ఒక రైతు కథ — సంతోషంగా ఉండడానికి రహస్యం

A52C741A-4169-4422-89AC-D86A8A6F0B4D

విలువ –సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — మన ధర్మం / కర్తవ్యం ప్రేమతో చెయ్యాలి, ఇదే సంతోషానికి మార్గము.

రాజుగారు తన రాజ్యంలో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా, అని తెలుసుకోవడానికి మారువేషం లో, బయలుదేరారు.
చాలా మందిని కలుసుకున్నారు. అందులో ఒక రైతు సంతోషంగా కనిపించాడు. రాజుగారు రైతు దెగ్గిరకి వెళ్లి, “నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి ?” అని అడిగారు.
రైతు ఇలా అన్నాడు.
నేను సంపాదించిన ధనం లో 1/4(పావు వొంతు ) నాకు ఉన్న అప్పు తీర్చుకుంట్టాను,
1/4(పావు వొంతు ) భవిష్యత్తులో అవసరానికి దాచుకుంటాను
1/4(పావు వొంతు ) దానం చేస్తాను
1/4(పావు వొంతు ) నా యొక్క కర్తవ్యానికి వాడుకుంట్టాను.

రాజుగారు, రైతుని మళ్ళీ విరంగా చెప్పమని అడిగారు. అప్పుడు రైతు ఇలా చెప్పాడు.
“ఇంత అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చిన నా తల్లికి, తండ్రికి ఎంతో కృతజ్ఞతులు తెలుపుకుంటున్నాను .

వాళ్ళని వృద్ధాప్యంలో చూసుకుంటూ
1/4(పావు వొంతు )నేను సంపాదించిన ధనం ఖర్చుపెడుతున్నాను.”

“నా పిల్లలు నా భవిష్యత్తు. 1/4(పావు వొంతు ) వాళ్ళ చదువు, మీద ఖర్చుపెడతాను.”

“నాకంటే బీద వాళ్ళకి 1/4(పావు వొంతు ) దానం చేస్తాను.”

“నా భార్య నన్ను నమ్ముకుని వచ్చింది. తనని చూసుకోవటం నా బాధ్యత. 1/4(పావు వొంతు ) ఇంటి ఖర్చుకి వాడుకుంటాను.
“ఇదే నేను సంతోషంగా ఉండడానికి రహస్యం ”

DC3AFF8B-2310-4058-98E0-50A79C5D619D

 

నీతి:
నిజమైన సంతోషం డబ్బు,పేరు, పరపతి వల్ల కాదు
మన కుటుంబం , సమాజం మరియు దేశం పట్ల బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించడం వల్ల దొరుకుతుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/05/25/secret-to-happiness-the-happy-peasant/

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s