అనుభవంతో ఇచ్చిన సలహా.

విలువ –సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — మంచి అలవాట్లు చిన్నప్పుడే నేర్చుకోవాలి.
Image result for images of a old man in garden
ఒక ధనవంతుడి కుమారుడికి, చాలా చెడు గుణాలు ఉండేవి.
 అనుభవము గల  ఒక మంచి స్నేహితుడితో ,
 తన కుమారుడిని మంచి మార్గములో పెట్టమని ప్రాధేయ పడ్డాడు.
స్నేహితుడు మరియు ధనవంతుడి కుమారుడు ఒక వనంలో నడుస్తున్నారు.ఆయన మధ్యలో ఆగి ,పక్కనే పెరుగుతున్న చిన్న మొక్కని లాగమని అడిగారు. అప్పుడు పిల్లవాడు సులువుగా లాగ గలిగాడు. కొంత  దూరం నడిచాక, కొంచం పెద్ద  మొక్కని తుంపమని అడిగారు. పిల్లవాడు కొంచం కష్టపడ్డాడు.
తరవాత ఒక చెట్టుని చూపించి, తుంపమని అడిగారు. పిల్లవాడు చెట్టు పట్టుకుని, ఆయాస పడుతూ, “నేను చెయ్యలేను ” అని అన్నాడు.
ఇది ఒక ఉదాహరణ అని ఆ స్నేహితుడు చెబుతూ ఇలా అన్నారు “చెడు గుణాలు కూడా అంతే. చిన్నగా ఉన్నపుడే తుంపడం  సులువు. పెరిగిపోతే చాలా కష్టం.”
ఇలా చెప్పి పిల్లవాడిని తన అనుభవంతో మార్చ గలిగారు.
నీతి:
మొక్కై వంగనిది మానై ఒంగునా అని ఒక సామెత ఉంది. చెడు అలవాట్లను చిన్నతనంలోనే గుర్తించి తల్లిదండ్రులు మరియు గురువులు వాటిని మానిపించి పిల్లలను మంచిమార్గంలో పెట్టగలగాలి, ఎందుకంటే ఆలస్యం చేసిన కొద్దీ వాటిని మానిపించటం చాలా కష్టము.
 అలాగే చిన్నతనం లోనే మంచి అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు అవి పిల్లల మనసులో బలంగా నాటుకుపోయి ముందు ముందుగా వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అలా  నేర్చుకున్న మంచి విలువలు ఎప్పుడూ   మనతో ఉంటాయి.
మంచి అలవాట్లు , మరియు విలువలను నేర్చుకుని పాటిద్దాం, మనము ఉన్న ఊరికి, మన దేశానికి మంచి చేద్దాం!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s