భజగోవిందం రెండవ శ్లోకము!

22E5FD2A-26D1-48DE-B504-96E96C7FBD4E
మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిం మానస వితృష్ణాం
యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం

అనువాదం
ఇంకా ఇంకా సిరి కావాలని
ఎందుకు యావ ?మందా అది విడు!
చేయి సన్మతి చేసిన పనికి
చిక్కిన దేదో చాలు,తృప్తి పడు

భావము : ఓ మూఢుడా ఏ విధంగానైనా సరే డబ్బు వచ్చి పడాలన్నకోరికను విడిచిపెట్టు. కోరిక లేకపోవడం అనే సద్బుద్ధిని అలవరచుకో. నీ చేతల వల్ల నీకు న్యాయంగా ఎంత ధనం లభిస్తే దానితో తృప్తి పడు. గోవిందుడిని ఆశ్రయించు.

 

కోతి మరియు పల్లీల కథ

9E515047-9026-44B9-8B07-4BFECA2B4A61

 

కథ

 

ఈ కథ కోతులను పట్టుకునేవాడు ఏ ఉపాయంతో పట్టుకుంటాడో తెలిపే కథ.

కోతులను పట్టుకునేవాడు ఒకరోజు చెట్టు మీద చాలా కోతులను చూసాడు. అతనికి కోతులకు వేరుశనగ పప్పులంటే చాలా ఇష్టమని తెలుసు. కొన్ని వేరుశనగ పప్పులను తెచ్చి, కోతులు చూస్తుండగా వాటిని ఒక కూజాలో పోసి , ఆ కూజాని చెట్టుకింద పెట్టి వెళ్ళిపోయి దూరంగా ఉండి గమనించసాగాడు.

అతను వెళ్ళిపోగానే ఒక కోతి కూజా దగ్గరకు వచ్చి దానిలోకి చెయ్యి పెట్టి చేతి నిండా పట్టినన్ని పప్పుల్ని పిడికిట్లోకి తీసుకుంది. కూజా మూతి ఇరుకుగా ఉన్నందువల్ల, చేతి నిండా ఉన్న పప్పులతో దాని చేయి కూజా మూతిలోనుండి పైకి తియ్యలేకపోయింది. ఎంత ప్రయత్నించినా చెయ్యి రాలేదు. పప్పులను వదిలేసి చెయ్యి తీస్తే తేలికగా బయటకు వచ్చేది. కాని కోతి వేరుశనగపప్పు మీది వ్యామోహంతో, మమకారంతో పప్పులను వదలలేకపోయింది. ఈ లోపల కూజా పెట్టిన మనిషి వచ్చి కూజాతో పాటు కోతిని పట్టుకుని తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు. దాని జీవితం కష్టాల పాలయింది.

సారాంశము

ఆదిశంకరులు మన జీవితాల గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఒక అవగాహన, ఎరుక కలిగిఉండాలి. ప్రతి మనిషికి ధనము చాలా అవసరము. ధన సంపాదన నిజాయితీగా, సక్రమ మార్గంలో సంపాదించాలి. మనకు లభించిన దానితో తృప్తి చెందాలి.` మన జీవితంలో భ్రమలను, గుడ్డి నమ్మకమును, మమకారమును వదిలించుకోవాలి. డబ్బు మీద వ్యామోహం వదులుకోవాలి. మనం మమకారం పెంచుకుని, వైరాగ్యభావం తెచ్చుకోకపోతే వలలో పడిపోతాము.

ఒక సామెత ఉంది” ప్రతివాని అవసరాలకు తగినంత ఉంది కానీ ప్రతివాని దురాశకు సరిపడా లేదు”. దురాశ మనిషిని తప్పుడు మార్గాల ద్వారా సంపాదించడానికి ప్రోత్సహించి, ఇతరులకు సహయపడనివ్వదు. అదే ధనార్జన ప్రేమతో, నిజాయితీగా, చిత్తశుద్ధితో చేస్తే ఆత్మసంతృప్తి ఇస్తుంది.

శంకరులు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు” ఓ మందబుద్దీ; వైరాగ్యాన్ని పెంచుకో. నిజాయితీగా జీవించు. గోవిందుని పాదాలను ఆశ్రయించు”.
https://saibalsanskaar.wordpress.com/2016/09/29/bhaja-govindam-verse-2/

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s