భజగోవిందం -బాలగోవిందం :మొదటి శ్లోకము

BG2భజ గోవిందం భజ గోవిందం

గోవిందం భజ మూఢమతే

సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే

నహి నహి రక్షతి డుకృం కరణే

భజగోవిందం భజగోవిందం || 1|| .

 

 

తాత్పర్యము :

ఓ మూఢుడా : గోవిందుని భజన చెయ్యి. మరణ కాలము ఆసన్నమైనపుడు, డుకృం కరణే అని నీవు వల్ల వేసే వ్యాకరణ పాఠం నిన్ను రక్షించదు.

 

విద్యార్థుల  కొరకు  కధ :  క్యాబ్ డ్రైవర్- నిజాయితీ        

BG3

శివఖేర్  అనే అతను ఒక గొప్ప రచయిత ,మానేజ్మెంట్ ట్రైనర్. ఈ కథ  సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి కలిగిన అనుభవం గురించిన కధ.

ఆరేళ్ళ క్రిందట నేను, ఒక పని మీద సింగపూర్ వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక క్యాబ్ ని మాట్లాడుకొని, నేను వెళ్ళ వలసిన అడ్రస్ కార్డు ఆ క్యాబ్  డ్రైవర్ కి ఇచ్చి ఆ అడ్రస్ కి నన్ను తీసుకోని వెళ్ళమన్నాను .

                         ఆ కార్డు లో అడ్రస్ చూసుకుంటూ ఆతను ఆ ప్రదేశమునకు  నన్ను తీసుకోని వెళ్ళాడు .కాని,అక్కడ ఉన్న పెద్ద భవంతి చుట్టూరా రెండు సార్లు తిరిగిన  తరువాతే, నేను వెళ్ళవలసిన అడ్రస్ కనుక్కో గలిగాడు. క్యాబ్ మీటరు- 11 డాలర్స్  ఛార్జ్ ని చూపంచింది . నేను 11 డాలర్స్ ఇవ్వగా అతను 10 డాలర్స్ మాత్రమే తీసుకోని ఒక డాలర్ తిరిగి ఇచ్చాడు.

  అప్పుడు నేను , “హెన్రీ  నీ మీటర్ లో ఛార్జ్ 11 డాలర్స్ చూపిస్తుంటే నువ్వు 10 డాలర్స్ మాత్రమే ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు? అని అడిగాను.దానికి  హెన్రీ ఈ విధంగా జవాబు చెప్పాడు” సార్ ! నేను క్యాబ్ డ్రైవరును! మిమ్మల్ని, మీరు చేర్చమన్న చోటికి తిన్నగా తీసుకెళ్ళాలి. కానీ, నేను సరైన ఇంటిని గుర్తించలేక ఆ భవంతుల చుట్టూ మిమ్మల్ని తిప్పాను  . అట్లా కాకుండా తిన్నగా సరైన ఇంటికి వచ్చి ఉంటే మీటర్ చార్జి 10 డాలర్లు మాత్రమే అయ్యివుండేది కదా. అడ్రస్ తెలుసుకోలేకపోవటం నా తప్పు . అందువల్లే కదా ఎక్కువ చార్జి అయింది. సరిగ్గా తీసుకుని వెళ్తే  10 డాలర్స్ మాత్రమే అయ్యేది.

           నా తప్పుకు మీరెందుకు ఎక్కువ పైకం చెల్లించాలి” ? నిజానికి మీటర్ ఎంత చూపిస్తే అంత తీసుకోవాలి. నిజాయితీగా, నీతివంతంగా  నాకు రావలసింది 10 డాలర్లు మాత్రమే”.

   అదీ కాకుండా ” సర్! నేను ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ ని . సింగపూర్, టూరిజం కు  ప్రాధాన్యత ఉన్న చోటు. ఎంతో మంది టూరిస్టులు వస్తూ ఉంటారు. కనీసం 4 ,5 రోజులు ఉంటారు .

 వారు వేరే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చినపుడు ఇమిగ్రేషన్ ,కస్టమ్స్  పూర్తివుతేగాని బైటకురారు . ఎయిర్పోర్ట్ బైటకు వస్తూనే , వారికి  ముందుగా అనుభవం, క్యాబ్ డ్రైవర్ తోనే అవుతుంది . ఆ మొదటి అనుభవం వారికి సంతోషాన్ని ఇవ్వకపోతే, ఆ ప్రభావం వారు ఉండే

మిగతా 4,5 రోజులు  మీద ఉంటుంది.

        కాబ్ డ్రైవర్ సమాధానము విన్న తరువాత శివశేఖర్ కి  అతని గురించి ఇలా అనిపించింది -” ఇతను ఎక్కువ చదువుకుని ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక గొప్ప ఆదర్శవాది  ,మరియు సంస్కారవంతుడు. అతని ప్రవర్తన , అణుకువ గా ఉంది .ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు.” అంతే  కాకుండా ఆ రోజు శివఖేర్ ఒక ఉద్యోగికి , క్వాలిఫికేషన్ కంటే సంస్కారం ముఖ్యమని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాడు.

 

నేర్చుకోవలసిన విషయము:                              

                                  వృత్తి పరంగా ఏ వృత్తి ని ఎంచుకున్నా, దానికి మానవతా  స్పందన ,విలువ , అవసరం. జ్ఞానము ,నైపుణ్యము, ధనం, చదువు, అన్నీ, విలువలు తరువాతనే వస్తాయి. ముందుగా  మానవతా విలువలు, నిజాయితీ , నేర్చుకోవలసిన విషయము:అవసరం. క్యాబ్ డ్రైవర్ కి నైతికత ఉంది . సంస్కరావంతుడు, మంచి ఆలోచనలు ,నడవడి కలిగి ఉన్నాడు . మనిషి అనేక మార్గాల ద్వారా ఎంతో ధనం కూడ బెట్టవచ్చు , బ్రహ్మాండమైన  సంపద కలిగి ఉండవచ్చు. కానీ, సంతోషం లేకపోతే అవన్నీ ఎందుకు?మంచి నడత ఉండాలి అంటే , సుగుణాలు కలిగి ఉండాలి. గుణవంతునికి లేనిదంటూ ఏమియు లేదు .గుణవంతుడు కాని జీవితం వ్యర్థము. మంచి నడవడి సక్రమమైన జీవితానికి పునాది .చదువు  జీవితాన్ని సార్ధక పరచాలి కానీ, దానిని యాంత్రికంగా మార్చకూడదు .చదువు వల్ల మనిషికి తెలివి తేటలు ,జ్ఞానం, మేధాశక్తి ,లభించవచ్చు.

జీవితానికి అవి మాత్రమే చాలా ? అవి ,ఈ ప్రపంచంలో జీవించటానికి మాత్రమే పనికి వస్తాయి .కానీ, అంతరంగ ప్రపంచం మాట ఏమిటి ?

                  కాబట్టి , విద్యార్థులారా ! ఎంతైనా సంపాదించండి ,విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపండి కానీ, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్నితప్పక పెంచుకోండి .దానివల్ల మీ అంతరంగ శక్తి ,మానసిక శక్తి పెరిగి, మీ సామర్థ్యం మీద మీకు అపారమైన విశ్వాసం పెరుగుతుంది. అటువంటి జ్ఞానం మీకు, భౌతిక జీవితానికి మాత్రమే కాక జీవిత పరమార్థం తెలుసుకోవటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s