అసూయ పతనానికి హేతువు

విలువ : ధర్మం
ఉప విలువ : నిస్స్వార్ధ సేవ

 

pumpkin

అనగనగా ఒక ఊరిలో మాధవ ,కేశవ అని ఇద్దరు రైతులుండేవారు. మాధవ తెలివైన వాడు ,కష్ట జీవి కూడా. ఎప్పుడూ తృప్తిగా ,ఆనందంగా ఉండేవాడు. కాని ,కేశవ బద్ధకిష్టుడు . ఎప్పుడూ విచారిస్తూ బాధగా ఉండే వాడు. కేశవ మాధవుడిని చూసి ఎప్పుడూ అసూయ పడుతూ ఉండేవాడు. అతనిని విసికించటమే కాకుండా , భగవంతుడిని అతను పతనం కావాలని ప్రార్ధించే వాడు.

కాని ,మాధవ ఊరిలో ఉన్నవారందరి బాగు కోరుకునే వాడు . అందువల్ల భగవంతుడి అనుగ్రహమును దండిగా పొందగలిగాడు. ఎన్నో ఏళ్ళు కష్టపడి అతను చక్కటి “గుమ్మడికాయల” పంటను పండించాడు. ఆ గుమ్మడికాయలు ఇంద్రధనస్సులోని రంగులతో చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి. మల్లెపూల వాసన వెదజల్లుతూ ,తేనె వలె ఎంతో తియ్యగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అవి నాలుగు , కాళ్ళు,తొండము మరియు తోకతో ,చూడటానికి వింతగా, ఏనుగులా ఉన్నాయి.

elephants-9a

ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఈ గుమ్మడికాయను మాధవ,రాజుగారికి బహుమానంగా ఇద్దాముకున్నాడు. రాజధానికి వెళ్ళి రాజుగారికి ఈ గుమ్మడికాయను ఎంతో వినయంతో సమర్పించాడు . రాజుగారు మాధవ తనకు ఇచ్చిన బహుమానాన్ని మెచ్చి అతనికి నిజంగానే ఒక ఏనుగును బహూకరించారు.
ఇది విన్న కేశవ చాలా అసూయ పడ్డాడు. అతనికి ఆ రాత్రంతా అస్సలు నిద్ర పట్టలేదు. తాను కూడా రాజుగారి నుండి ఇంకా ఎంతో విలువైన బహుమతిని పొందాలనుకున్నాడు. రాజు గారికి ఉత్తి గుమ్మడికాయ ఏనుగుని ఇచ్చి మాధవ నిజమైన ఏనుగుని పొందినప్పుడు… నిజమైన ఏనుగుని రాజుగారికి బహుమానంగా ఇచ్చి ఏకంగా ఒకటో రెండో ఊళ్ళని రాజుగారి నుండి బహుమానంగా పొంది గొప్పజమీందారు అయిపోదామనుకున్నాడు,కేశవ.

ఆ మరునాడే తన పొలాన్ని,ఆవుల్ని,గొర్రెలని ,మేకలని అమ్మేశాడు. దానివల్ల వచ్చిన డబ్బుతో ఒక పెద్ద ఏనుగును కొని రాజుగారి వద్దకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఒక సాధారణమైన రైతు అంత ఖరీదైన బహుమానాన్ని ఇవ్వటం ,రాజుగారిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అతనిపై అనుమానం కలిగిన రాజుగారు తన మంత్రిని అసలు విషయమేంటో కనుక్కుని అతనికి తగిన బహుమతిని ఇచ్చి పంపమని ఆదేశించారు. కేశవతో కొంత సేపు ముచ్చటించగానే ,అతనికి మాధవ పట్ల ఉన్న అసూయే దీనంతటికి కారణమని గ్రహించాడు మంత్రి.”మహారాజా ! మీరు నిన్న ఒక గుమ్మడికాయకి బదులుగా ఆ రైతుకి ఒక ఏనుగుని బహూకరించారు కదా ,అదే విధంగా ఈ రైతుకి కూడా అతను మీకిచ్చిన ఏనుగుకి బదులుగా మంచి గుమ్మడికాయను బహూకరించండి”, అని చక్కటి సలహాను ఇచ్చాడు,తెలివైన ఆ మంత్రి.

ఈ విధంగా అసూయ కారణంగా తన ఆస్తంతా కూలిపోయిన కేశవ బాధతో కుమిలిపోయాడు

నీతి:“అసూయ “అనబడే దుర్గుణము పతనానికి దారి తీస్తుంది. కాని, నిస్స్వార్దంతో చేసే ఏ పనైనా గుర్తింపును పొందుతుంది.
మూలము: బాలవికాస్ గ్రూప్ 2-గ్రంథము

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s