద్య అని, అందరికీ అది రాదు అని నిరూపించారు అబ్రహం లింకన్.

నీతి:
ఎంతో మంది మనుషులు ఎన్నో మార్లు మన మనస్సు నొప్పించే మాటలు మాట్లాడతారు.మనకు మన మీద నమ్మకము విశ్వాసము ఉంటే, సమయ స్ఫూర్తి తో సమాధానం చెప్పగలుగుతాము. మనం అనుమతిస్తే తప్ప ఎవ్వరు మన మనసుని గాయ పరచలేరు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/04/27/getting-hurt-a-choice/
మూలము: http://rishikajain.com/2010/11/15/nobody-can-hurt-you-without/

భగవంతుడు గొప్పా ? భగవంతుడి నామము గొప్పా?

విలువ – సత్యం 

అంతర్గత విలువ – నామస్మరణం 

పదునాలుగు సంవత్సరముల వనవాసం పూర్తిచేసి, శ్రీరాముడు అయోధ్యకి తిరిగివచ్చాడు.

అదే సమయంలో  కొంత మంది మహర్షులు, నారదులు వారి వద్దకి వెళ్లి, “భగవంతుడు గొప్పా ? భగవంతుడి నామము  గొప్పా?, అని ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నకి జవాబు కొన్ని రోజుల తరువాత చెబుతాను”, అని చెప్పారు నారదుల వారు. 

నారదుల వారు ఆలోచించి, హనుమంతుడే దీనికి జవాబు చెప్పగలరు అని అనుకున్నారు.హనుమంతుని వద్దకు వెళ్ళి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానము కనుగొనుటలో తనకి సహాయం చేయమని కోరారు. దానికి హనుమంతుల వారు  అంగీకరించారు. 

          నారదుల వారు, హనుమంతుడిని ,”శ్రీ రాముడి గురువు అయిన విశ్వామిత్రునికి  కోపము వచ్చేటట్టు ప్రవర్తించు, అప్పుడు నిన్ను శిక్షించమని విశ్వామిత్రుడు, శ్రీ రాముడిని  ఆజ్ఞాపిస్తారు”, ఆ తరవాత సంగతి నేను చూసుకుంటాను’ అని చెప్పారు. 

హనుమంతుడు వింతగా ప్రవర్తించి, విశ్వామిత్రుడికి కోపం తెప్పించారు. విశ్వామిత్రులవారు,”మహాత్ములు అందరి మధ్యలో, హనుమంతుడిని శిక్షించమని, శ్రీ రాముడిని ఆజ్ఞాపించారు.” హనుమంతుని పై బాణమును గురి పెట్టి ,గురువుకి కోపం తెప్పుస్తే,  ఏమి జరుగుతుందో అందరికీ తెలిసేలా చేయమని చెప్పారు.  

శ్రీ రాముల వారు కూడా హనుమంతుడి  ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయారు.  కానీ గురువాజ్ఞని పాఠించక తప్పదని ,బరువైన గుండెతో రాజభవనంలోకి  వెళ్లిపోయారు. 

మరుసటి రోజు అందరూ నదీ  తీరము వద్ద వేచి ఉన్నారు. శ్రీ రాముడు,హనుమంతుడిని శిక్షించడానికి  బాణం, వేస్తే అన్ని బాణములు గురి తప్పి పక్కకి పడిపోయాయి. అందుకు కారణం ‘రామ నామం ‘ జపం. హనుమంతుడు ఎంతో శ్రద్దగా,భక్తితో  ,రామ నామమును జపించటం వలన తన వైపు దూసుకొచ్చిన ప్రతి బాణం పక్కకు తప్పిపోయింది.  

విశ్వామిత్రుల వారు , శ్రీ రాముడిని తన ‘బ్రహ్మాస్త్రమును’ ఉపయోగించమని ఆజ్ఞాపించారు. నారదులవారు ముందుకు వచ్చి,” ‘ఓ బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రా, మీరు ఎంతో దయ గల గురువులు, హనుమంతుడిని క్షమించి ,మీ ప్రేమను ,క్షమాగుణాన్ని ,చూపండి “,అని సున్నితంగా చెప్పారు. విశ్వామిత్రులవారు  హనుమంతుడిని క్షమించారు. 

నారదులవారు, మహర్షులందరిని పిలిచి ,”ఇప్పుడు మీ అందరికి ,భగవంతుడు గొప్పా ? భగవంతుడి నామము  గొప్పా?తెలిసిందా ,ఖచ్చితంగా భగవంతుడి  నామమే!

            నీతి:

ఈ కథ భగవంతుడి  నామం యొక్క విశిష్టత గురించి చక్కగా తెలియపరుస్తుంది. . శ్రీమామచంద్రుని పట్ల హనుమంతులవారి భక్తి మరియు వినయవిధేయతల గురించి  కూడా ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. 

మనం కూడా నిరంతరం భగవంతుడి   నామమును జపిస్తే, అన్ని కష్టాలనుంచి రక్షింపబడతాము.

మూలము

http://www.bhagavatam-katha.com/holy-name-story-who-is-greater-lord-almighty-or-his-divine-name//

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/03/14/who-is-greater-lord-almighty-or-his-divine-name/

భావేన దైవం 

విలువ –యథార్థము / సత్యము 

అంతర్గత విలువ — మంచి ఆలోచన 

అనగనగా ఒక ఊరిలో రామ అనే  మంచి స్వభావము గలవాడు ఉండేవాడు.రామ అజీర్ణ వ్యాధితో ఎంతో బాధ పడుతూ ఉండేవాడు. అది తగ్గడానికి చాలా ఔషదాలు వాడాడు, కానీ ఏది పనిచేయలేదు. 

ఒక మహాత్ముడు ఆ ఉరికి ఉపదేశం ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది. రామ ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి , తన ఆరోగ్య పరిస్థితిని గురించి  చెప్పుకున్నాడు. ఇది విన్న మహాత్ముడు, రామాని, ‘రాతి ఉప్పు ‘(rock salt ) చప్పరించమని , చిన్న చిట్కా చెప్పారు. ఆ మహాత్ముడు చెప్పినట్టే చేసిన రామ కొంత ఉపశమనాన్ని  పొందాడు.

రామ పండగ సమయంలో  ,ఊరిలోని బీద పల్లలికి  మిఠాయి పంచేవాడు. ఒక రోజు మిఠాయి కొనడానికి అంగడికి వెళ్ళాడు. మిఠాయిలని కొనే ముందు వాటిని రుచి చూశాడు , అతనికి అవి చేదుగా అనిపించాయి. అందుకని మరి కొన్ని దుకాణాలకి వెళ్ళి  అక్కడ కూడా మిఠాయిలని రుచి చూస్తే అవి కూడా చేదుగా అనిపించాయి.

అప్పుడు రోజూ రామ ,ఉప్పుని  చప్పరిస్తున్నాడు అని తెలిసిన ఒక షావుకారు , అతనిని ముందర నోరుని  శుభ్రముగా కడుక్కున్న తరువాత మిఠాయిని తినమని సలహా ఇచ్చాడు. అలా చేసిన తరువాత రామకి మిఠాయి, తీపి రుచి తెలిసింది. 

నీతి:

మనలో దుర్గుణములు తెలుసుకుని, వాటిని సరిదిద్దు కోవాలి. మనలోని చెడు నిర్మూలమైనప్పుడే మనకి ఎదుటి వాడిలో  మంచితనం కనిపిస్తుంది. అప్పుడే మనము మహాత్ముల సత్సంగాన్ని ఆనందంగా అనుభవించ కలుగుతాము. దాని వల్ల కలిగే లాభములని పొందగలుగుతాము. ఆలోచనలు ఎంతో శక్తివంతమైనవి . మనలో కలిగే ఆలోచనలే మనము ఎటువంటి వారమో ,ఎటువంటి పనులను చేస్తామో సూచిస్తాయి .మంచి మంచిని ,చెడు చెడుని ఆకర్షిస్తుంది.కనుక మంచినే తలిచి తద్వారా శాంతిని,ఆనందాన్ని పొందుదాము.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/03/02/bitter-tasting-sweet/

అనుభవంతోనే జ్ఞానం పెరుగుతుంది

 

విలువ: సత్యము

అంతర్గత విలువ : విచక్షణ

ఒక ఊరిలో ఒక గురువుగారు, శిష్యుడు ఉండేవారు. ఆ శిష్యుడు ఎప్పుడూ ఆవుని చూడలేదు, ఆవుపాలు రుచి చూడలేదు. కానీ ఆవుపాలు బలవర్ధకమైన ఆహారం అని మాత్రం తెలుసుకున్నాడు. అందువల్ల త్వరగా ఆవుని చూసి, ఆవుపాలు త్రాగాలి అనుకున్నాడు. గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఆవుల గురించి ఏమైనా తెలుసా? అని అడిగాడు.
తెలుసు అన్నారు గురువుగారు.

ఆవు చుడడానికి ఎలా ఉంటుందో కొంచెం వివరంగా చెప్తారా అని అడిగాడు.

ఆవుకి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి. ఇది సాధు జంతువు . ఎక్కువగా గ్రామాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆవుపాలు తెల్లగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి అని చెప్పి ఇంకా ఆవు కళ్ళు, చెవులు, కొమ్ముల గురించి కూడా వివరించారు గురువుగారు.

శిష్యుడు ఆవుని వెతుకుతూ ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆవు బొమ్మని చూసి అదే నిజమైన ఆవు అనుకున్నాడు. ఆ ఆవుబొమ్మకి ఎవరో తెల్లటి రంగు వేస్తూ సగం వేసి, మిగిలిన సగం అక్కడ వదిలి వెళ్లారు. బకెట్లో ఉన్న ఆ తెల్లరంగు చూసి ఆవుపాలు అనుకుని తాగేశాడు శిష్యుడు. విపరీతమైన కడుపునెప్పి రావడంతో ఆసుపత్రిలో చేరాడు. శిష్యుణ్ణి చూడడానికి గురువుగారు వచ్చారు. ఏమి జరిగింది అని అడిగారు. గురువుగారూ; మీకు ఆవు గురించి ఏమీ తెలియదు అన్నాడు శిష్యుడు. ఆవుపాలు తాగడం వల్లనే తనకి కడుపునెప్పి వచ్చింది అని చెప్పాడు. ఆవుపాలు నువ్వు స్వయంగా పిండుకుని తాగేవా? అని అడిగారు గురువుగారు. లేదు,మీరు చెప్పినట్టు తెల్లగా ఉన్నాయికదా అని అక్కడ బకెట్లో ఉన్నవి తాగేసాను అన్నాడు.

ఇతరులు చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మి ఆచరించడం కాదు, నీ విచక్షణా జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఏమి చెయ్యాలో,ఏమి చెయ్యకూడదో తెలుసుకోవాలి అని మందలించారు గురువుగారు.

నీతి: ఇతరుల ద్వారా ఎన్ని విషయాలు విని తెలుసుకున్నా, ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి ఆ జ్ఞానం సరిపోదు. అనుభవం ద్వారా సంపాదించిన జ్ఞానం మాత్రమే జీవితం అంటే ఏంటో అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది.

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/12/23/only-experience-direct-knowledge-can-make-one-wise/

మూడు రకాల మనుషులు

 

EE8F1EE1-DC1F-426B-A4BA-DAE5DF00F5CD.jpeg

విలువ: సత్యము

అంతర్గత విలువ: నమ్మకము, వినయము 

ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ఒక విద్యార్థికి 3 బొమ్మలు ఇచ్చి వాటిలో గల తేడాలు కనిపెట్టమన్నారు. ఆ 3 బొమ్మలు ఆకారం,పరిమాణంలో చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తరువాత ఆ బొమ్మలలో  రంధ్రాలు ఉన్నాయని గమనించాడు ఆ విద్యార్థి. మొదటి బొమ్మకు రెండు చెవులలో రంధ్రాలు ఉన్నాయి. రెండవ బొమ్మకు ఒక చెవిలో మరియు నోటిలో రంధ్రాలు ఉన్నాయి. మూడవ బొమ్మకు ఒక చెవిలో మాత్రమే రంధ్రం ఉంది.
                                       ఆ విద్యార్ధి ఒక సన్నని పుల్ల తీసుకుని మొదటి బొమ్మ  చెవిలో దూర్చాడు. ఆ పుల్ల ఆ బొమ్మ రెండవ చెవిలో నుండి బయటకు వచ్చింది. రెండవ బొమ్మ చెవిలో పుల్ల దూర్చి చూసాడు. అది బొమ్మ నోటిలో నుండి బయటకు వచ్చింది.మూడవ బొమ్మ చెవిలో పుల్ల దూర్చి చూసాడు. అది బయటకు రాలేదు.
అదంతా గమనించిన ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థికి ఈ విధంగా వివరించారు. ఈ మూడు బొమ్మలు మనచుట్టూ ఉండే మనుషుల వ్యక్తిత్వాలను తెలియజేస్తున్నాయి. మొదటి బొమ్మ చెవిలో పుల్ల దూరిస్తే రెండవ చెవిలో నుండి బయటకు వచ్చింది, అంటే కొంతమంది మనం చెప్పేది వింటున్నట్టే ఉంటారు, కానీ అదేమీ పట్టించుకోకుండా ఒక చెవితో విని, రెండవ చెవితో వదిలేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళతో అవసరం ఉన్నంత వరకే మాట్లాడాలి.
          రెండవ బొమ్మ చెవిలో పుల్ల దూరిస్తే నోటిలో నుండి బయటకు వచ్చింది. వీళ్ళు మనం చెప్పేది అంతా  విని ఇతరులకు మన విషయాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని నమ్మి సొంత విషయాలు చెప్పడం ప్రమాదకరం.
                        మూడవ బొమ్మ చెవిలో పుల్ల దూరిస్తే అది బయటకు రాలేదు. ఈ రకం మనుషులు నమ్మకస్తులు. వీరు విన్నదానిలో ఏది అవసరమో అదే మాట్లాడతారు, మనకు హాని కలిగిచే విధంగా ఎక్కడా మాట్లాడరు.
నీతి:  
ఎల్లప్పుడూ మంచివారితో ఉండే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. నమ్మకంగా మరియు నిజాయితీగా ఉండేవాళ్ళ  మద్య ఉంటే మన ప్రవర్తన మెరుగుపరచుకోవచ్చు మరియు అవసమైన సమయాల్లో ఇలాంటివాళ్ళు మనకు సరైన సలహాలిచ్చి దారి చూపించగలుగుతారు.

నల్ల చుక్క   

 

విలువ:సత్యం

ఉపవిలువ:కృతజ్ఞత ,ఆశాభావము

black-dot

ఒక రోజు ఒక ఉపాధ్యా యుడు   కళాశాలలోని పిల్లలకి ముందుగా తెలుపకుండా,  అకస్మాత్తుగా ఒక పరీక్ష పెట్టారు . పిల్లలందరూ పరీక్షలో ఏమడుగుతారో , పరీక్ష ఎంత కష్టంగా  ఉంటుందో అని ఆందోళన పడ్డారు. అధ్యాపకుడు పరీక్షా పత్రాలను పిల్లలలో పంచారు. అయితే పత్రాలు తలకిందగా ఉండడంతో అందులో ఏమి రాసుందో పిల్లలకి కనబడలేదు. అందరికీ పత్రాలు అందాక ఉపాద్యాడు పిల్లలను ప్రశ్నల పత్రాలను తిప్పి చూడమని ఆదేశించారు. తీరా చూస్తే అందులో ఒక్క  ప్రశ్న కూడా లేదు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. మాస్టారు ,వాళ్ళని ఆ పత్రాలలో వాళ్లకి ఏమి కనిపించిందో వివరంగా రాయమన్నారు. ప్రొఫెసర్ ఆదేశానుసారం విద్యార్థులు వారికి అందులో కనిపించిన “నల్ల చుక్క” గురించి రాశారు.

                              తరగతి పూర్తి అయ్యాక మాస్టారు పిల్లలు రాసిన జవాబులన్నింటినీ గట్టిగాచదివారు. అందరూ వారికి కనిపించిన నల్ల చుక్క గురించి, కాగితంలో దాని స్థానం  గురించి వారివారి మాటలలో వివరించారు.అందరి జవాబులను చదివాక మాస్టారు విద్యార్థులకు ఈ విధానంగా బోధించారు “విద్యార్థులారా! భయపడకండి, నేను ఈ పరీక్షకి మార్కులు ఇవ్వబోటంలేదు. ఈ అభ్యాసం  ద్వారా మీకు ఒక చక్కటి జీవిత సత్యాన్ని బోధించి, జీవితం పట్ల మీ అవగాహనని మార్చాలనుకున్నాను. మీరంతా ఆ పత్రాలలో ఉన్న ఒక చిన్న నల్ల చుక్కపై మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించారే గాని దాని చుట్టూరా ఉన్న తెల్ల కాగితాన్ని గురించి ఎవ్వరూ రాయలేదు.

                         మనమంతా కూడా నిత్య జీవితంలో సరిగ్గా అదే చేస్తున్నాము. కేవలం  సమస్యల మీదే మన దృష్టిని పెడుతున్నాము. ఒకరికి ఆరోగ్య సమస్య ,ఒకరికి  ఆర్థిక సమస్య,మరొకరికి కుటుంబలోని వారితో చికాకులు,మరికొందరికి స్నేహితుల వలన బాధ కలిగి ఉండవచ్చు . ఇందాక మీరు చూసిన  నల్ల చుక్క ప్రమాణం దాని చుట్టూ ఉన్న తెల్ల రంగు కంటే చాలా చిన్నది. అలాగే మన జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు మిగతా మంచి విషయాలతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవి. నిజానికి  అవి ఎంత చిన్న సమస్యలే ,అయినా మన మనసుని ఎంతో కలుషితం చేస్తాయి. అందుకని వాటినుండి మన దృష్టిని వంటనే మనకు లభించిన వాటిపై మరల్చాలి. వాటిని ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహంగా గుర్తించి జీవితాన్ని ఆనందంగా , తృప్తిగా గడపాలి.

నీతి :
చెడుని పక్కన పెట్టి మంచి మీద దృష్టిని పెట్టండి . విశాల భావంతో  ఆలోచించండి, చిన్నచిన్న సమస్యలలో కూరుకుపోయి జీవితంలోని మధుర క్షణాలని కోల్పోకండి. ఆనందంగా ప్రేమతో జీవించండి.

మూలం: రాజర్ డార్లింగ్టన్ కథలు

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/07/18/the-black-spot/

కష్టములను ఎదురుకొనుట

 

విలువ: సత్యము
ఉపవిలువ:ఆశాభావం

 

spider
అనగనగా ఒక ప్రదర్శనశాలలో సాలెపురుగు ఒకటి ఉండేది.ప్రదర్శనశాలలోని అడుగు అంతస్తులో ఎన్నో పురాతనమైన చిత్రపటాలు ఉండేవి.చిత్రపాటాలు సాలెపురుగులు నివసించేందుకు గూడుకట్టుకోటానికి ఎంతో వీలుగా ఉండేవి. తోటి సాలెపురుగులకంటే మన కథలోని సాలెపురుగు ఎంతో అందమైన,అద్భుతమైన గూడుకట్టుకుంది. తాను కట్టుకున్నగూడుని ఆ పురుగు ఎంతో భద్రంగా చూసుకునేది.

క్రమక్రమంగా ప్రదర్శనశాల అధికారులు అడుగు అంతస్తులోని చిత్రపటాలను పై అంతస్తుకి మార్చి వాటిని ప్రదరించడం మొదలుపెట్టారు . ఇది గ్రహించిన సాలెపురుగులన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మొదలు పెట్టాయి. కాని, ఈ పురుగు మటుకు “ఏమీ కాదులే ,అన్ని పటాలని పైకి తరలించరులే “ అని ధీమాగా ఏమీ చేయకుండా కూర్చుంది. తనకి విశాలమైన గూడు కట్టుకోటానికి ఇంతకంటే మంచి చోటు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అనుకుంది.

కాని, ఒక రోజు పొద్దున్నే అధికారులు తాను నివసించే చిత్రపటంతో పాటు తనని, తన గూడుని కూడా ప్రదర్శనా ప్రదేశంలో తెచ్చి పెట్టారు.

అప్పుడు తనని కాపాడుకోవటం కోసం తెలివైన సాలెపురుగు తన గూడుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది . ఈ విధంగా జీవితకాలం కష్టపడి కట్టుకున్న గూడుని ఒదులుకుని సాలెపురుగు పురుగులమందు నుంచి తన ప్రాణాలని కాపాడుకుంది.

అక్కడనించి పారిపోయి ఒక అందమైన పూదోటకు చేరుకుంది. ఒక ప్రశాంతమైమ చోటుని వెతుక్కుని అంతకుముందు కట్టుకున్న గూడుకంటే ఎంతో అందమైన గూడుని కట్టుకుంది. అక్కడే ఆనందమైన జీవవితాన్ని గడపసాగింది.

నీతి:
మన కష్టమును నమ్ముకుంటూ , నిరంతరం శ్రమించటానికి సిద్ధంగా ఉండే మనస్తత్వం ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది .
https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/29/overcoming-difficulties/

జీవితం యొక్క విలువ ఏమిటి!

8BFE4A4A-F55E-4AB8-AABD-F4BCC81E22CE

విలువ – సత్యం

ఉప విలువ – ఆత్మ విశ్వాసం

ఒకతను  గురు నానక్ సాహెబ్ వద్దకు వెళ్ళి ,”జీవితం యొక్క విలువేంటి స్వామి ?” అని అడిగాడు అప్పుడు గురునానక్ అతని చేతిలో ఒక రాయిని పెట్టి ,”ముందు నువ్వు ఈ రాయి విలువని తెలుసుకునిరా. కాని,ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకో ,ఈ రాయిని నీవు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా  అమ్మకూడదు అని చెప్పారు.

అతను గురునానక్ ఆజ్ఞానుసారం ఆ రాయిని ముందుగా సంత్రాలు అమ్మే వాడి దగ్గెరకి తీసుకెళ్ళి దాని విలువ ఎంత ఉండచ్చు తెలుపమని అడిగాడు.

అతను ,ఆ రాయిని చూసి ,”ఈ రాయికి బదులుగా నీకు ఒక డజను (12) సంత్రాలను ఇస్తాను అని చెప్పాడు. దానికి ఈ మనిషి ,”గురువుగారు! నన్ను ఈ రాయిని అమ్మవద్దని చెప్పారు,కనుక నేను నీకు అమ్మలేను” అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు.

తరువాత ఆ రాయిని ఆతను ఒక కూరగాయలు అమ్మే వాడి దగ్గెరికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వేశాడు . కూరగాయలతను ,ఆ రాయికి బదులుగా నీకు ఒక బంగాళదుంప సంచీని అమ్ముతాను అని చెప్పాడు .కాని,గురువుగారి మీద గౌరవంతో రాయిని అమ్మనని కూరగాయల వాడిని క్షమాపణ కోరి ఆటను అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు.     

ఈ సారి  రాయిని ఓక బంగారు కొట్టు వాడి దగ్గెరకి తీసుకుని వెళ్ళాడు . రాయిని చూడగానే షావుకారు ,రాయికి బదులుగా యాభై లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు. దానికి ఈ మనిషి అడ్డంగా తలూపే సరికి ,”అయితే రెండు కోట్లు తీసుకో కాని ,రాయిని మటుకు నాకివ్వు అని బతిమాలాడు. “నేను రాయిని ఎట్టి పరిస్థితిలో నీకు అమ్మలేను” అని చెప్పి అక్కడి నించి కూడా అతను మౌనంగా వెళ్ళిపోయాడు.

చివరగా అతను విలువైన నాణెములను అమ్మే చోటికి ఆ రాయిని తీసుకుని వెళ్ళాడు.

ఆ కొట్టు యొక్క యజమానిని  ఆ రాయి విలువని తెలుపమని కోరాడు.రాయిని చూసిన ఆ యజమాన,  అది ఎంతో విలువైన రూబీ(కెంపు)అని గుర్తించాడు. ఒక ఎర్రని గుడ్డ మీద  రాయిని ఉంచి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి ,ఎంతో వినయంతో ఆ నాణెము ముందు  తలొంచుకుని నిలబడ్డాడు. యజమాని అతనిని “ఏమండీ! ఇంతటి విలువైన నాణెము మీకు ఎక్కడ దొరికిందండి.” నా కొట్టుని ,నా జీవితాన్ని మీకు తాకట్టు పెట్టినా నేను మీరు వెలకట్టమని అడిగిన  ఆ విలువైన నాణెమును కొనలేను” అని చెప్పి చేతులెత్తేశాడు. ఎందుకంటే అది ఎంతో విలువైనది వెల కట్టలేనిది అని చెప్పాడు,

ఈ విధంగా గురువుగారు ఇచ్చిన రాయి విలువను తెలుసుకున్న శిష్యుడు,గురునానక్ సాహెబ్ గారి వద్దకు వెళ్ళి ,”గురూజీ ఇప్పటికైనా జీవితమూ యొక్క విలువ గురించి చెప్పండి?” అని వినయంగా అడిగాడు . అప్పుడు గురునానక్ “నాయనా ! సంత్రాలు, కూరలు ,బంగారం ,విలువైన నాణెములను అమ్మే వాళ్ళందరూ నీకు ఇచ్చిన సమాధానములు మన జీవితము యొక్క విలువను తెలియచేస్తున్నాయి.

మన జీవితము  ఎంతో విలువైనది వెల కట్టలేనిది, కాని,మన జీవితాన్ని వెల కట్టాలని చూసే వాళ్ళు వారి వారి ఆర్ధిక స్తోమతను బట్టి, మన  గురించి వారికి గల అవగాహన బట్టి,మన వల్ల వారికి కలిగిన లేక కలగబోయే లాభ నష్టములను బట్టి , వారిలో నిజమును చెప్పటానికి ఉన్న ధైర్యమును బట్టి  వెల కడతారు . కనుక ఇతరుల మాటలను పట్టించుకోవద్దు.నీవు తీసుకెళ్ళిన రాయి విలువను గుర్తించిన షావుకారి లాగా, నీ విలువని గుర్తించగలిగేవారు,నిన్ను పూర్తిగా  అర్ధం చేసుకోగలిగినవారు, తప్పక ఎదురవుతారు.కనుక నిరాశ చెందకు”,అని గురువుగారు ప్రేమగా జీవితం యొక్క విలువను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొనగలిగేలా ఏర్పాటు చేశారు.  

నీతి:   ఆత్మాభిమానము చాలా ముఖ్యమైన లక్షణము. మనందరిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ముందుగా మనని మనము  కించపరుచుకోకుండా గౌరవించుకోగలగటం నేర్చుకోవాలి.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/30/what-is-the-value-of-life/

 

సిద్ధార్థ్ మరియు పూజ – ఒక చిన్న కథ

children-marble

విలువ: సత్యం
ఉప విలువ :నిజాయతి ,నమ్మకం

సిద్దార్థ్ ,పూజ మంచి స్నేహితులు. ఇద్దరూ కలిసి చక్కగా ఆడుకునే వారు. సిద్దార్థ్ దగ్గర బోలెడు గోళీలు ,పూజ వద్ద మంచి మిఠాయిలు ఉన్నాయి. ఒక రోజు సిద్ధార్థ్ పూజతో ,”నీవు నీ మిఠాయిలను నాకు ఇస్తే,వాటి బదులుగా నా గోళీలన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను” అని చెప్పాడు. పూజ దానికి అంగీకరించింది.

మరునాడు సిద్ధార్థ్ అన్నిటికంటే పెద్దగా ,అందంగా ఉన్న గోళీలను తన వద్దే ఉంచుకుని మిగిలిన గోళీలను పూజకి ఇచ్చాడు.కాని ,పూజా మటుకు అనుకున్న ప్రకారంగా తన దగ్గర ఉన్న స్వీట్స్ అన్నీ సిద్దార్థ్ కి ఇచ్చేసింది.

ఆ రోజు పూజా ప్రశాంతంగా పడుకోగలిగింది. సిద్దార్థ్ మటుకు ఒక వేళ పూజ కూడా తన లాగే మంచి రుచికరమైన మిఠాయిలను తన వద్దే దాచి పెట్టుకుందేమో అని ఆలోచిస్తూ సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాడు.

నీతి:
ఏ సంబంధానికైనా నిజాయతి మరియు నమ్మకము పునాదులు.వ్యక్తిగత సంబంధాలలోగాని, లేదా ఉద్యోగరీత్యా ఏర్పడే సంబంధాలలోగాని- ఇతరులకి మన వంతు సంపూర్ణమైన ప్రేమను,విధేయతను మనము ఇవ్వనప్పుడు , వాటిని మనకి వారు వందకు వంద శాతం తిరిగి ఇస్తున్నారా లేదా అని అనుమాన పడుతూనే ఉంటాము.కనుక సంబంధాలు గట్టిపడి మనము అనంద దాయకమైన జీవితము గడపాలి అంటే మన వంతు కృషిని మనము నిజాయితీగా, పూర్తి నమ్మకంతో తప్పకుండా చేయాలి.

http://www.funzug.com/index.php/stories/love-is-complete-trust-and-faithfulness-story