ఎగిరే ఈకలు

విలువ :సత్యం

ఉపవిలువ : సత్ప్రవర్తన

D954407F-2FAC-451F-87BD-7262F93349D7

ఒకనాడు ఒక బాలుడు తన సహచరుల గురించి తప్పుడు మరియు ప్రతికూల పుకారు లను వ్యాపింపచేయసాగాడు . ఒక క్రిస్టియనుగా, అతను ప్రతి ఆదివారం చర్చి సందర్శించుచూ ఉండెడివాడు
అతగాడికి చర్చివద్ద కన్ఫెషన్ బాక్స్ ఉంది అని తెలుసు మరియు మరియు చేసిన ఒక తప్పు ప్రీస్ట్ ద్వారా తెలపటంచే దేవునితో క్షమింపబడటం సాధ్యమని తెలుసు. ఈ బాలుడు ఆ పుకార్లు వ్యాప్తి ద్వారా తన క్లాస్మేట్ చాలా బాధపడటానికి కారణమైంది అని గ్రహించాడు.
చర్చిలో ప్రీస్ట్ పిల్లలకు వారి సమస్యలను పరిష్కరించడం ద్వారా చాలా సాయపడుతూ ఉండేవారు. ఈ బాలుడు తన క్లాస్మేట్ కు తప్పు చేసిన వైనం ప్రీస్ట్ ముందు అంగీకరించాడు. ప్రీస్ట్ ఓపికగా అతను చెప్పినది విని అతని యొక్క క్షమ కొరకు ప్రార్థన చేసే ముందు, తన చర్య ప్రభావం ఈ బాలుడు అర్థం చేసుకోవలెనని , అతను కొన్ని ఈకలు ఒక బ్యాగ్ లో తీసుకుని గాలులతో ఆవృతమై ఉన్న ఒక రోజున కొండ పైన వెళ్ళమని బాలునితో చెప్పారు. అతను ఈకలు తీసుకొని మరుసటి రోజు వెళ్ళి వాటిని అన్నిటినీ ఎగుర వేసి మరల ఈకలు అన్ని ఎంచుకొని మళ్ళీ రమ్మని ఆదేశించారు . బాలుడు వెంటనే ప్రతి ఈక ఎంచుకునేందుకు అసాధ్యం అని ప్రీస్ట్ కి బదులిచ్చారు. అప్పుడు ప్రీస్ట్ ఇది కూడా పుకారు ఎటువంటిదో సరిగ్గా అదే అని బాలునికి వివరించారు. అది ఒకసారి వ్యాప్తి చెన్దినచే తిరిగి అది ఆపడానికి చాలా కష్టం మరియు చాలానష్టం జరుగుతుంది అందుకే ముందు ముందు అతను ఎవరితోనూ ఈ తప్పు పునరావృతం చేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
బాలుడు తన పాఠం ఈ విధంగా నేర్చుకున్నాడు మరియు ఇంకెప్పుడూ ఈ తప్పు పునరావృతం చేయకూడదని తెలుసుకున్నాడు
నీతి:
మనము ఎప్పుడు ఇతరులు గురించి చెడుగా మాట్లాడకూడదు. ఒకరి గురించి నిజానిజాలు తెలియకుండా తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చెందించి ప్రజల భావాలను గాయపరచవచ్చు. ఒకసారి నోటనుండి వచ్చిన పదాలు తిరిగి తీసుకోవటం, ఒక  సారి చేసిన నష్టం, వీటికి మరమ్మతులు సాధ్యం కాదు. మచ్చ లేక గాయం ఎప్పుడు ఉండిపో తుంది అందువల్ల మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి పదం ఆచి తూచి మాట్లాడాలి

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2014/03/14/the-feather-story/

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s