ఇచ్చి పుచ్చుకో — కర్మ సిద్ధాంతం

విలువ — ఆశావాదం / సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — నమ్మకము / ఔదార్యము.
C2825E07-1149-487D-99D7-F336EA18A91E
వివేక్ అడవి లో తప్పిపోయాడు. తన దగ్గర  ఉన్న ఫ్లాస్క్  మంచి నీళ్లు రెండు రోజుల క్రితమే పూర్తి  అయిపోయాయి. కొంచం దూరంలో నీరు ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది , కానీ,ఎండమావి ఏమో అని అనుకుంటూ  నడుస్తున్నాడు.
దగ్గరికి   వెళ్ళగానే మంచి నీళ్లు దొరుకుతాయి అని అతనికి ఆశ కలిగింది. తీరా ముందుకెళ్ళి చూస్తే అతనికి  ఒక పాడు బడ్డ పూరి గుడిసె కమిపించింది .ఆ గుడిసెలో  నీళ్ల పంపు  ఉంది.
వివేక్ పంపు ని కొట్టి నీళ్ల  కోసం ప్రయత్నించాడు, కానీ వ్యర్థం అయింది. నిరాశతో నీళ్ల పంపుని కొట్టే ప్రయత్నం మానుకున్నాడు.
     ఆ పాడు బడ్డ పూరి గుడిసెలోనే  , ఒక నీళ్ల సీసా కనిపించింది.అమ్మయ్యా అనుకుని ఆ నీళ్ళు తాగి తన దాహాన్ని తీర్చుకోబోయాడు” అప్పుడు అతనికి ఆ సీసా కి అతికించి ఉన్న ఒక కాగితం కనిపించింది.
అందులో ఎదో రాసి ఉందని గమనించాడు.
DD05226D-E04E-45B7-B9C9-6B5F7DBDFFDB
 దానిమీద ‘ఈ  నీళ్లు, నీళ్ల పంపు పనిచేయడానికి వాడండి, తరువాత తప్పకుండా ,మళ్ళి సీసాలో నీళ్లు నింపడం మరిచిపోకండి ‘ అని వ్రాసి ఉంది.
అది చదివిన వివేక్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.
ఏమి చెయ్యాలి ? ఈ  నీళ్లు, నీళ్ల పంపు లో పోస్తే నిజంగా  పనిచేస్తుందా ? నీళ్ల పంపు పాతది అయిపోతే పని చేయదు కదా ? నీళ్ల పంపు కి ఓట ఉంటే (లీక్ ఉంటే ) నీళ్లు అన్నీ  కారిపోతాయి కదా ? కింద భూమి లో నీరు లేకపోతే కూడా నీళ్ళు తోడలేము కదా ?
కానీ సూచనను నమ్మి , సీసాలో ఉన్న కొంచం నీళ్లు కూడా ఉండవు.
అయినా కూడా ఆశతో అతను ,
చేతులు ఒణుకుతూ, భగవంతుడిని తలచుకుంటూ,  సీసాలో నీళ్లు, నీళ్ల పంపులో పోశాడు.
కొన్ని క్షణానలో నీళ్ల చప్పుడు వినిపించింది. తనకి కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా నీళ్ళు వచ్చాయి.
తృప్తిగా నీళ్ళు తాగి తిరిగి వేరే వారి కోసం సీసా లో నీళ్ళు నింపి పెట్టాడు
అప్పుడు గుడిసెలో  కనిపించిన ఒక కాగితం మరియు పెన్సిల్ తీసుకుని
సీసా పైన ముందుగానే రాసి ఉన్న సూచన కింద ,
‘ఈ సలహాని తప్పక నమ్మండి  పంపు చేస్తుంది నీళ్లు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ‘ అని వ్రాశాడు  వివేక్.
నీతి:
ఈ సంఘటన మన దైనిక జీవితానికి కూడా వర్తిస్తుంది ,మనం నిజ జీవితంలో ఎంత దానం చేస్తే , అంతకంటే ఎక్కువ మనకి భగవంతుడు  ఇస్తాడు.
అంతే కాకుండా విశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా చాటి చెప్తోంది ఈ కథ .
ఈ కథలో వివేక్ తాను చేయబోయే పనికి ఫలితం వస్తుందా లేదా అని అనుమాన పడకుండా గట్టి విశ్వాసంతో ప్రయత్నం చెశాడు.
ఇక్కడ నీరు మన జీవితంలో మనకి మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలించేవాటికి సంకేతం.అది ధనము కావచ్చు, ప్రేమ కావచ్చు, స్నేహము కావచ్చు.
నీళ్ల పంపు కర్మ సిద్ధాంతము లాంటిది.
కథ లో ఎలాగైతే వివేక్ కొంత నీరు పంపులో పోసి , పోసిందానికంటే ఎక్కూ రెట్లు నీరుని పొందాడో అదే విధంగా జీవితంలో కూడా ఫలితాలు వస్తాయో రావో ఎప్పుడు వస్తాయి అని అనుమానించకుండా నమ్మకంతో   మంచి కర్మలు చేస్తూ పొతే  మనకి రెట్టింపు ఫలితాలు వాటికవే వస్తాయి
మనము ఎల్లప్పుడూ  మంచి చేస్తే, మంచి తలిస్తే , మనకి మంచే జరుగుతుంది.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s