Archives

చిత్త చోరుడైన కృష్ణుడు మరియి ఒక దొంగ కథ

krishna

విలువ — భక్తి

అంతర్గత విలువ — నమ్మకం

బ్రాహ్మణుడు  ఒక శ్రీమంతుడి గృహంలో శ్రీమద్ భాగవతం ప్రసంగిస్తున్నారు.ఆ సమయంలో ఒక దొంగ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, మూల దాక్కున్నాడు.

భాగవతంలో కృష్ణుడు వేసుకున్న ఆభరణాల ఘట్టం జరుగుతోంది. తల్లి యశోద, కృష్ణుడికి ఏమి నగలు వేసి పంపించేదో చెప్తున్నారు. దొంగ చాలా ఉత్సాహంగా వింటున్నాడు. భాగవత ప్రవచనం పూర్తి అయ్యేదాకా ఉండి, బాల కృష్ణుడు కనిపిస్తే నగలు దొంగలిద్దాము  అని అనుకున్నాడు. దానికోసం బ్రాహ్మణుడి వెంట పడ్డాడు.

బ్రాహ్మణుడు భయపడి ‘నా దెగ్గర ఏమీ  లేదు ‘ అని అన్నారు.దొంగ, మీ దెగ్గర ఉన్న డబ్బుకి నేను ఆశ  పడటంలేదు. మీరు చెప్పిన, నగలు ధరించిన కృష్ణుడు, ఆవులు దెగ్గర ఉండే కృష్ణుడు, ఎక్కడ ఉంటాడో చెప్పండి’ అని అన్నాడు.

బ్రాహ్మణుడు ఆలోచించి, “బృందావనంలో యమునా నది తీరం దెగ్గరకి రోజూ  ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు. ఒక పిల్లవాడు నల్ల మబ్బు రంగులో ఉండి , పిల్లన గ్రోవి వాయిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకో పిల్లవాడు తెల్లగా ఉంటాడు , తెల్లటి పట్టు వస్త్రము ధరించి ఉంటాడు.  ఆ నల్ల మబ్బు ఛాయలో , పిల్లన గ్రోవి వాయిస్తూ ఉండే వాడే, నేను భాగవతంలో చెప్పిన కృష్ణుడు”అని ఆ దొంగ నుండి తప్పించుకోటానికి చెప్పాడు

దొంగ బ్రాహ్మణుడి మాట నమ్మి బృందావనానికి వెళ్ళాడు.యమునా నది తీరం వద్ద చెట్టు ఎక్కి కూర్చుని, ఆ ఇద్దరి పిల్లల రాక కోసం ఎదురు చూశాడు. ఇంతలో పిల్లన గ్రోవి వినిపించింది , ఇద్దరు పిల్లలు   వస్తున్నారు.ఆ అందమైన దృశ్యం చూసి చెట్టు దిగి, పిల్లలి దెగ్గిరకి వెళ్ళాడు దొంగ.

బాల కృష్ణుడిని చూడగానే, దొంగ మనసులో ఆనందం కలిగి, అతని కళ్ళమ్మట నీళ్లు కారుతూ, ‘ఏ తల్లి కన్న బిడ్డో, ఇంత అందంగా ఉన్నాడు ‘ అని అనుకున్నాడు.

ఈ విధంగా దొంగ ఆలోచనలో మంచి మార్పు కలిగింది.అతను వెళ్లి బాల కృష్ణుడి చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. కృష్ణుడి స్పర్శ తగల గానే, దొంగ చేసిన పాపములన్నీ  కరిగి పోయాయి. “ఎంత అదృష్టవంతుడో కదా దొంగ ! “బాల కృష్ణుడిని ,ఆ దొంగ అమ్మాయకంగా ,”ఎవరు నువ్వు?” అని అడిగాడు. అమాయకంగా కృష్ణుడు ‘నిన్ను చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తోంది, నన్ను వదిలి వెళ్ళిపో ‘ అన్నాడు. దొంగ, ‘దురాచానాలతో నిండి ఉన్న నా మనస్సు వల్ల నేను నీకు అలా కనిపిస్తున్నాను.  నన్ను వదిలి వెళ్ళిపో అని మాత్రం అనకు ‘ “అని ప్రాతిధేయ పడ్డాడు.అప్పుడు బాల కృష్ణుడు, దొంగకి అతను  వచ్చిన పనిని గుర్తుచేసి, తను వేసుకున్న నగలన్నీ  ఇచ్చాడు. అప్పుడు దొంగ, ‘ఇలా మీ నగలన్నీ నాకు ఇచ్చేస్తే మీ అమ్మ మిమ్మల్ని కోప్పడదా ?’అనిఅడిగాడు. దానికి కృష్ణుడు  ‘ఏమి కోప్పడదు , ఎందుకంటే నా దెగ్గర  చాలా నగలు ఉన్నాయి.

 నేను నీకంటే పెద్ద దొంగని. కాని, నీకు నాకు చిన్న తేడా ఉంది. నేను ఎంత దొంగతనం చేసినా , ఎవ్వరు పట్టించు కోరు. నన్ను ప్రేమగా ‘చిత్తచోరా’ అని పిలుస్తారు. నీకు తెలియని విషయం ఇంకోటి ఏమిటి అంటే, నీ దగ్గర కూడా ఎంతో విలువైన వస్తువు ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు దానిని నేను దొంగిలించి తీసుకెళ్తున్నాను “ అని జవ్వాబు చెప్పి ఇద్దరూ అక్కడి నుంచి మాయమైపోయారు. తరువాత చుస్తే, దొంగ భుజం  మీద నగలు నిండి ఉన్న ఒక మూట  ఉంది. అది తీసుకుని,ఆ దొంగ బ్రాహ్మణుడి దెగ్గరకి వెళ్లి, జరింగింది అంతా చెప్పాడు.

ఆనందభాష్పాలతో ఆ బ్రాహ్మణుడు కృష్ణుడిని చూసిన  చోటు, తనకు చూపించమని దొంగని అడిగాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఆ చోటికి  వెళ్ళగానే, దొంగకి కనిపించిన బాల కృష్ణుడు, బ్రాహ్మణుడికి, కనిపించలేదు. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు నిరాశతో కృష్ణిడిని ,నీవు ఒక దొంగని  అనుగ్రహించావు ,కనుక నాకు కూడా దర్శనం ఇవ్వవా?” అని నిరాశతో బాధపడ్డాడు.అప్ప్పుడు అపారమైన కరుణ గల కృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నారు ‘నీవు భాగవత పురాణమును  కేవలము ఒక కథగా చదివావు, కాని , దొంగ, నువ్వు చెప్పిన కథని, మాటలని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాడు. అపార నమ్మకం ,సమ్పపొర్న శరణాగతి ఉన్న చోటే  నేను ఉంటాను.”

నీతి:

పురాణాలను  చదవడమే కాకుండా, దానిలో ఉన్నవి అనుభవించడం నేర్చుకోవాలి. మనము కూడా మన చిత్తములని ఆ చిత్త చోరునికి సమర్పిద్దాము.

https://www.facebook.com/RdhaKrs

శరణాగతి

శరణాగతి

 

 

విలువ: నమ్మకం  

అంతర్గత విలువ : శరణాగతి

ఒక వ్యక్తి  ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఆ ఓడ ప్రమాదానికి గురి అయింది. ఆ  ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని  ఒక ద్వీపం దగ్గరకి చేరాడు.రోజూ భగవంతుడిని  ప్రార్థించుకుంటూ ఎవరైనా సహాయానికి కనబడతారేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడు. అతి కష్టంతో ఒక చిన్న గుడిసె కట్టుకున్నాడు. ఒక రోజు తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా అని వెతుకుతూ  బయటికి వచ్చాడు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే కష్టపడి కట్టుకున్న చిన్న గుడిసెకి చితిమంట అంటుకుంది. పొగ ఆకాశం వైపు వెళుతోంది. చాలా  నిరుత్సాహంతో,కోపంతో ఏడుస్తూ  “ఎందుకు ఇలా చేసావు” అని భగవంతుడిని అడిగాడు.మర్నాడు పొద్దున్నే ఓడ హారన్ వినిపించింది. ఇక్కడ నేను ఉన్నట్టు ఎలా తెలిసింది అని ఓడలోని  వ్యక్తులను అడిగాడు. “ఆకాశం లో పొగని చూసి, ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అని వచ్చాము అన్నారు వాళ్ళు.  ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేసి ఆ వ్యక్తి తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు. 

నీతి మనము అనుకున్నవి జరగనప్పుడు నిరుత్సాహ పడడం సహజం. మనం కష్టకాలంలో కూడా భగవంతుడిని నమ్ముకుని పూర్తి శరణాగతితో ఉంటే మనకి కావాల్సిన ధైర్యం, ఆలోచనా శక్తి , బలం అన్నీ  భగవంతుడు మనకి ఇస్తాడు

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

ఇచ్చి పుచ్చుకో — కర్మ సిద్ధాంతం

విలువ — ఆశావాదం / సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — నమ్మకము / ఔదార్యము.
C2825E07-1149-487D-99D7-F336EA18A91E
వివేక్ అడవి లో తప్పిపోయాడు. తన దగ్గర  ఉన్న ఫ్లాస్క్  మంచి నీళ్లు రెండు రోజుల క్రితమే పూర్తి  అయిపోయాయి. కొంచం దూరంలో నీరు ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది , కానీ,ఎండమావి ఏమో అని అనుకుంటూ  నడుస్తున్నాడు.
దగ్గరికి   వెళ్ళగానే మంచి నీళ్లు దొరుకుతాయి అని అతనికి ఆశ కలిగింది. తీరా ముందుకెళ్ళి చూస్తే అతనికి  ఒక పాడు బడ్డ పూరి గుడిసె కమిపించింది .ఆ గుడిసెలో  నీళ్ల పంపు  ఉంది.
వివేక్ పంపు ని కొట్టి నీళ్ల  కోసం ప్రయత్నించాడు, కానీ వ్యర్థం అయింది. నిరాశతో నీళ్ల పంపుని కొట్టే ప్రయత్నం మానుకున్నాడు.
     ఆ పాడు బడ్డ పూరి గుడిసెలోనే  , ఒక నీళ్ల సీసా కనిపించింది.అమ్మయ్యా అనుకుని ఆ నీళ్ళు తాగి తన దాహాన్ని తీర్చుకోబోయాడు” అప్పుడు అతనికి ఆ సీసా కి అతికించి ఉన్న ఒక కాగితం కనిపించింది.
అందులో ఎదో రాసి ఉందని గమనించాడు.
DD05226D-E04E-45B7-B9C9-6B5F7DBDFFDB
 దానిమీద ‘ఈ  నీళ్లు, నీళ్ల పంపు పనిచేయడానికి వాడండి, తరువాత తప్పకుండా ,మళ్ళి సీసాలో నీళ్లు నింపడం మరిచిపోకండి ‘ అని వ్రాసి ఉంది.
అది చదివిన వివేక్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.
ఏమి చెయ్యాలి ? ఈ  నీళ్లు, నీళ్ల పంపు లో పోస్తే నిజంగా  పనిచేస్తుందా ? నీళ్ల పంపు పాతది అయిపోతే పని చేయదు కదా ? నీళ్ల పంపు కి ఓట ఉంటే (లీక్ ఉంటే ) నీళ్లు అన్నీ  కారిపోతాయి కదా ? కింద భూమి లో నీరు లేకపోతే కూడా నీళ్ళు తోడలేము కదా ?
కానీ సూచనను నమ్మి , సీసాలో ఉన్న కొంచం నీళ్లు కూడా ఉండవు.
అయినా కూడా ఆశతో అతను ,
చేతులు ఒణుకుతూ, భగవంతుడిని తలచుకుంటూ,  సీసాలో నీళ్లు, నీళ్ల పంపులో పోశాడు.
కొన్ని క్షణానలో నీళ్ల చప్పుడు వినిపించింది. తనకి కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా నీళ్ళు వచ్చాయి.
తృప్తిగా నీళ్ళు తాగి తిరిగి వేరే వారి కోసం సీసా లో నీళ్ళు నింపి పెట్టాడు
అప్పుడు గుడిసెలో  కనిపించిన ఒక కాగితం మరియు పెన్సిల్ తీసుకుని
సీసా పైన ముందుగానే రాసి ఉన్న సూచన కింద ,
‘ఈ సలహాని తప్పక నమ్మండి  పంపు చేస్తుంది నీళ్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ‘ అని వ్రాశాడు  వివేక్.
నీతి:
ఈ సంఘటన మన దైనిక జీవితానికి కూడా వర్తిస్తుంది ,మనం నిజ జీవితంలో ఎంత దానం చేస్తే , అంతకంటే ఎక్కువ మనకి భగవంతుడు  ఇస్తాడు.
అంతే కాకుండా విశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా చాటి చెప్తోంది ఈ కథ .
ఈ కథలో వివేక్ తాను చేయబోయే పనికి ఫలితం వస్తుందా లేదా అని అనుమాన పడకుండా గట్టి విశ్వాసంతో ప్రయత్నం చెశాడు.
ఇక్కడ నీరు మన జీవితంలో మనకి మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలించేవాటికి సంకేతం.అది ధనము కావచ్చు, ప్రేమ కావచ్చు, స్నేహము కావచ్చు.
నీళ్ల పంపు కర్మ సిద్ధాంతము లాంటిది.
కథ లో ఎలాగైతే వివేక్ కొంత నీరు పంపులో పోసి , పోసిందానికంటే ఎక్కూ రెట్లు నీరుని పొందాడో అదే విధంగా జీవితంలో కూడా ఫలితాలు వస్తాయో రావో ఎప్పుడు వస్తాయి అని అనుమానించకుండా నమ్మకంతో   మంచి కర్మలు చేస్తూ పొతే  మనకి రెట్టింపు ఫలితాలు వాటికవే వస్తాయి
మనము ఎల్లప్పుడూ  మంచి చేస్తే, మంచి తలిస్తే , మనకి మంచే జరుగుతుంది.

అచంచల విశ్వాసం

అచంచల విశ్వాసం

విలువ :విశ్వాసం

అంతర్గత విలువ: భక్తి

 

IMG_4438

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు కేవలం ఆత్మీయులైన బంధువులు బావ బావ మరదులు మాత్రమే కాదు. అర్జునుని దృష్టిలో శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుని మీద గల భక్తి విశ్వాసములు అచంచలమైనవి. ఈ విషయాన్ని నిరూపించే ఒక సన్నివేశం ఈ చిన్న కథ

ఒక రోజున శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు తీరిక గా కాలక్షేపం కోసం కాలినడకన షికారుకు బయలు దేరారు. మాటల సందర్భం లో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని తో బావా నా కళ్ళతో ప్రత్యక్షం గా చూసిన విషయాల కంటే నీ మాటల మీదే నాకు ఎక్కువ విశ్వాసం అన్నాడు. ఆ మాటలు విని శ్రీకృష్ణుడు చిన్నగా నవ్వి ఊరుకున్నాడు. వాళ్ళు కొంచెం దూరం వెళ్లేసరికి ఆకాశం లో ఎగురుతున్న ఒక పక్షి కనిపించింది. శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని అర్జునుని కి చూబించి బావా ఆ పక్షి ని చూడు అది పావురమా అని అడిగాడు బావా అది పావురం కావచ్చు అర్జునుడు సమాధానం చెప్పాడు. శ్రీ కృష్ణుడు ఆ మాటలు విని అర్జునుని చూసి ఉండు, అని మరొక సారి ఆ పక్షి వైపు చూసి నేను అది గ్రద్ద ఏమో అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. అవును అది ఖ చ్చితం గా గ్రద్దే అన్నాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని తో అది గ్రద్ద లా కనపడడం లేదు అది ఖ చ్చితం గా కాకి అన్నాడు. అవును కృష్ణా అది ఖచ్చితంగా కాకే అన్నాడు ఈ సమాధాన౦ విని శ్రీకృష్ణుడు

అర్జునుని చూసి నవ్వుతూ మందలింపు ధోరణి లో మిత్ర్రమా నీకు కళ్ళు లేవా నీ కళ్ళతో నువ్వుచూస్తున్నట్లు లేదు నేనుఏమంటే దానికి తల ఊపుతున్నావు అన్నాడు

ఆ మాటలకు మళ్ళీ అర్జునుడు శ్రీ కృష్ణుని తో బావా నేను ప్రత్యక్షం గా నా కళ్ళ తో చూసిన విషయాల కంటే నీ మాటల నే ఎక్కువగా విశ్వసిస్తాను నీవు ఏదైనా మాట అంటే దాన్ని ఆవిధం గా చేయ గల శక్తీ నీకు ఉంది. అది కాకి కావచ్చు, గ్రద్ద కావచ్చు, పావురం కావచ్చు నీవు ఏమంటే అదే. అది అదే అవుతుంది అని సమాధానం చెప్పాడు!

నీతి :భగవంతుని మీద భక్తునికి ఎటువంటి అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలో చెప్పడానికి ఉదాహరణ గా ఈ కధ ను చెబుతూ ఉంటారు ప్రతి వాళ్ళు ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని భగవంతుని మీద ఉంచ గలిగితే మంచి చెడ్డల మధ్య సం ఘర్షణ ను తట్టుకుని విజయం సాధించ వచ్చు

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

విశ్వాసమే బలము !!

విలువ: విశ్వాసం

అంతర్గత విలువ: నమ్మకం

IMG_4074

కొత్తగా పెళ్ళయిన దంపతులు ఒక పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఆ నదిలో ఉన్నట్టుండి పెద్ద తుఫాను మొదలయింది. భర్త ధైర్యంగా కూర్చుని చూస్తున్నాడు. భార్య మాత్రం చాలా భయపడసాగింది. ఒక వైపు నదిలో అలలు, మరోవైపు తుఫాను వల్ల వాళ్ళు ప్రయాణిస్తున్న చిన్న పడవ అటూ ఇటూ ఊగిపోసాగింది. ఏ క్షణంలో పడవ మునిగిపోతుందో అని భార్య భయపడుతోంది. భర్త మాత్రం అసలు ఏమీ జరగనట్లుగా, మౌనంగా, ధైర్యంగా కూర్చున్నాడు.

భార్య వణుకుతున్న గొంతుతో , భర్త తో ఈ విధంగా అంది” మీకు భయం వెయ్యట్లేదా? అంత ధైర్యం గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? నాకయితే ఇవాళే మన జీవితంలో ఆఖరి రోజు అనిపిస్తోంది. ఈ తుఫానులో మనం క్షేమంగా ఒడ్డుకి చేరుకోవడం కష్టం. ఏదయినా అద్భుతం జరిగితేనే మనం ప్రాణాలతో బయటపడగలం. లేదంటే మనకి చావు తప్పదు. మీకు పిచ్చి గాని పట్టిందా? అసలు ఇంత ధైర్యంగా ఎలా ఉన్నారు.”

భర్త నవ్వుతూ తన దగ్గర ఉన్న కత్తిని తీసాడు. అతని ప్రవర్తనకి ఆశ్చర్యపోయిన భార్య అయోమయంతో అతని కేసి చూస్తోంది. భర్త కత్తిని భార్య మెడకి దగ్గరగా పెట్టి ” ఇప్పుడు నీకు భయం వేస్తోందా?” అని అడిగాడు. భార్య నవ్వుతూ నాకెందుకు భయం? మీ చేతిలో కత్తి ఉంటే నేను భయపడాలా? మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి నన్ను ఏమీ చెయ్యలేరు అంది.

భర్త కత్తిని వెనక్కి తీసుకుని , “ఇదే నా సమాధానం కూడా. భగవంతుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ తుఫాను సృష్టించింది ఆయనే కాబట్టి, ఆయనే మనల్ని రక్షిస్తాడని నా నమ్మకం” అన్నాడు.

అందువల్లనే మన పెద్దలు ఏది జరిగినా మన మంచికే అని చెప్తూ ఉంటారు. మన జీవితాల్లో ఏమి జరిగినా భగవంతుని నిర్ణయం ప్రకారం జరుగుతాయి కాబట్టి భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం కలిగిఉండాలి.

నీతి

మనం భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం పెంచుకోవాలి. ఆ విశ్వాసమే మన బలంగా మారి మనల్ని ముందుకి నడిపిస్తుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

పెను గాలులు

img_0600
విలువ : శాంతి
ఉప విలువ : నమ్మకము

కొన్నేళ్ళ క్రిందట సముద్ర తీరంలోని ఒక ఊరిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు. అతనికి కొంత భూమి , ఒక ఫార్మ్ హౌస్ ఉండేది. రైతు తన ఫార్మ్ హౌస్ లో పని చేయటానికి ఒక మనిషి కోసం ప్రకటణలు ఇచ్చాడు.తానే స్వయంగా ఎంతో మందిని అడిగాడు. కానీ ఎవరూ పని చేయటానికి ఒప్పు కోలేదు. ఎందుకంటే సముద్ర తీరంలో వచ్చే తుఫాను,గాలులు, వాటి వల్ల వచ్చే బీబత్సాలకు భయపడి.దంతో రైతు చాలా నిరాశ చెందాడు.

ఇంతలో సన్నగా పొట్టిగా ఉన్న ఒక నడివయస్కుడు వచ్చి తాను ఫార్మ్ లో పనిచేయ గలనని, ఎంతటి గాలులు వీచినా గానీ నిద్ర పోగలనని చెప్పాడు.వెరే గత్యంతరం లేక రైతు అతనిని కూలీగా పెట్టుకున్నాడు.

ఈ పని మనిషి సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమం వరకు ఎంతో శ్రద్ధగా కష్టపడి పని చేయటం చూసి రైతు చాలా సంతోషించాడు.

ఉన్నట్టుండి ఒక రోజు అర్ధరాత్రి,పెను గాలులు వీచ సాగాయి. రైతు హఠాత్తుగా మేల్కొని లాంతరు తీసుకొని గబగబా ఈ కూలీ ఉన్న గది లోకి వచ్చాడు. వచ్చీ రాగానే, నిద్రపోతున్న ఆ రైతుని చూసి “లే !లే! పెద్ద తుఫాను వచ్చేట్టుంది” అని లేప సాగాడు.

కానీ కూలీ ఏ మాత్రం కంగారు పడకుండా “నేను ముందే చెప్పా కదా ,ఎంత గాలులు వీచినా నిద్ర పోగలను ” అని వేరే వైపు తిరిగి పడుకున్నాడు. రైతు కి ఎంతో కొపం వచ్చి అప్పటికప్పుడు , అతనిని పనిలో నించి తీసి వేయాలి అనుకున్నాడు.
ఇంతలో పరిస్తితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తనకు తానే ఏదో ఒకటి చెయాలి అని బయలు దేరాడు.
కానీ ఆశ్చర్యం! ! తీరా చూసే సరికి గడ్డి వాములమీద టార్పాలిక్ కప్పబడి చాలా టైట్ గా కప్పబడి ఉన్నాయి. పశువులు షెడ్ లో సురక్షితంగా ఉన్నాయి,తలుపులకి తాళాలు వేసి ఉన్నయి. అలాగే కోళ్ళు కూడా రక్షింపబడి ఉన్నాయి. అన్ని విధాలా తుఫాను గాలులకు ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా , అన్నీ ఎంతో పకడ్బందీగా ఉండటం చూసి,రైతు చాలా సంతోషించి,తను కూడా నిశ్చిచింతగా నిద్రకుపక్రమించాడు.

నీతి: భగవంతిడి యందు నమ్మకము, మన అధ్యాత్మిక పురోగతికి దారి తీస్తుంది. దాని వల్ల మనము శారీరిక, మానసికంగా ఎటువంటి కష్టాలనైనా ఎదుర్కొని , ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాము

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

ఆత్మవిశ్వాసం

image ఆత్మవిశ్వాసం

విలువ: నమ్మకం

అంతర్గత విలువ :ఆత్మవిశ్వాసం

ఒక వ్యాపారస్తుడికి వ్యాపారంలో చాలా నష్టం వచ్చింది. బాగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. బైటికి వచ్చే దారి కనిపించట్లేదు. అప్పులవాళ్ళు వెంట పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు పార్క్ లో బెంచి మీద కూర్చుని తన సమస్యకి పరిష్కారం ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నాడు.

ఇంతలో ఒక ముసలాయన వచ్చి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు. నువ్వు దేని గురించో బాగా బాధపడుతున్నట్టున్నావు అని అడిగాడు. వ్యాపారస్తుడు తన పరిస్థితి చెప్పగానే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు. వ్యాపారస్తుడి పేరు అడిగి అతని పేరు మీద $5,౦౦,౦౦౦ చెక్కు రాసి ఇచ్చేడు. ఈ డబ్బుతో నీ అప్పులు తీర్చుకుని వచ్చే సంవత్సరం ఇదే రోజున నా డబ్బు నాకు తిరిగి ఇవ్వాలి అని చెప్పి అక్కడనుండి వెళ్లిపోయేడు.వ్యాపారస్తుడు ఆశ్చర్యంతో చెక్కు మీద సంతకం చూస్తే జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అని ఉంది. జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అంటే ప్రపంచంలోనే ధనికుల్లో ఒకరు.

Prométhée

ఆ డబ్బుతో ఒక్కసారిగా తన అప్పులు అన్నీ తీర్చుకోవచ్చు కాని అది పక్కన పెట్టి ధైర్యంగా తను కూడా ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుని అప్పులవాళ్ళతో మాట్లాడి కొంత గడువు తీసుకున్నాడు. కష్టపడి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు, వచ్చిన లాభంతో అప్పులన్నీ తీర్చేసాడు.

మరుసటి సంవత్సరం అదే రోజున చెక్కు తిరిగి ఇచ్చేద్దామని పార్కుకి వెళ్ళేడు. అనుకున్నట్టుగానే ముసలాయన వచ్చి పార్క్ లో ఉన్నాడు. ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పి చెక్కు తిరిగి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటుండగా ఒక నర్సు వచ్చి ఆ ముసలాయన్ని పట్టుకుని హమ్మయ్య దొరికేడు అంది.

వ్యాపారస్తుడితో ఈయన మిమ్మల్ని ఇబ్బందిపెట్టలేదు కదా అని అడిగింది. ఈయన అస్తమానం వృద్ధాశ్రమం నుండి తప్పించుకుని తన పేరు జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అని చెప్పుకుని తిరుగుతుంటాడు అని చెప్పింది.

ఆయన నిజమైన జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ కాదని తెలిసి వ్యాపారస్తుడు ఆశ్చర్యపోయేడు. ఆయన ఇచ్చిన $5,౦౦,౦౦౦ చెక్కు ఉందని నమ్మకంతోనే తను సొంతంగా ప్రయత్నించి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. ముసలాయన తెలిసిచేసినా,తెలియక చేసినా తన మీద తనకి నమ్మకం ఏర్పడడానికి సహాయపడినందుకు మనసులోనే ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాడు. ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఎలాంటి సమస్యకి అయినా పరిష్కారం దొరుకుతుందని గ్రహించాడు.

నీతి: ప్రతి వ్యక్తికీ ఆత్మవిశ్వాసం అనేది అత్యవసరం. మన మీద మనకి నమ్మకం లేకపోతే ఎవరూ మనకి సహాయం చెయ్యలేరు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

తాడు కథ

image

విలువ — నమ్మకం
అంతర్గత విలువ — వదిలి పెట్టడం
ఒక వ్యక్తికి కొండలు ఎక్కడం అంటే చాలా సరదా. తన స్నేహితుల వద్ద తన ప్రావీణ్యం చూపించాలని అనుకున్నాడు. దానికి చాలా సాధన చేసాడు కూడా!ఎటువంటి కొండలు అయినా ఎక్కగలను అని అనుకున్నాడు.
ఒకసారి తన ఐదుగురు స్నేహితులతో కలిసి ఒక పెద్ద కొండ ఎక్కడం మొదలుపెట్టాడు.
శిఖరం చేరడానికి ఇంకా కొంచం దూరమే ఉంది. ఐదుగురు స్నేహితులు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు, అప్పుడు తను ఒక్కడే శిఖరాన్ని చేరడానికి బయలుదేరాడు.
రాత్రి చీకటిలో మూర్ఖంగా బయలుదేరాడు. చీకటిగా ఉన్నా , చంద్రుడు ఇచ్చే వెన్నెల సహాయంతో ఎక్కగలిగాడు. కొంచం సేపటికి మబ్బు వల్ల నెమ్మదిగా మొత్తం చీకటిగా అయిపోయింది. ఏమీ కనపడలేదు.
నెమ్మదిగా ఎక్కుతూ అదృష్టం కొద్దీ ఒక పెద్ద శిలని పట్టుకోగలిగాడు. ఆ శిలనుంచి జారి పోయి, శిల చివర పట్టుకుని, తాడుతో గాలిలో వేళ్ళాడుతున్నాడు. అప్పుడు ‘భగవంతుడా నన్ను రక్షించు’ అని ప్రాధేయపడ్డాడు.
హటాత్తుగా ‘ఆ తాడు వదిలివెయ్యి ‘ అని వినిపించింది. తాడు ఎలా వదిలివేస్తాను అని అనుకున్నాడు.
మళ్ళీ ‘ఆ తాడు వదిలి వెయి’ అని వినిపించింది.
కాని ,రాత్రి అంతా చలిలో అలాగే తాడుని పట్టుకుని వేళ్ళాడుతూనే ఉన్నాడు.

మరునాడు ఐదుగురు స్నేహితులు కొండ ఎక్కే టప్పుడు శిఖరానికి ఎనిమిది అడుగుల దూరంలో తాడుని పట్టుకుని వేళ్ళాడుతున్న అతని శవాన్ని చూశారు.
భగవంతుడు చెప్పినట్టు తాడు వదిలి ఉంటే బ్రతికేవాడు.

నీతి.
ఈ కధ నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నాము?
మనకి భద్రత (రక్షణ) తాడు నుంచి వస్తుందా ?
మనకి ఉన్న జ్ఞానము, నియంత్రణ పక్కన పెట్టుకుని, భగవంతుని మీద నమ్మకం పెంచుకోవాలి.

ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాము.
“నేను ఈశ్వరుడిని, పరమేశ్వరుడిని, చెయ్యి పట్టుకుని చెప్తున్నాను, భయ పడకు, నేను నీకు సహాయం చెస్తాను”
ఐసయ్య : ౪౧:౧౩

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu