ప్రేమంటే ఏమిటి

విలువ: ప్రేమ
ఉపవిలువ: నిస్వార్థ సేవ/బాధ్యత

 

473D39F4-30F3-40A3-9FC1-7F2C59963CDF

 

ఆ రోజు ఉదయం ఏమ్మాత్రం తీరిక లేనంత హడావిడిగా ఉంది. అటువంటి సమయంలో 80 సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తి తన బొటనవేలుకి కుట్లు విప్పించుకోవడం కోసం వచ్చాడు. అతనికి 9 గంటలకి ముఖ్యమైన పని ఉంది తొందరగా వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు. ముఖ్యమైన పరీక్షలు చేయడం ముగించిన తరువాత అతనిని కూర్చోమని, ఎవరైనా వచ్చి అతనిని చూసి కుట్లు విప్పడానికి సుమారు గంట సమయం పట్టవచ్చునని చెప్పాను. అతను తన వాచీకేసి చూసుకోవడం గమనించి, నేను ఎలాగా మరొక రోగిని చూడాల్సిన పని లేకపోవడం వలన అతని కుట్లు నేనే విప్పుదామని నిశ్చయించుకున్నాను.
కుట్లు విప్పి చూస్తే గాయం నయమయింది. గాయానికి అవసరమైన డ్రెసింగ్ చేసాను.

కుట్లు విప్పుతున్నపుడు అతనితో కొంతసేపు మాట్లాడేను. మీకు ఎవరయినా డాక్టరుతో ముందస్తు అపాయింట్మెంట్ ఉందా అడిగేను. ఎందుకంటే అతను చాలా కంగారుగా వెళ్ళాలన్న ఆతృతతో ఉన్నాడు. అటువంటిది ఏమీ లేదని 9 గంటలకి నర్సింగ్ హోమ్ కి వెళ్లి తన భార్యకు అల్పాహారం తినిపించాలని చెప్పాడు. ఆవిడ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని అడిగాను. కొంతకాలంగా ఆమె అల్జీమర్స్ వ్యాధితో బాధపడుతూ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఉన్నదని చెప్పాడు. ఒకవేళ మీరు వెళ్ళడం ఆలస్యమయితే ఆవిడ కంగారు పడతారా అని అడిగాను. తాను ఎవరో ఆవిడకి తెలియదని, గత ఐదేళ్లుగా ఆవిడ తనని గుర్తుపట్టడం లేదని చెప్పాడు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. మీరు ఎవరో ఆమెకు తెలియనప్పటికీ, గుర్తుపట్టనప్పటికీ రోజూ ఆమె దగ్గరికి వెళ్తున్నారా అని అడిగెను. ఆయన నవ్వుతూ, నా చేతిపైన తడుతూ ” ఆమెకు నేను ఎవరో తెలియదు, కానీ నాకు ఆమె ఎవరో తెలుసు కదా” అన్నాడు.

నీతి: స్వచ్చమైన ప్రేమలో ఎటువంటి వాంఛలు ఉండవు. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ప్రతిఫలమేదీ ఆశించకుండా ప్రేమిస్తాడు. ఇటువంటి పవిత్రమైన ప్రేమ ఉన్నవారు ఎటువంటి మెచ్చుకోలు, ప్రతిఫలం, కృతజ్ఞత, గుర్తింపు ఆశించరు. ఈ కథలో చెప్పిన ముసలాయన లాగా ప్రేమించి, సేవించగలవారు ధన్యజీవులు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/?s=What+Love+is+all+about&submit=Search

https://m.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s