తల్లి గుడ్లగూబ

owl

 

విలువ — ప్రేమ

అంతర్గత విలువ — అందరి మీద అక్కర, నిస్వార్థమైన ప్రేమ.

ఇది తల్లి ప్రేమని తెలియ చేసే ఒక చక్కటి  కథ.ఒక భక్తుడు కోవెల దర్శనం ముగించుకుని బయటికి వస్తున్నాడు. ఒక చిన్న ఉడత పిల్ల భయంతో, చెట్టు కొమ్మ మీద, తల్లి కోసం ఎదురు చూస్తోంది . దెగ్గెరలో ఉన్న ఒక పాము, ఈ ఉడతను తిందాము అని వేగంగా వస్తోంది.

పక్క చెట్టు మీద నుండి ఇదంతా గమనిస్తున్న గుడ్లగూబ వచ్చి, పాముని పక్కకి తోసి ఉడత పిల్లని కాపాడింది . తరవాత, పక్కనే ఉన్న చెట్టు మీద కూర్చుంది. కాని ,ఉడత పిల్లని ఒక కంట గమనిస్తూనే ఉంది.పక్కనే ఉన్న పాము మళ్ళీ,ఉడతని తినడానికి వచ్చింది. గుడ్లగూబ, ఈసారి పాముని క్షేమించలేదు. బాగా జోరుగా యెగిరి, ఉడతని కాపాడింది.

ఆ భక్తుడు, గుడ్లగూబ సమయ స్ఫూర్తిని ,ఉడత పిల్ల పట్ల తాను చూపించిన తల్లి ప్రేమను చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎందుకంటే సాధారణంగా గుడ్లగూబ ,ఉడతలని ఆహారంగా స్వీకరిస్తుంది . అటువంటిది   ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న తల్లిలేని ఉడతపిల్లను చూసి తాను ఒక తల్లిలా వెంటనే ఎంతో కరుణతో స్పందించింది.

పశు పక్షులలో ఉన్న ఈ పాటి దయ మానవులలో ఉండటంలేదని ఆ భక్తుడు అనుకున్నాడు.  

నీతి:

మన మనస్సు మరియు  మాట ఎప్పుడూ నిర్మలంగా ఉండాలి. సహాయము చేసే గుణం పెంచుకోవాలి.  నిస్వార్థమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. మన చుట్టూ ఉన్న స్నేహితులు,బంధువులు,పరిచయస్తల పట్ల మటుకే కాకుండా సృష్టి పట్ల  అందులో నివసిస్తున్న ఉన్న జీవరాసుల పట్ల కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండాలి . అప్పుడే మనము కూడా విశ్వ ప్రేమకి పాత్రులమవుతాము.

http://amritham99.blogspot.sg/search/label/inspiring%20stories

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s