Archives

రెండు చిలుకల కథ. 

parrots
విలువ — సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — మంచి స్నేహం.
రెండు చిలుకలు, మర్రిచెట్టు మీద గూడు కట్టుకున్నాయి.
కొన్ని రోజులకి వాటికీ పిల్లలు పుట్టాయి. పెద్ద చిలుకలు (తల్లి తండ్రి ) పిల్ల చిలుకలని ప్రేమగా చూసుకున్నాయి.
పిల్ల చిలుకలు, రెక్కలు ఎదిగి, కొంచం పెద్ద అయ్యాయి.
తండ్రి చిలుక అనుకున్నాడు, ‘ఇద్దరిని బాగా చూసుకున్నాము, రెక్కలు వచ్చాయి. వాళ్ళ జాగ్రత్త వాళ్ళకి తెలుసు. ఇంక వదిలెయ్యాలి

రోజు పెద్ద చిలుకలు, పిల్లలికి భోజనం తేవడానికి పొద్దున్నే బయటికివస్తాయి.ఒక వేటగాడు ఇది గమనించి, అదే సమయానికి, పిల్ల చిలుకలని తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు. ఒక చిలుకని  బంధించ గలిగాడు, ఇంకో చిలుక  తప్పించుకుని ఎగిరిపోయింది.సంతోషంగా చిలుకని ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి, తన పిల్లని, జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పాడు.ఇంకో చిలుక, ఆశ్రమం వద్దకి చేరింది.

ఒక యాత్రికుడు, ప్రయాణము చేసి అలిసిపోయి, వేటగాడి ఇంటి బయట కూర్చున్నాడు. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న చిలుక ఇలా మాట్లాడింది ‘ పిచ్చివాడా, ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు, నీ గొంతు కోస్తాను అంది  ‘ఇది విని యాత్రికుడు భయపడ్డాడు.
అక్కడ నుంచి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు.ఆశ్రమంలో చిలుక ,” ‘మీకు స్వాగతం! ఇక్కడ ఆశ్రమంలో, పళ్ళు ఫలాలు అన్ని వున్నాయి, మీకు ఏమి కావాలంటే అవి తీసుకోవచ్చు. ఆశ్రమంలో అందరూ మంచి వాళ్ళే “ అని అంది. 
ఇది విని యాత్రికుడు, సంతోష పడ్డాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు.
ఆశ్రమంలో చిలుకని  అడిగాడు , ‘వేటవాడి ఇంట్లో చిలుక ఎందుకు అంత కఠినంగా మాట్లాడింది ‘?
అప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి జవాబుగా,ఆశ్రమంలో చిలుక ”వేటవాడి ఇంట్లో చిలుక నా తమ్ముడు. పెద్ద అయ్యాక వేరు అయ్యాము. వేటవాడి ఇంట్లో ఉండటం వల్ల, వాళ్ల భాష నేర్చుకున్నాడు నా తమ్ముడు.నేను ఆశ్రమంలో, మంచి వాళ్ళు, భక్తుల మధ్య  ఉండటం వల్ల, ఇలా మాట్లాడుతున్నాను’.
నీతి:
మంచి స్నేహం వల్ల, మంచి ఆలోచనలు, మంచి నడవడి కలుగు తుంది.
‘నీ స్నేహితులు ఎవరో తెలిస్తే, నీ యొక్క నడవడి తెలిసిపోతుంది’.
కుళ్ళిన పళ్ళ మధ్య మంచి పండు ఉంటె, అది కూడా కుళ్ళి పోతుంది.
అందుకని ఎప్పుడూ మంచి స్నేహం ముఖ్యం, అవసరం.
Advertisements

రామ్ మరియు కావలివాడు.

5BC1F8DC-5242-4887-B736-BE8FC09B00AD
విలువ — సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — గౌరవం, మంచితనము.
రామ్ ఒక కూరగాయల వితరణ కార్ఖానాలో పని చేస్తున్నాడు.
 ఒక రోజు సాయంకాలం , కార్ఖానాలోపల, కూరగాయలు పెట్టే   చల్లగది లోపలికి పనిమీద వెళ్ళాడు.
కార్ఖానాలో అందరూ వెళ్లిపోయారు అని అనుకుని, తలుపులు అన్నీ  మూసి వేశారు. ఈ చల్లగది లోపలి నుంచి పిలిచినా ఎవ్వరికీ వినిపించదు.
 అయిదు గంటలు అయ్యాక , గదిలో రామ్ ప్రమాద పరిస్థితిలో ఉండగా, కావలివాడు తలుపు తెరిచి రామ్ ప్రాణం కాపాడాడు.
రామ్ అప్పుడు  ‘నీకు ఎలా అనిపించింది తలుపు తీయాలని?’కావలి వాడిని అడిగాడు.
కావలివాడు ఇలా అన్నాడు ‘నేను 35ఏళ్లగా ఈ కార్ఖానాలో పని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వందల కొద్దీ  పనిచేసేవాళ్ళు వస్తూ , వెళ్తూ ఉంటారు, ఎవ్వరూ   నన్ను పలకరించరు.
మీరు రోజూ నన్ను ప్రేమగా పలకరిస్తారు . ఈ రోజు కూడా మీరు వచ్చేటప్పుడు  నన్ను పలకరించారు  కానీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెప్పలేదు. అందుకని నాకు అనుమానము వచ్చింది .
నేను ఎప్పుడూ ” మీ పలకరింపు “వినాలి.
నీతి:
మనం అందరితో వినయంగా, ప్రేమగా మంచిగా నడుచుకోవాలి. ఇలా ఎప్పుడు అయితే మనము ప్రవర్తిస్తామో, మనకి తెలియని  వాళ్ళ దగ్గర  నుంచి కూడా సహాయము పొందుగలము.

అనుభవంతో ఇచ్చిన సలహా.

విలువ –సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — మంచి అలవాట్లు చిన్నప్పుడే నేర్చుకోవాలి.
Image result for images of a old man in garden
ఒక ధనవంతుడి కుమారుడికి, చాలా చెడు గుణాలు ఉండేవి.
 అనుభవము గల  ఒక మంచి స్నేహితుడితో ,
 తన కుమారుడిని మంచి మార్గములో పెట్టమని ప్రాధేయ పడ్డాడు.
స్నేహితుడు మరియు ధనవంతుడి కుమారుడు ఒక వనంలో నడుస్తున్నారు.ఆయన మధ్యలో ఆగి ,పక్కనే పెరుగుతున్న చిన్న మొక్కని లాగమని అడిగారు. అప్పుడు పిల్లవాడు సులువుగా లాగ గలిగాడు. కొంత  దూరం నడిచాక, కొంచం పెద్ద  మొక్కని తుంపమని అడిగారు. పిల్లవాడు కొంచం కష్టపడ్డాడు.
తరవాత ఒక చెట్టుని చూపించి, తుంపమని అడిగారు. పిల్లవాడు చెట్టు పట్టుకుని, ఆయాస పడుతూ, “నేను చెయ్యలేను ” అని అన్నాడు.
ఇది ఒక ఉదాహరణ అని ఆ స్నేహితుడు చెబుతూ ఇలా అన్నారు “చెడు గుణాలు కూడా అంతే. చిన్నగా ఉన్నపుడే తుంపడం  సులువు. పెరిగిపోతే చాలా కష్టం.”
ఇలా చెప్పి పిల్లవాడిని తన అనుభవంతో మార్చ గలిగారు.
నీతి:
మొక్కై వంగనిది మానై ఒంగునా అని ఒక సామెత ఉంది. చెడు అలవాట్లను చిన్నతనంలోనే గుర్తించి తల్లిదండ్రులు మరియు గురువులు వాటిని మానిపించి పిల్లలను మంచిమార్గంలో పెట్టగలగాలి, ఎందుకంటే ఆలస్యం చేసిన కొద్దీ వాటిని మానిపించటం చాలా కష్టము.
 అలాగే చిన్నతనం లోనే మంచి అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు అవి పిల్లల మనసులో బలంగా నాటుకుపోయి ముందు ముందుగా వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అలా  నేర్చుకున్న మంచి విలువలు ఎప్పుడూ   మనతో ఉంటాయి.
మంచి అలవాట్లు , మరియు విలువలను నేర్చుకుని పాటిద్దాం, మనము ఉన్న ఊరికి, మన దేశానికి మంచి చేద్దాం!

కుళ్ళిన అరటిపండ్లు

                         

విలువ :   సత్ప్రవర్తన 

ఉపవిలువ :  ఎపుడు చేయవలసిన పనిని అప్పుడు చెయ్యకుండా వాయిదా వేస్తుండటం.
banana

నారిమన్  చాలా మంచివాడు . ఎప్పుడూ దేవుని నామము స్మరించుకుంటూ ఎంతో సేపు ధ్యానం చేస్తూ  దేవునితో అనుసంధానం చెంది ఎంతో శక్తిని , ప్రేరణని పొందుతుండేవాడు. అతని జీతం లో కొంత భాగమును ,తన సమయంలో కొంత భాగమును బీద ప్రజలకి  సహాయపడటానికి కేటాయంచేవాడు. ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపులను నిర్వహిస్తున్నపుడు అక్కడకి వెళ్లి సహాయం చేసేవాడు. తాను పండ్లను కొనుక్కొని ,ఆసుపత్రులలో బీద రోగులకు పంచుతుండేవాడు.  బీద ప్రజలు నివసించే కాలనీలకు వెళ్లి అక్కడి పిల్లలకి ఐస్ క్రీంలని కొనివ్వటం ,లేక ఏదన్నా సినిమా చూపించటం చేసేవాడు . అతని చేసే ప్రతి సేవ భగవంతుడి సేవగా భావించేవాడు. ఒక రోజు యువకుడైన తన కొడుకు మణిత్ ని ” మణిత్,  నేను గుడికి వెళ్తున్నాను. అరటిపండ్లను అక్కడ గుడి బైట కూర్చుని ఉండే బిచ్చగాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు వచ్చి ఆ పనిలో నాకు సహాయం చేస్తావా”? అని అడిగాడు. మణిత్ ” ఓహ్ !ఏంటి నాన్నా “? నాకు ఇట్లాంటి పనులు చెప్తావు?. నేను ఏమన్నా ముసలి వాడినా?  గుడికి వెళ్ళటం, పండ్లు పంచటం ఇట్లాంటి పనులు చేయటానికి. ఇవి నేను చెయ్యవలసిన పనులు కాదు. నీవు పెద్దవాడివి. ఇట్లాంటి పనులన్నీ పెద్దవాళ్ళు చేయవలసినవి ,నాలాంటి యువకులు కాదు. నాకీ పనులు చెయ్యాలని లేదు. నీ అంత అయినపుడు చేస్తాలే . కానీ ఎప్పుడు కాదు అని చెప్తూ , వాక్ మాన్ ,హెడ్ఫోన్స్  చెవిలో పెట్టుకొని రాక్ మ్యూజిక్ వింటూ డాన్స్ చేస్తూ ఉండి పోయాడు.

నారిమన్  కొడుకు ధోరణి చూసి , ఏమీ  మాట్లాడకుండా తాను అనుకున్న ప్రకారం గుడికి అక్కడున్న బిచ్చగాళ్ళలో  పండ్లను పంచేశాడు. కొన్నాళ్ల తరువాత ఒక పెద్ద బుట్టనిండా అరటిపండ్లు తెచ్చి వరండాలో పెట్టి  స్నానం చేసిరావటానికి లోపాలకి వెళ్ళాడు , ఇంతలో అటుగా వచ్చిన మణిత్ ఆ పండ్లను చూశాడు. అవి బాగా క్రుళ్ళి పోయి ఉన్నాయి . వాటిమీద చిన్న దోమలు ముసిరి ఉ న్నాయి. పండ్లు ఏమాత్రం బాగాలేవు. ఇంతలో నారిమన్ తెల్లని దుస్తులు ధరించి ,చక్కగా తయారయ్యి  ఆ అరటిపండ్ల బుట్టని కారు డిక్కీ లో పెడుతుంటే, మణిత్, ” నాన్నా! ఈ పండ్లని ఎక్కడకి తీసుకెళ్తున్నావు” అని అడిగాడు. నారిమన్, గుడికి తీసుకెళ్తున్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు మణిత్ ” అదేంటి నాన్నా తాజా పండ్లు కొని గుడికి తీసుకెళ్ళు. ఈ క్రుళ్ళిన పండ్లు ఎందుకు కొన్నావు? దేవుడికి  ఇలాంటివి ఇవ్వటం సిగ్గు చేటు”. అన్నాడు.

అప్పుడు తండ్రి , నీవు కూడా , బాగా పెద్దవాడైన తర్వాత దేవుని పూజిస్తానంటే నీ వల్ల  దేవునికి ఏమి ఉపయోగం? ముసలి వాడివి అయ్యాక ,ఏమి చేయగలవు? అట్లాగే అతిగా పండిన ,మగ్గిన  పండ్లని ఉపయోగించవచ్చులే”అని బదులు చెప్పాడు. అది విని కొడుకు సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాడు.  సిగ్గుతో తండ్రి వైపు చూడలేక పోయాడు. తండ్రి సరైన సమయంలో సరైన కారణం చెప్పగలిగిగాడు.

 

                తండ్రి ,”నీవు యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు ,భగవంతునికి  ఎంతయినా సేవ చేయగలవు, ఆపదలో ఉన్న వారికి సేవలందించగలవు . నీ  సమయాన్ని , డబ్బును కూడా బీదవారి కోసం ఖర్చుపెట్టవచ్చు. ఆపదలో ఉన్నవారిని  ఆదుకోవచ్చు . కానీ, నువ్వు ముసలి వాడైతే నీ శరీరం లో అనేక రుగ్మతలు వస్తాయి. అప్పుడు, నీకే ఎవరన్నా సేవ చెయ్యాలి.  ధన సంపాదన లేకపోతె ఆర్థిక బాధలుంటాయి ,ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి. ఎవరికి తెలుసు? వయసుతో వచ్చే కాళ్ళ నొప్పులు , మోకాళ్ళ నొప్పులతో కొద్ది గంటలైనా కూర్చొని దైవ   ప్రార్ధన చేయగలవా? నీవు దేవునికి ఏమి సమర్పించగలవు? ఆ సమయంలో నీకు ఇప్పటికంటే కూడా , దైవానుగ్రహం చాలా అవసరం”, అన్నాడు. ఈ మాటలన్నీ చెప్పి తండ్రి బుట్టని కారు  డిక్కీ లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు. కొడుకుకు చెప్పాల్సినవి చెప్పాడు. కానీ గుడికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే ఆ పళ్ళు దేవుడికి సమర్పించటానికి పనికిరావని ఆయనకీ తెలుసు . ఆ బుట్టలో ఉన్న పండ్లని గుడికి తుసుకెళ్ళకుండా , గోశాలకు తీసుకెళ్లి ఆవులకు తినిపించాడు. క్రుళ్ళిన  అరటిపండ్లు ఆ రాకంగా మణిత్ కి బుద్ధి చెప్పటానికి,ఆవుల ఆకలిని తీర్చటానికి పనికొచ్చాయి .

 

నేర్చుకోవలసిన విషయము:

మానసికంగా, శారీరకంగా , ఆర్ధికంగా ఇంకొకరికి సహాయ  పడే స్థితిలో వున్నపుడు తప్పక సహాయం చెయ్యాలి. దానివల్ల అతనికి, ఇతరులకి కూడా ఉపయోగదాయకం. ఏ పనైనా సరే సరైన సమయంలో చేస్తేనే అది అర్ధవంతం అవుతుంది. దాని ప్రయోజనము నెరవేరుతుంది. తప్పక నిర్వహించవలసిన   కర్తవ్యములను రేపు, రేపంటూ వాయిదా వేయవద్దు. ఆలస్యము చేయవద్దు. తగిన సమయంలో చెయ్యాలి . సాక్షత్ యుగ పురుషులైన భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా వారు ఇలా అన్నారు,” మ్రొక్కను వంచవచ్చు ,అదే చెట్టును వ్రంచితే  అది ఇరిగి పోతుంది. పిల్లలు యువకులుగా పరివర్తన చెందే కాలంలో వారు ప్రపంచ ఆకర్షణ , ఉద్యోగం , కుటుంబ విషయములలో పూర్తిగా నిమగ్నం అవుతారు.చిన్నతనం లోనే పిల్లలను, మానవతా విలువలను బోధిస్తూ పెంచితే వారు పెరిగిన కొద్దీ ప్రపంచ ఆకర్షణలకు లొంగి  దారిని తప్పినా కూడా ,మళ్ళి ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి మంచి దారికే వస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి రోజూ తప్పని సరిగా దైవ ప్రార్ధన చెయ్యాలి ,భగవంతునికి కృతజ్ఞతలను సమర్పిస్తూ ఉండాలి.

ఇలాంటి  అలవాటును చిన్నప్పటినుండి ఎవరు అనుసరిస్తారో ,వారు వారి వయస్సు పెరుగుతున్నకొద్దీ ,ఎంతో   నిబ్బరంగా ప్రశాంతంగా ఉంటూ ,జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒడిదుడుకులను ,ఒత్తిడిని ఎదురుకొనగలుగుతారు.  అటువంటివారు భౌతిక సుఖములు ,ఆధ్యాత్మిక పురోగమనం పొందుతారు.

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/06/02/rotten-bananas/

https://m.facebook.com/neetikathalu

ఎవరు గొప్పదాత

విలువ: సత్ప్రవర్తన
ఉపవిలువ: దాతృత్వము

 

FE1B4518-7964-4A97-BCEF-166D3D5CD1B5

ఒక రోజున కృష్ణుడు, అర్జునుడు ఒక గ్రామం వైపు నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. దానగుణంలో తనని కాకుండా కర్ణుడినే ఎందుకు ఆదర్శంగా చెబుతారో చెప్పమని అర్జునుడు, కృష్ణుడిని పదే పదే అడగసాగాడు. కృష్ణుడు, అర్జునుడికి పాఠం నేర్పాలని అనుకున్నాడు. కృష్ణుడు తన చేతి వేళ్ళను వేగంగా కదపగానే వాళ్ళు నడుస్తున్న త్రోవ పక్కన గల రెండుకొండలు బంగారుకొండలుగా మారిపోయాయి. “అర్జునా; ఈ రెండు కొండల బంగారం మొత్తం చివరి ముక్క వరకు ఈ గ్రామస్తులకు పంచిపెట్టు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. అర్జునుడు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి గ్రామస్థులందరికీ బంగారం పంచిపెడతాననీ, అందరినీ కొండవద్దకు రమ్మనీ చెప్పాడు. గ్రామస్థులందరూ తనని పొగుడుతుండగా, గర్వంతో ఉప్పొంగిన ఛాతీతో అర్జునుడు కొండ వద్దకు వెళ్ళాడు. రెండు పగళ్ళు,రెండు రాత్రులు కష్టపడి కొండను త్రవ్వి గ్రామస్థులందరికీ బంగారాన్ని పంచి ఇచ్చాడు. కాని కొండలు కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. చాలామంది గ్రామస్థులు నిమిషాల్లో తిరిగివచ్చి, మళ్ళీ బంగారం కోసం వరుసలలో నిలబడ్డారు.

27023FD5-AB45-46D1-8B01-5A4CBB94414E

కొద్దిసేపటికి బాగా అలసిపోయిన అర్జునుడు కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటే తప్ప ఇంకా బంగారం పంచలేనని చెప్పాడు. కాని అతనిలోని అహంభావం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. కృష్ణుడు, కర్ణుని పిలిపించాడు.”కర్ణా! ఈ కొండలలోని మొత్తం బంగారాన్ని పంచిపెట్టాలి” అని అతనికి చెప్పాడు. కర్ణుడు ఇద్దరు గ్రామస్థులను పిలిచాడు. వాళ్ళతో కర్ణుడు” మీకు ఈ బంగారు కొండలు కనిపిస్తున్నాయా! ఆ రెండు కొండల బంగారం మొత్తం మీదే.అవి తీసుకుని మీరు ఏమి చెయ్యాలనుకుంటే అది చెయ్యండి” అని చెప్పాడు. అలా చెప్పి కర్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు. అర్జునుడు నోటమాటరాకుండా కూలబడిపోయాడు. ఈ ఆలోచన తనకి ఎందుకు కలగలేదు అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. కృష్ణుడు చిలిపిగా నవ్వుతూ, అర్జునునితో “అర్జునా! తెలియకుండానే నీవు బంగారం పట్ల ఆకర్షితుడవైనావు. నువ్వు ఏదో చాలా దయతో దానం చేస్తున్నట్లుగా భావిస్తూ, బాధపడుతూనే గ్రామస్థులకు బంగారం దానం చేసావు. అందువల్ల నీ ఊహకి తోచినట్లుగా గ్రామస్థులకు బంగారం దానం చేసావు. కర్ణుడికి అటువంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవు. అంత బంగారాన్ని అలా దానం చేసేసి అతను ఎంత నిర్వికారంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడో చూడు. ప్రజలు తనను పొగడాలని, కీర్తించాలని అతను ఆశించలేదు. అతని వెనుక ప్రజలు అతని గురించి మంచి మాట్లాడినా, చెడుగా చెప్పుకున్నా అతనికి బాధ లేదు, సంతోషం లేదు. జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నందుకు గుర్తు అది” అని చెప్పాడు.

నీతి: ఎటువంటి పరిమితులు, షరతులు లేకుండా ప్రేమించడమే అసలైన ప్రేమ. అదే అసలైన దానం. మనిషి ఎప్పుడూ మంచిపనులే చెయ్యాలి. ఎందుకంటే అది మనిషికి నేర్పబడిన విలువ. మనిషిగా పుట్టినందుకు ఉండవలసిన లక్షణం అది. అంతేకాని పేరు కోసం, ఇతరుల పొగడ్తల కోసం ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఏది చేసినా నిస్వార్ధంగా, గుర్తింపు ఆశించకుండా చెయ్యాలి.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2014/11/18/who-is-more-generous/

https://m.facebook.com/neetikathalu

ఒక రైతు కథ — సంతోషంగా ఉండడానికి రహస్యం

A52C741A-4169-4422-89AC-D86A8A6F0B4D

విలువ –సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — మన ధర్మం / కర్తవ్యం ప్రేమతో చెయ్యాలి, ఇదే సంతోషానికి మార్గము.

రాజుగారు తన రాజ్యంలో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా, అని తెలుసుకోవడానికి మారువేషం లో, బయలుదేరారు.
చాలా మందిని కలుసుకున్నారు. అందులో ఒక రైతు సంతోషంగా కనిపించాడు. రాజుగారు రైతు దెగ్గిరకి వెళ్లి, “నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి ?” అని అడిగారు.
రైతు ఇలా అన్నాడు.
నేను సంపాదించిన ధనం లో 1/4(పావు వొంతు ) నాకు ఉన్న అప్పు తీర్చుకుంట్టాను,
1/4(పావు వొంతు ) భవిష్యత్తులో అవసరానికి దాచుకుంటాను
1/4(పావు వొంతు ) దానం చేస్తాను
1/4(పావు వొంతు ) నా యొక్క కర్తవ్యానికి వాడుకుంట్టాను.

రాజుగారు, రైతుని మళ్ళీ విరంగా చెప్పమని అడిగారు. అప్పుడు రైతు ఇలా చెప్పాడు.
“ఇంత అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చిన నా తల్లికి, తండ్రికి ఎంతో కృతజ్ఞతులు తెలుపుకుంటున్నాను .

వాళ్ళని వృద్ధాప్యంలో చూసుకుంటూ
1/4(పావు వొంతు )నేను సంపాదించిన ధనం ఖర్చుపెడుతున్నాను.”

“నా పిల్లలు నా భవిష్యత్తు. 1/4(పావు వొంతు ) వాళ్ళ చదువు, మీద ఖర్చుపెడతాను.”

“నాకంటే బీద వాళ్ళకి 1/4(పావు వొంతు ) దానం చేస్తాను.”

“నా భార్య నన్ను నమ్ముకుని వచ్చింది. తనని చూసుకోవటం నా బాధ్యత. 1/4(పావు వొంతు ) ఇంటి ఖర్చుకి వాడుకుంటాను.
“ఇదే నేను సంతోషంగా ఉండడానికి రహస్యం ”

DC3AFF8B-2310-4058-98E0-50A79C5D619D

 

నీతి:
నిజమైన సంతోషం డబ్బు,పేరు, పరపతి వల్ల కాదు
మన కుటుంబం , సమాజం మరియు దేశం పట్ల బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించడం వల్ల దొరుకుతుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/05/25/secret-to-happiness-the-happy-peasant/

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

బాధ్యతగల ఒక కుమారుడు.

బాధ్యతగల ఒక కుమారుడు.

 

D9839A09-2446-4C80-A554-608D930EB418

విలువ –సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — గౌరవం , ప్రేమ

వృధావస్థ లో ఉన్న తల్లిని, కొడుకు హోటల్ కి తీసుకుని వెళ్ళాడు. తల్లి బలహీనంగా ఉండడం వల్ల, తింటున్న భోజనం, తన బట్టల మీద పడుతోంది. పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు, కానీ కొడుకు శాంతంగానే ఉన్నాడు.

భోజనం పూర్తి అయ్యాక, తన తల్లిని తీసుకుని వెళ్లి కొడుకు, బట్టల మీద పడిన మరకలను శుభ్రం చేశాడు , తన జుట్టును సరి చేశాడు.కళ్ళజోడును కూడా సరి చేశాడు.

బయటికి రాంగానే, అందరి మధ్యలో ఇబ్బంది పడకుండా కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు అని ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు.

కొడుకు, కట్టవలసిన డబ్బులు కట్టేసి , నిదానంగా, తల్లిని తీసుకుని బయటకు నడుస్తున్నాడు.
కూర్చున్న వాళ్లలో ఒక పెద్ద అయిన దెగ్గిరకి వచ్చి ‘మీరు ఇక్కడ ఒకటి వదిలి వెళ్తున్నారు ” అని అన్నారు.
“లేదు అండి ” అని సమాధానం చెప్పాడు కొడుకు.
అప్పుడు పెద్ద అయినా ఇలా అన్నారు “బాధ్యత గల కొడుకు, తల్లిని ఎలా చూసుకుంటాడో, అన్న ఒక చక్కటి గుణపాఠాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోని గుర్తుగా వదిలి వెళ్తున్నారు”అని అన్నారు.

హోటల్ లో అందరూ నిశ్సబ్ధంగా ఉండిపోయారు.

నీతి
మన తల్లమతండ్రులని ఎప్పుడూ మర్దుమర్చిపోకూడదు. తల్లితండ్రులు చేసిన మేలు ఇంక ఎవ్వరు మనకి చెయ్యలేరు, ముఖ్యంగా తల్లి.
నిరంతరం కృతజ్ఞతా భావంతో ఉందాము.
యలవేళలా అమ్మని నాన్నగారిని గౌరవిద్దాము , ప్రేమగా చేసుకుందాము. నలుగురిలో వారు ఎలా ప్రవర్తించినా చిన్నబుచ్చుకుని వారిని విసుక్కోకూడదు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu