ఎవరు గొప్పదాత

విలువ: సత్ప్రవర్తన
ఉపవిలువ: దాతృత్వము

 

FE1B4518-7964-4A97-BCEF-166D3D5CD1B5

ఒక రోజున కృష్ణుడు, అర్జునుడు ఒక గ్రామం వైపు నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. దానగుణంలో తనని కాకుండా కర్ణుడినే ఎందుకు ఆదర్శంగా చెబుతారో చెప్పమని అర్జునుడు, కృష్ణుడిని పదే పదే అడగసాగాడు. కృష్ణుడు, అర్జునుడికి పాఠం నేర్పాలని అనుకున్నాడు. కృష్ణుడు తన చేతి వేళ్ళను వేగంగా కదపగానే వాళ్ళు నడుస్తున్న త్రోవ పక్కన గల రెండుకొండలు బంగారుకొండలుగా మారిపోయాయి. “అర్జునా; ఈ రెండు కొండల బంగారం మొత్తం చివరి ముక్క వరకు ఈ గ్రామస్తులకు పంచిపెట్టు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. అర్జునుడు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి గ్రామస్థులందరికీ బంగారం పంచిపెడతాననీ, అందరినీ కొండవద్దకు రమ్మనీ చెప్పాడు. గ్రామస్థులందరూ తనని పొగుడుతుండగా, గర్వంతో ఉప్పొంగిన ఛాతీతో అర్జునుడు కొండ వద్దకు వెళ్ళాడు. రెండు పగళ్ళు,రెండు రాత్రులు కష్టపడి కొండను త్రవ్వి గ్రామస్థులందరికీ బంగారాన్ని పంచి ఇచ్చాడు. కాని కొండలు కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. చాలామంది గ్రామస్థులు నిమిషాల్లో తిరిగివచ్చి, మళ్ళీ బంగారం కోసం వరుసలలో నిలబడ్డారు.

27023FD5-AB45-46D1-8B01-5A4CBB94414E

కొద్దిసేపటికి బాగా అలసిపోయిన అర్జునుడు కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటే తప్ప ఇంకా బంగారం పంచలేనని చెప్పాడు. కాని అతనిలోని అహంభావం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. కృష్ణుడు, కర్ణుని పిలిపించాడు.”కర్ణా! ఈ కొండలలోని మొత్తం బంగారాన్ని పంచిపెట్టాలి” అని అతనికి చెప్పాడు. కర్ణుడు ఇద్దరు గ్రామస్థులను పిలిచాడు. వాళ్ళతో కర్ణుడు” మీకు ఈ బంగారు కొండలు కనిపిస్తున్నాయా! ఆ రెండు కొండల బంగారం మొత్తం మీదే.అవి తీసుకుని మీరు ఏమి చెయ్యాలనుకుంటే అది చెయ్యండి” అని చెప్పాడు. అలా చెప్పి కర్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు. అర్జునుడు నోటమాటరాకుండా కూలబడిపోయాడు. ఈ ఆలోచన తనకి ఎందుకు కలగలేదు అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. కృష్ణుడు చిలిపిగా నవ్వుతూ, అర్జునునితో “అర్జునా! తెలియకుండానే నీవు బంగారం పట్ల ఆకర్షితుడవైనావు. నువ్వు ఏదో చాలా దయతో దానం చేస్తున్నట్లుగా భావిస్తూ, బాధపడుతూనే గ్రామస్థులకు బంగారం దానం చేసావు. అందువల్ల నీ ఊహకి తోచినట్లుగా గ్రామస్థులకు బంగారం దానం చేసావు. కర్ణుడికి అటువంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవు. అంత బంగారాన్ని అలా దానం చేసేసి అతను ఎంత నిర్వికారంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడో చూడు. ప్రజలు తనను పొగడాలని, కీర్తించాలని అతను ఆశించలేదు. అతని వెనుక ప్రజలు అతని గురించి మంచి మాట్లాడినా, చెడుగా చెప్పుకున్నా అతనికి బాధ లేదు, సంతోషం లేదు. జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నందుకు గుర్తు అది” అని చెప్పాడు.

నీతి: ఎటువంటి పరిమితులు, షరతులు లేకుండా ప్రేమించడమే అసలైన ప్రేమ. అదే అసలైన దానం. మనిషి ఎప్పుడూ మంచిపనులే చెయ్యాలి. ఎందుకంటే అది మనిషికి నేర్పబడిన విలువ. మనిషిగా పుట్టినందుకు ఉండవలసిన లక్షణం అది. అంతేకాని పేరు కోసం, ఇతరుల పొగడ్తల కోసం ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఏది చేసినా నిస్వార్ధంగా, గుర్తింపు ఆశించకుండా చెయ్యాలి.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2014/11/18/who-is-more-generous/

https://m.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s