భజగోవిందం -బాలగోవిందం:రెండవ శ్లోకము

నిజాయతీతో చేసే కర్మల వలన కలిగే ఫలితములతో తృప్తి చెందాలి

BG2

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం

కురు సద్బుద్ధిం మానస వితృష్ణాం

యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం

విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం

భజగోవిందం భజగోవిందం ||2|| .

 

తాత్పర్యము: ఓ మూఢుడా ఏ విధంగానైనా సరే డబ్బు వచ్చి పడాలన్నకోరికను విడిచిపెట్టు. కోరిక లేకపోవడం అనే సద్బుద్ధిని అలవరచుకో. నీ చేతల వల్ల నీకు న్యాయంగా ఎంత ధనం లభిస్తే అంత ధనంతో  తృప్తిపడు. గోవిందుడిని ఆశ్రయించు.

 

విద్యార్థుల  కొరకు  కథ  :  బీదవాని ధ నము

విలువ : శాంతి

ఉప విలువ : తృప్తి

BG2a

 

రాంచంద్, ప్రేమ్ చంద్ ఇద్దరివీ ఇరుగు పొరుగు ఇళ్ళు. రామచంద్  ఒక బీద రైతు ప్రేమచంద్ ధనవంతుడైన భూస్వామి .రామచంద్ ఎప్పుడూ  ప్రశాంతంగా ,తీరికగా సంతోషంగా  ఉండేవాడు . రాత్రిళ్ళు తలుపులు ,కిటికీలు కూడా వేసుకొనేవాడు కాదు .హాయిగా నిదురించేవాడు .డబ్బు లేకపోడము వలన  ప్రశాంతంగా ఉండేవాడు .ప్రేమచంద్ గొప్ప ధనవంతుడైనా, ఎప్పుడూ ఆందోళనగా ,కంగారు పడుతూ ఉండేవాడు .రాత్రి అయ్యిందంటే చాలు, కిటికీ తలుపులు ,ఇంటి తలుపులు అన్ని గట్టిగా వేసి ఒకటికి  రెండు సార్లు చూసుకునేవాడు . ఎవరన్నా దొంగలు వచ్చి ధనము దోచుకెళ్తారేమో అని అతనికి భయం . రామచంద్ వాలకం చూసి ఈర్ష్య పది ఒక రోజు ప్రేమచంద్ ,రామచంద్ ఆర్ధిక పరిస్థితి కి జాలిపడి ,ఒక పెట్టనిండా డబ్బులు పెట్టి   ” మిత్రమా! నా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది .నీకు ఈ పెట్టేలో, డబ్బులు పెట్టి ఇస్తున్నాను . ఈ డబ్బును తీసుకోని నీ పేదరికం పోగొట్టుకో అన్నాడు .”

                    రామచంద్ ఎంతో సంతోషంతో ఆ డబ్బును ఇంటికి  తెచ్చుకున్నాడు. ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఉన్నాడు రాంచంద్  .రాత్రి వేళ అయింది .రామచంద్ కి నిద్ర పట్టలేదు. వెంటనే ఇంటితలుపులు, కిటికీ తలుపులు వేసేశాడు .అయినా కూడా  రాత్రంతా ఆ పెట్టె వైపు చూస్తూనే పడుకున్నాడు. అతనికి సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు .మరునాడు పొద్దున్నే రామచంద్ ఆ డబ్బుల పెట్టెని తీసుకోని ప్రేమచంద్ దగ్గరకి వచ్చాడు. ఆ పెట్టెని ప్రేమచంద్ కి తిరిగి ఇస్తూ   ” ప్రియమిత్రమా ! నేను బీద వాడినని ధనము ఇచ్చి సహాయపడాలి అనుకున్నావు కానీ, నీవు ఇచ్చిన ధనము నాకు ప్రశాంతత లేకుండా చేసింది .దయచేసి నీవు ఏమి అనుకోకుండా, నీ డబ్బుల పెట్టెని నీవే తీసేసుకో “అని, ఆ డబ్బుల పెట్టె అతనికి ఇచ్చి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసాడు రామచంద్ .  

 నేర్చుకోవలసిన విషయము:         

ధనము అన్నీటినీ   ఇవ్వజాలదు. కష్టపడి నీ శాయ శక్తులా, పని చెయ్యి.  బాహ్య సంబంధ మైన సుఖ వంతమైన జీవితం గడపటం కోసం విద్యార్థులు  నిజాయితీగా , శ్రమించటం అలవాటు చేసుకోవాలి .శక్తి మేరకు కష్ట పడితేనే మంచి ఫలితములు వస్తాయి . కొన్ని విషయములు మన ఆధీనములో ఉండవు .ఎంత కష్ట పడ్డా, ఒక్కో సారి  ఆశించిన ఫలితములు రాకపోవచ్చు .మనం దానికి నిరాశ పడితే అసహాయులమనే భావన వస్తుంది .అలాంటి భావనని రానీ కూడదు . “ప్రతిదీ తాత్కాలికమే” .అట్లా ఆలోచిస్తే ,మనసు తేలిక పడి  మనము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తాము. అలా ముందుకి సాగితే తరువాతి ప్రయత్నం విజయవంతం అవ్వచ్చు. చిన్న పిల్లలు ఎంతో ఆశగా ఇంకొకరికి ఇవ్వకుండా,  బొమ్మలని వారివే అనుకోని చేతిలో గట్టిగా పట్టుకున్నంతకాలము, క్రొత్త బొమ్మలని పట్టుకోలేరు .పాతవి వదిలేస్తేనే క్రొత్త వాటితో ఆడుకోవచ్చు . మనలో దురాశ ఉంటే అది మనలని గ్రుడ్డి వాళ్ళను చేస్తుంది .వస్తువులు కూడబెట్టి ఎవరితో పంచోకోక స్వార్ధంతో ఉంటే చుట్టాలు , స్నేహితులు దూరమవుతారు అప్పుడు సంతోషం ఉండదు .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s