ఐక్యతలో ఉన్న శక్తి — పక్షులు నేర్పిన పాఠము

విలువ — సరైన నడత, ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — సహనము / ఓర్పు , ఐక్యత.

 

EFD07F04-F7C4-484A-9BD5-5EE57AFF70F8

ఒక పురాతన గుడి కప్పు పైన చాలా పావురాళ్ళు నివసించేవి. గుడి పునరుద్ధరణ సమయంలో అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న చర్చి కప్పు పైకి పావురాళ్ళు నీవిచించడానికి చేరాయి.

చర్చి కప్పు పైన ఉన్న పావురాళ్ళు , కొత్తగా వచ్చిన పౌరాళ్ళని , ఎంతో ప్రేమగా ఆహ్వానించాయి.

క్రిస్మస్ కి చర్చి అంతా బాగుచేయాల్సి వచ్చింది .అప్పుడు పావురాళ్ళు అన్నీ దగ్గరలో
ఉన్న మసీదుకి మారాయి . మసీదు కప్పు పైన ఉన్న పావురాళ్ళు , కొత్తగా వచ్చిన పౌరాళ్ళని , ఎంతో ప్రేమగా ఆహ్వానించాయి.

రంజాన్ పండగ వల్ల మసీదు అంతా బాగుచేయాల్సి వచ్చింది .అప్పుడు అన్నీ పావురాళ్ళు పురాతన గుడికి వెళ్లిపోయాయి.

ఒక రోజు బజారులో మత కలహాలు జరిగాయి. ఒక చిన్న పావురము చూసి “వీళ్లు ఎవరు అని అడిగింది ”
దానికి తల్లి పావురము “వీళ్ళు మనుషులు ” అని సమాధానము చెప్పింది.
“ఎందుకు అలా గొడవ పడుతున్నారు ” అని అడిగింది చిన్న పావురము.

తల్లి పావురము ఇలా చెప్పింది ” గుడికి వెళ్లే వాళ్ళని “హిందువులు” అంట్టారు. చర్చికి వెళ్లే వాళ్ళని
“క్రిస్టియన్ “అంటారు. మసీదుకి వెళ్లే వాళ్ళని “ముస్లిం”అంటారు ”

చిన్న పావురము అంది “మనము గుడికి వెళ్లినా , చర్చికి వెళ్లినా , మసీదుకి వెళ్ళినా
, ‘పావురాళ్ళు’అనే కదా పిలుస్తారు ? అలాగే వాళ్ళని కూడా ‘మనుషులు’అని పిలవాలి కదా?”

అప్పుడు తల్లి పావురము ఇలా అంది “మనము భగవంతుడిని అనుభవించాము, అందుకనే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాము , ఆకాశంలో ఎగఎగురుతున్నాము
, నశ్చింతంగా ఉంటాము. వాళ్ళు భగవంతుడిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోలేదు, అందుకే కింద ఉండి కొట్టుకుంటున్నారు “.

నీతి:
ముందు మనమంతా జాతి, మత , భేదాలని పక్కన పెట్టి మనుషులమని గుర్తించాలి.కలిసి మెలిసి ఐకమత్యంగా ఉంటేనే, ప్రపంచమంతా ఆనందం మరియు సుఖ శాంతులతో కలకళ్ళాడుతుంది .

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s