Archives

మనస్సు యొక్క ప్రతిబింబము

buddha-picture.jpg

 

విలువ — ప్రశాంతత

అంతర్గత విలువ — ఓర్పు, ప్రేమ.

ఉన్నత అధికారి అయిన ఒకపెద్దమనిషి  గౌరవనీయులయిన ఒక సాధువుని కలిశాడు.అధికారి, ఆ సాధువుకి తాను చాలా గొప్ప వాడిని,  నిరూపించాలని అనుకున్నాడు.

సాధువుని ,”ఇప్పటి  దాకా, మీరు నాకు చెప్పిన మాటలు, నాకు ఎలా అనిపించాయో మీకు చెప్పమంటారా? “అని అడిగాడు. సాధువు ‘ నా గురించి నీకు ఎటువంటి అభిప్రాయమున్నా అది నాకనవసరము.  నేను దాన్ని పట్టించుకోను,ఎందుకంటే అది నీకు సంబంధించిన విషయము’. అని జవాబు ఇచ్చాడు.

అధికారి “ మీకు వినాలని లేక పోయినా సరే ,నేను చెప్పదలచుకున్నాను , వినండి.”‘మీరు , నాకు  ఎందుకూ పనికిరాని వారిలా కనిపిస్తున్నారు’. అని సాధువుని కించపరుస్తూ మాట్లాడాడు. కాని, ఈ మాటలు విన్న సాధువు చలించకుండా మౌనంగా ప్రశాంతంగా ఉండిపోయారు .

దాంతో , తన మాటలతో  చెవిటి వాని చెవిలో శంఖం ఊదినట్లైందని తెలుసుకున్న అధికారి,  “ నా గురించి, మీరేమనుకుంటున్నారు,నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది  అని తిరిగి ప్రశ్నించాడు. నువ్వు నా కళ్ళకి, బుద్ధునిలా కనిపిస్తున్నావు ‘ అన్నాడు సాధువు.

ఇది విన్న అధికారి, సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళి ,తన భార్యకి సాధువు తన గొప్పతనాన్ని  గుర్తించిన విషయం చెప్పాడు.

జరిగిందంతా విన్న భార్య, “ మీరెంత మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తున్నారండి. మన  అలోచనలు, బుద్ధి, పనికి రానివి అయినప్పుడు , మనకి ఎదుటివారిలో కూడా అవే  కనిపిస్తాయి. గౌరవనీయులయిన సాధువుకి బుద్ధుని లాంటి హృదయముండటం వల్ల ,ఆయనకి మీతో పాటు అందరిలో కూడా బుద్ధుడే కనిపిస్తున్నారు. “ అని తన భర్తకి అర్ధమేయ్యేలా సున్నితంగా చెప్పింది.  

నీతి:

“యద్భావం తద్భవతి అంటారు”  మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆలోచనలు నిర్మలంగా, ఉన్నప్పుడు, అవి మనము చేసే పనులలో కూడా  ప్రతిబింబిస్తాయి.

http://amritham99.blogspot.sg/search/label/inspiring%20stories

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/08/11/reflection-of-mind/

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

ఐక్యతలో ఉన్న శక్తి — పక్షులు నేర్పిన పాఠము

విలువ — సరైన నడత, ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — సహనము / ఓర్పు , ఐక్యత.

 

EFD07F04-F7C4-484A-9BD5-5EE57AFF70F8

ఒక పురాతన గుడి కప్పు పైన చాలా పావురాళ్ళు నివసించేవి. గుడి పునరుద్ధరణ సమయంలో అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న చర్చి కప్పు పైకి పావురాళ్ళు నీవిచించడానికి చేరాయి.

చర్చి కప్పు పైన ఉన్న పావురాళ్ళు , కొత్తగా వచ్చిన పౌరాళ్ళని , ఎంతో ప్రేమగా ఆహ్వానించాయి.

క్రిస్మస్ కి చర్చి అంతా బాగుచేయాల్సి వచ్చింది .అప్పుడు పావురాళ్ళు అన్నీ దగ్గరలో
ఉన్న మసీదుకి మారాయి . మసీదు కప్పు పైన ఉన్న పావురాళ్ళు , కొత్తగా వచ్చిన పౌరాళ్ళని , ఎంతో ప్రేమగా ఆహ్వానించాయి.

రంజాన్ పండగ వల్ల మసీదు అంతా బాగుచేయాల్సి వచ్చింది .అప్పుడు అన్నీ పావురాళ్ళు పురాతన గుడికి వెళ్లిపోయాయి.

ఒక రోజు బజారులో మత కలహాలు జరిగాయి. ఒక చిన్న పావురము చూసి “వీళ్లు ఎవరు అని అడిగింది ”
దానికి తల్లి పావురము “వీళ్ళు మనుషులు ” అని సమాధానము చెప్పింది.
“ఎందుకు అలా గొడవ పడుతున్నారు ” అని అడిగింది చిన్న పావురము.

తల్లి పావురము ఇలా చెప్పింది ” గుడికి వెళ్లే వాళ్ళని “హిందువులు” అంట్టారు. చర్చికి వెళ్లే వాళ్ళని
“క్రిస్టియన్ “అంటారు. మసీదుకి వెళ్లే వాళ్ళని “ముస్లిం”అంటారు ”

చిన్న పావురము అంది “మనము గుడికి వెళ్లినా , చర్చికి వెళ్లినా , మసీదుకి వెళ్ళినా
, ‘పావురాళ్ళు’అనే కదా పిలుస్తారు ? అలాగే వాళ్ళని కూడా ‘మనుషులు’అని పిలవాలి కదా?”

అప్పుడు తల్లి పావురము ఇలా అంది “మనము భగవంతుడిని అనుభవించాము, అందుకనే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాము , ఆకాశంలో ఎగఎగురుతున్నాము
, నశ్చింతంగా ఉంటాము. వాళ్ళు భగవంతుడిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోలేదు, అందుకే కింద ఉండి కొట్టుకుంటున్నారు “.

నీతి:
ముందు మనమంతా జాతి, మత , భేదాలని పక్కన పెట్టి మనుషులమని గుర్తించాలి.కలిసి మెలిసి ఐకమత్యంగా ఉంటేనే, ప్రపంచమంతా ఆనందం మరియు సుఖ శాంతులతో కలకళ్ళాడుతుంది .

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

గురువుగారు-పులి

గురువుగారు-పులి
విలువ : శాంతి
ఉపవిలువ : సహనం, ఏకాగ్రత

 

AA85BF96-4C35-44B9-A33E-943130E3B189

ఒక గురువుగారు, శిష్యుడు ఒక గ్రామం నుండి వేరొక గ్రామానికి నడిచి వెళ్తున్నారు. ఇంతలో వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గాండ్రింపు వినిపించింది. ఆ శబ్దం వచ్చిన వైపుగా చూస్తే ఒక పులి వాళ్ళ వైపు వస్తూ కనిపించింది.
శిష్యుడికి చాలా భయం వేసి పరిగెత్తి పారిపోదాము అనుకున్నాడు కానీ అలా గురువు గారిని వదిలి పారిపోవడం సరైన పని కాదని, ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాము? గురువుగారు అని అడిగాడు.

గురువుగారు ప్రశాంతంగా ఇలా బదులిచ్చారు.
” మనకి చాలా మార్గాలున్నాయి. భయంతో ఇక్కడే కదలకుండా ఉండిపోవచ్చు. అప్పుడు పులి వచ్చి మనల్ని చంపేస్తుంది. మనం పరిగెత్తి పారిపోతే అది కూడా మన వెనకాల పరిగెత్తుకువస్తుంది. దానితో పోరాడవచ్చు కానీ శారీరకంగా అది మనకంటే చాలా బలమైనది”

” మనల్ని కాపాడమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు. మన మనస్సుకి బలమైన శక్తి ఉంటే దానితో పులిని నిగ్రహించవచ్చు. మనం పులికి మన ప్రేమను పంపించవచ్చు. మన అంతరంగం పైన దృష్టి నిలిపి, ఈ విశాలవిశ్వంలో మనం కూడా ఒక భాగంగా భావించి ఆ శక్తితో పులి యొక్క ఆత్మని ప్రభావితం చెయ్యవచ్చు.”
వీటిలో ఏ మార్గం ఉపయోగించుకుందాము? అని అడిగారు. దానికి శిష్యుడు మీరు గురువుగారు కాబట్టి మీరే నిర్ణయించండి,మనకు ఎక్కువ సమయం లేదు అని చెప్పాడు.
గురువుగారు ఒక్కసారి పులి వైపు చూసి ధ్యానం లోకి వెళ్ళారు. విశ్వం అంతా శక్తితో నిండి ఉన్నట్లు దానిలో తానూ ఒక భాగంగా భావించి ధ్యానం చెయ్యసాగారు.
ఏకాగ్రతతో చేసే ధ్యానంలో జీవుల మధ్య తేడా ఉండదు. ఇంతలో పులి దగ్గరగా రావడంతో శిష్యుడు భయంతో వణికిపోసాగాడు. పులి దగ్గరగా వస్తున్నా భయం లేకుండా గురువుగారు ధ్యానంలో అంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉన్నారో శిష్యుడికి అర్థం కావట్లేదు. కొంతసేపటి తరువాత పులి తల దించుకుని, తోక ఆడిస్తూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది.

శిష్యుడు ఆశ్చర్యంతో , గురువుగారు మీరు ఏమి చేసారు? అని అడిగాడు.

“గురువుగారు ఇలా చెప్పేరు, ఏమి లేదు నా మనసులో ఆలోచనలు అన్నీ పక్కన పెట్టి భగవంతుడి పైన దృష్టి నిలిపాను. ధ్యానంలో ఒక స్థాయిలో నా ఆత్మ, పులి యొక్క ఆత్మ ఒక్కటే అయ్యాయి. పులి నా మనసులో ప్రశాంతతని, ప్రేమని గుర్తించి, ఇక్కడ దానికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది.”

” మన మనస్సు మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ప్రేమతో నిండి ఉంటే ఆ ప్రభావం మన చుట్టు పక్కల ఉన్నవారి మీద పడి వారు కూడా మనతో ప్రేమగా ఉంటారు”

నీతి: మన మనస్సు ప్రశాంతంగా, ఆలోచనలు లేకుండా
ప్రేమతోనిండి ఉంటే, ఏకాగ్రత సులభంగా కుదురుతుంది. అప్పుడు మనం అనుకున్న పని సులభంగా చెయ్యగలుగుతాము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండగలగటం ఎలా?

విలువ: శాంతి
ఉపవిలువ: మనసు ప్రశాంతముగా ఉంచుకొనుట

60CE9A3C-B3A6-4C59-A491-D88D8E8C52B4

ఒక గ్రామంలో రామయ్య అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండేవాడు. సాటివారి పట్ల దయ కలిగి ఉండేవాడు. ఎవరయినా కష్టాల్లో ఉంటే ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చి ముందుకి నడిపించేవాడు.అతని వద్దకు వచ్చినవారు ఎవరయినా, ఆనందంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేవారు మరియు అతనిని గొప్ప స్నేహితునిగా భావించేవారు.
అతని పొరుగింట్లో నివసిచే కృష్ణయ్య కు, రామయ్యను చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. ఇతను ఎప్పుడూ ఇంత ఆనందంగా ఎలా ఉంటాడు? సాటి వారి పట్ల ద్వేషం లేకుండా ఎల్లప్పుడూ దయ కలిగి ఉండడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అనుకునేవాడు.
ఒకసారి రామయ్యను కలిసినప్పుడు కృష్ణయ్య ఇలా అడిగాడు ” చాలామంది మనుషులు స్వార్థంతో, సంతృప్తి లేకుండా ఉంటారు. పక్కవారిని చూసి కూడా నవ్వకుండా వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఎంతో ఆనందంగా, ద్వేషం లేకుండా ఉంటావు. ఇది నీకు ఎలా సాధ్యమవుతుంది?”
దానికి రామయ్య నవ్వి ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు “మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోగలిగితే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు. మనమందరం భగవంతుని బిడ్డలమే, మనలో ఉన్న ఆత్మయే అందరిలోనూ ఉందని గ్రహిస్తే ఎవరిపట్లా ద్వేషం కలగదు. మన ఆలోచనలు మన నియంత్రణలో ఉంటే మనసు బలంగా ఉంటుంది. మనసు బలంగా ఉంటే శరీరం కూడా బలంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం అనుకున్న పనులన్నీ చక్కగా చెయ్యగలుగుతాము. మన ఆలోచనలు, అలవాట్లను బట్టి మన ప్రవర్తన ఉంటుంది. ద్వేషము,అసూయ వంటి ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంటే మనలో ఉన్న సంతోషం బయటికి వస్తుంది.”

“మనలో ఆనందం బయటికి రావాలంటే కష్టపడి పని చెయ్యాలి. మంచి అలవాట్లు పెంపొందించుకోవాలి. ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఇలా చెయ్యగలగాలి అంటే చాలా  కష్టపడాలి. అడ్డంకులు అన్నీ దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి.”
“దారిలో వచ్చే కష్టనష్టాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ముందుకి వెళ్ళలేము. ఆలోచనలతో పాటు మనం వెళ్ళిపోకుండా పని మీద మన దృష్టిని  పెట్టాలి”
ఇందంతా విన్న కృష్ణయ్య ఇంత సులభమా? అన్నాడు.
దానికి రమయ్య “నీకు వచ్చి, వెళ్ళే ఆలోచనలనలను గమనించు. ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించు.మొదట్లో ప్రశాంతత కొంచెం సేపే ఉంటుంది, సాధన చేసేకొద్దీ ఎక్కువసేపు ప్రశాంతంగా ఉండడం మనసుకి అలవాటు అవుతుంది. మనసుకి ఉన్న ఈ ప్రశాంతతే మనకు బలం. దీనివల్లనే మనలో దయ, ప్రేమ పెరుగుతాయి.కొంత కాలానికి ఈ విశ్వ శక్తిలో మనం కూడా ఒక భాగం అని తెలుస్తుంది. అది అర్థం అయిన తరువాత విషయాలను కొత్త కోణంలో చూసి అర్థం చేసుకోవడం అలవాటు అవుతుంది. మనలో ఉన్న అహంకారం క్రమంగా తగ్గిపోతుంది.”అని కృష్ణయ్యని ఉత్తేజపరిచే విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు.

అప్పుడు కృష్ణయ్య  ,” రామయ్య! మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ    గుర్డగుర్తుపెట్టు కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, కానీ నాకు ఇంకో విషయం కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది”,అన్నాడు కృష్ణయ్య. “అది ఏమిటి? “అని అడిగాడు రామయ్య.

“రామయ్య! మీరు చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రభావానికి లోను అయినట్లు కనిపించరు, అందరితో ఎప్పుడూ దయతో మాట్లాడతారు.ఇదెలా సాధ్యం?”అని అడిగాడు.
దానికి రామయ్య,”మంచిగా, ప్రేమగా ఉన్నంత మాత్రాన మనం బలహీనులమని అర్థం కాదు. మంచిగా ఉంటూ కూడా శక్తివంతంగా ఉండవచ్చు. మన చుట్టూ ఉన్నవారు మనలో ఉన్న అంతర్గత శక్తిని గుర్తిస్తారు కాబట్టి మనని ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నం చెయ్యరు. మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మన శక్తిని ఉపయోగించి ఇతరులకు సహాయం చెయ్యవచ్చు. మంచితనం బలహీనులకు మాత్రమే ఉంటుంది అనుకోవడం పొరపాటు. ప్రేమ మరియు మంచితనం వల్ల మనలో ఎంతో శక్తి ఉద్భవిస్తుంది “,అని చెప్పాడు రామయ్య.
“మీ నుండి ఇన్ని మంచి విషయాలు తెలుసుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వాటిని ఆచరించి నేను కూడా ప్రశాంతతను పొందుతాను”,అని సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు కృష్ణయ్య.
నీతి:మనం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుని మనలో అంతర్గత శక్తిని పెంచుకోవాలి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ప్రేమ,దయ, సరైన నడవడి మొదలయిన లక్షణాలు మన వెన్నంటి వస్తాయి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

ఓడ అధికారి శర్మగారు

ఓడ అధికారి శర్మగారు.

విలువ — శాంతి
అంతర్గత విలువ — నమ్మకము, స్పష్టత , కర్తవ్యము.

 

IMG_4290

ఇది ఒక రిటైర్డ్ ఓడ అధికారి కధ. షెట్లాండ్ ఐలాండ్స్ కి కొంత మంది ప్రయాణికుల ని శర్మగారు తీసుకుని వెళ్ళుతున్నారు.
ఓడలో చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు.
శర్మగారు ఓడ కదిలే ముందర ప్రార్ధించడం చూసి, అందరూ ఎగతాళి చేశారు.
అకాస్మాత్తుగా ఉగ్రమైన గాలి వీచి,వాన కురిసింది.

అప్పుడు అందరూ శర్మగారి దెగ్గిరకి వచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించ మని వేడుకున్నారు.
అప్పుడు శర్మగారు బదులుగా “నేను ప్రశాంతముగా ఉన్నప్పుడే భగవంతుడిని ప్రార్ధిస్తాను , ప్రశాంతత లేనప్పుడు ఓడని చూసుకుంటాను” అని అన్నాడు.

నీతి:
సుఖముగా , ప్రశాంతంగా ఉన్నపుడు భగంతుడి దెగ్గిరకి వెళ్లకపోతే, కష్టాల లో ఉన్నపుడు కంగారు పడతాము.
సుఖముగా ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుడిని తల్చుకోవాలి, అప్పుడే కష్టములలో కూడా అప్రయత్నముగా భగవంతుడి ఆలోచన వస్తుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

ముళ్ళ పందుల కథ

ముళ్ళపందులు కధ

 

cartoon hedgehog repetitions

 

విలువ — శాంతము
అంతర్గత విలువ — సహనము , ఐక్యత.

చాలా జంతువులు శీతాకాలపు, తీవ్రత వల్లన మరణిస్తున్నాయి.
పరిస్థితిని గమనించి ముళ్ళపందులు, కలిసి ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నాయి. ఇలా ఉండడం వల్ల అందరికీ రక్షణా , వెచ్చదనం లభించాయి కానీ ,అందరి మీదా ఉన్న ముళ్ళు, పక్కనే ఉన్న పందులకి రాసుకుని వాటికి పుండ్లు పడ్డాయి.

కొన్ని రోజులు అయ్యాక, అందరూ విడిపోయారు. దీనివల్ల తీవ్ర చలికి గురి అయ్యి, ఒకళ్ళ తరవాత ఒకళ్ళు మరణించారు. అప్పుడు,
అందరూ ఆలోచించు కున్నారు, 1) అందరమూ కలిసి ఉందామా ? ముళ్ళ బాధ భరిస్తూ?
2) విడిపోయి కష్టపడుతూ మరణిద్దామా ?

తెలివిగా అందరూ కలిసి ఉందాము అని నిర్ణయించుకున్నారు. చిన్న చిన్న గాయాలు సహించుకోవడం వల్ల, అందరికీ రక్షణా , వెచ్చదనం లభించాయి.

నీతి:
అందరితో మంచి సంబంధము పెట్టుకోవాలి అంటే, చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అందరిలోనూ ఉన్న మంచి గుణములను నేర్చుకోవాలి. అందరితో సహనము, హితముగా ప్రవర్తించాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

జింక అందం

జింక అందం

విలువ : శాంతి

అంతర్గత విలువ : కృతజ్ఞత

IMG_2284

ఒక అడవిలో ఒక జింక ఉంది. ఒక రోజు అది దాహం తీర్చుకోడానికి కాలువ దగ్గరకి వెళ్ళింది. తేటగా ఉన్న నీటిలో దానికి తన ప్రతిబింబం స్పష్టంగా కనిపించింది. అది నీరు త్రాగటం మానేసి తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుంటూ నిలబడింది. ‘ఆహా! ఎంత అందంగా ఉన్నాను. పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, తమలపాకుల్లాంటి చెవులు, బంగారు చుక్కలతో మిలమిల మెరిసే చర్మం ఇంకెవరికైనా ఉంటుందా? ఇలా తన శరీరంలోని ఒక్కో భాగాన్ని చూసుకుంటూ. అందంగా వర్ణించుకుంటూ తన్మయత్మంతో నిలబడింది.

ఇంతలో దాని దృష్టి తన కాళ్ళపై పడింది. వెంటనే దాని ముఖం దిగులుగా మారిపోయింది. ‘నా కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయేమిటి? సన్నగా పీలగా! ఇంత అందమైన శరీరాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు ఇలాంటి కాళ్ళనెందుకు ఇచ్చాడు’? అని ఎంతో దిగులుపడింది.

అప్పటివరకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్న జింక మనసులో బాధ ప్రవేశించింది. ‘ఆ చిన్న లోపం లేకుండా ఉంటే ఎంతో బాగుండును కదా!’ అనిపించింది దానికి. ఇంతలో ఏదో ప్రమాదం రాబోతున్నట్లు పసిగట్టింది. ఎవరో వేటగాడు రహస్యంగా చెట్టు దాపులో ఉన్నట్లు దాని మనస్సు హెచ్చరించింది. కనీసం తల తిప్పి చూడకుండా ఏ దిక్కు వైపు నిలుచుందో అదే దిక్కున ఒక్కసారిగా పరుగు తీసింది. వెనుక ఎవరో అనుసరిస్తున్న అడుగుల శబ్దం, చెంగుచెంగున అంగలు వేస్తూ వేగంగా పరుగెత్తింది జింక. అలుపు లేకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశం వచ్చేవరకు అలా పరిగెడుతూనే ఉంది. ప్రమాదం తప్పిపోయిందని గ్రహించి పరుగు ఆపేసి ఒక చెట్టు కింద నిలబడి, “హమ్మయ్య! ఎంత గండం గడిచింది?” అనుకుంది. ఆ గండం తప్పించిన తన కాళ్ళ వైపు జింక అందం

ఒక అడవిలో ఒక జింక ఉంది. ఒక రోజు అది దాహం తీర్చుకోడానికి కాలువ దగ్గరకి వెళ్ళింది. తేటగా ఉన్న నీటిలో దానికి తన ప్రతిబింబం స్పష్టంగా కనిపించింది. అది నీరు త్రాగటం మానేసి తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుంటూ నిలబడింది. ‘ఆహా! ఎంత అందంగా ఉన్నాను. పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, తమలపాకుల్లాంటి చెవులు, బంగారు చుక్కలతో మిలమిల మెరిసే చర్మం ఇంకెవరికైనా ఉంటుందా? ఇలా తన శరీరంలోని ఒక్కో భాగాన్ని చూసుకొంటూ… అందంగా వర్ణించుకుంటూ తన్మయత్మంతో నిలబడింది. ఇంతలో దాని దృష్టి కాళ్ళపై పడింది. వెంటనే దాని మొఖం దిగులుగా మారిపోయింది. ‘కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయేమిటి? సన్నగా పీలగా! ఇంత అందమైన శరీరాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు ఇలాంటి కాళ్ళనెందుకు ఇచ్చాడు’? అని ఎంతో దిగులుపడింది.

అప్పటివరకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్న జింక మనసులో బాధ ప్రవేశించింది. ‘ఆ చిన్న లోపం లేకుండా ఉంటే ఎంతో బాగుండును కదా!’ అనిపించింది దానికి. ఇంతలో ఏదో ప్రమాదం రాబోతున్నట్లు పసిగట్టింది. ఎవరో వేటగాడు రహస్యంగా చెట్టు దాపులో ఉన్నట్లు దాని మనస్సు హెచ్చరించింది. కనీసం తల తిప్పి చూడకుండా ఏ దిక్కు వైపు నిలుచుందో అదే దిక్కున ఒక్కసారిగా పరుగు తీసింది. వెనుక ఎవరో అనుసరిస్తున్న అడుగుల శబ్దం, చెంగుచెంగున అంగలు వేస్తూ వేగంగా పరుగెత్తింది జింక. అలుపు లేకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశం వచ్చేవరకు అలా పరిగెడుతూనే ఉంది. ప్రమాదం తప్పిపోయిందని గ్రహించి పరుగు ఆపేసి ఒక చెట్టు కింద నిలబడి, “హమ్మయ్య! ఎంత గండం గడిచింది?” అనుకుంది. ఆ గండం తప్పించిన తన కాళ్ళ వైపు చూసుకుంది. అంతకు ముందు ఎంతో అందవికారంగా కనిపించిన తన కాళ్ళు ఇప్పుడు బంగారు కడ్డీల్లాగా ఎంతో అందంగా కనిపించాయి. దేవుడు తనకు అలాంటి కాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలిసి తనకు అలాంటి కాళ్ళను ఇచ్చిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొంది.చూసుకుంది. అంతకు ముందు ఎంతో అందవికారంగా కనిపించిన తన కాళ్ళు ఇప్పుడు బంగారు కడ్డీల్లాగా ఎంతో అందంగా కనిపించాయి. దేవుడు తనకు అలాంటి కాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడని తెలిసుకుని తనకు అలాంటి కాళ్ళను ఇచ్చిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంది

నీతి : మనకి ఉన్నదానితో సంతృప్తిని పొందడంలోనే శాంతిని పొందగలుగుతాము. ఏ కారణం లేకుండా , భగవంతుడు మనకు ఏదీ ఇవ్వడు. మనకి మంచి కానిది లేదా  ఉపయోగం లేనిదీ భగవంతుడు మనకు ఎన్నడూ ఇవ్వడు

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu