ఒక పులి మీసాల కథ

 

విలువ : ప్రేమ
ఉపవిలువ : ఓర్పు,పట్టుదల

 

tiger-whisker.png
అననగానగా యూనస్ అనే ఒక యువతి ఉండేది. ఆమె భర్త ఆమెతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండే వాడు .
కాని అతను ఒక యుద్ధంలో పోరాడి తిరిగి వచ్చాక ఆమెతో కోపంగా ఉండటం మొదలుపెట్టాడు.
ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో ఆమెకి అర్ధమయ్యేది కాదు.

ఆ ఊరి అవతల కొండలలో ఒక సన్యాసి ఉండే వాడు. ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏ కష్టము వచ్చినా అతని దగ్గెరకి వైద్యం కోసం పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళే వారు . యూనస్ ఎప్పుడూ ఎవరి సహాయం కోరేది కాదు , తన సమస్యలను తనే పరిష్కరించుకునేది. ఈ సారి మటుకు తన వల్ల కాక ఆ సన్యాసిని సహాయం కొరటానికి వెళ్ళింది. ఆయనకి తన పరిస్థితిని వివరించింది.అన్నీ విన్న సన్యాసి ,”యుద్ధం నించి తిరిగి వచ్చిన సైనికులు ఇలా ప్రవర్తించటం మామూలే. నేను నీకు ఏ సహాయం చేయగలను అని అడిగాడు.

యూనస్ ,”స్వామీ మా ఆయనని మళ్ళీ ఇది వరకులా నాతో ప్రేమగా ఉండేలా మార్చండి,అవసరమైతే ఆయనకు ఏదన్నా ఔషధం ఇస్తారా అని అర్ధించింది.సన్యాసి ఆమెని మూడు రోజులు తరవాత రమ్మని ఆదేశించారు. యూనస్ సరిగ్గా మూడు రోజులు తరువాత ఎంతో ఆశగా ముని ఆశ్రమానికి వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన యూనస్ తో తన సమస్యని పరిష్కారించటానికి మందు తయారు చెయ్యాలంటే ఒక సజీవ పులి యొక్క మీసాన్ని తీసుకురావాలని పట్టుబట్టాడు .

వేరే దారి లేక యూనస్ మరునాడు పొద్దున్నే పులి మీసం కోసం అడవిలోకి వెళ్ళింది. అన్న మాంసాలను ఒక గిన్నెలో పట్టుకెళ్ళి పులి ఉండే గుహ బయట ఉన్న గడ్డిపైనా ఉంచుంది. ఆహారం కోసం పులి బతికి వస్తుందని పొదల వెనక దాక్కుని ఎదురుచూసింది . పులి ఎంతకీ రాక పోయే సరికి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది . మరునాడు సరిగ్గా అదే సమయానికి పులికి ఆహారం తీసుకుని వచ్చింది. ముందు రోజు తను అక్కడ పెట్టిన గిన్నె ఖాళీగా ఉండటం గమనించింది. తాను ఉండగా పులి బయిటికి వస్తుందని ఆశగా ఎదురు చూసింది. కానీ,పులి బయిటికి రాలేదు. ఇలా కొన్ని నెలలు గడిచాయి కానీ యూనస్ కి పులి మీసం దొరకలేదు. యూనస్ లేని సమయంలో పులి రోజు తాను తెచ్చి పెట్టే ఆహారాన్ని స్వీకరించేది.

కొన్నాళ్ళకి యూనస్ కి అర్ధమయింది ఏమిటంటే ,పులి యూనస్ అడుగుల చప్పుడు వినగానే తను దాక్కున్న సమయం చూసి ఆహారం తిని వెళ్లిపోయేది. ఇలా రోజు యూనస్ , పులి తను తెచ్చిన ఆహారాన్ని ఇష్టాంగా తినడం గమనించేది. క్రమేణా యూనస్ కి ఆ పులి మీద ప్రేమ కలిగింది.పులి అందమైన మేనుని ప్రేమగాతాకాలని తనకి కోరిక కలిగింది.కొన్ని రోజులకి పులి పిల్లిలాగా ఒళ్ళు విరిచి యూనస్నితన మేనుని తాకనిచ్చింది .ఇలా పులి నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది యూనస్. సరైన సమయం చూసి పులి అనుమతితో తన మీసంలో ఒక వెంట్రుకను జాగ్రత్త్తగా దాన్ని బుజ్జగిస్తూనే లాక్కోగలిగింది యూనస్.

మొత్తానికి విజయం సాధించిన యూనస్ ఎంతో గర్వంగా ముని ఆశ్రమానికి పులి మీసంతో వెళ్ళింది .అప్పుడు ముని యూనస్ ని ఆశ్చర్యంతో “ ఇదెలా నీకు సాధ్యమైంది, సజీవమైన పులి మీసాన్ని నీవు ఎలా తేగలిగావు,” అని ప్రశ్నించాడు?అప్పుడు యూనస్ ,” మహాత్మా ఆరు నెలలుగా కష్టపడి నేను ఆ పులి నమ్మకాన్ని సంపాదించుకోగలిగాను . ఈ విధంగా పులి నన్ను దాని మీసాన్ని తీసుకునేందుకు అనుమతించింది” అని సమాధానం చెప్పింది . అది విన్న సన్యాసి ఆ మీసాన్ని మంటల్లోకి విసిరేసి, యూనస్ నీకు ఇంక దీంతో పని లేదు ! నువ్వే చెప్పు, అంత క్రూరమైన మృగాన్ని నీ ప్రేమతో ఓర్పుగా దారికి తెచ్చుకోగలిగావు. అటువంటప్పుడు ఒక సాధారణమైన మనిషి అయిన నీ భర్తని నువ్వు ప్రేమతో దారికి తెచ్చుకోలేవా ?” అని అడిగాడు.

ముని మాటలకి మౌనంగా ఉండి పోయింది యూనస్. ఇంటికి తిరిగి వెళ్తూ తన భర్తని ,పులిని తలుచుకుని తన భర్తను మార్చుకోవటం తన వల్ల సాధ్యమవుతుందని ఆత్మవిశ్వాసంతో వెళ్ళింది.

నీతి :
ఈ విధంగా ప్రేమ ఉన్న చోట బండ రాళ్లు కూడా కరుగుతాయి .

మూలం :ఒక కొరియన్ కథ
https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/09/30/the-tigers-whisker/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s