బాధ్యతగల ఒక కుమారుడు.

బాధ్యతగల ఒక కుమారుడు.

 

D9839A09-2446-4C80-A554-608D930EB418

విలువ –సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — గౌరవం , ప్రేమ

వృధావస్థ లో ఉన్న తల్లిని, కొడుకు హోటల్ కి తీసుకుని వెళ్ళాడు. తల్లి బలహీనంగా ఉండడం వల్ల, తింటున్న భోజనం, తన బట్టల మీద పడుతోంది. పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు, కానీ కొడుకు శాంతంగానే ఉన్నాడు.

భోజనం పూర్తి అయ్యాక, తన తల్లిని తీసుకుని వెళ్లి కొడుకు, బట్టల మీద పడిన మరకలను శుభ్రం చేశాడు , తన జుట్టును సరి చేశాడు.కళ్ళజోడును కూడా సరి చేశాడు.

బయటికి రాంగానే, అందరి మధ్యలో ఇబ్బంది పడకుండా కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు అని ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు.

కొడుకు, కట్టవలసిన డబ్బులు కట్టేసి , నిదానంగా, తల్లిని తీసుకుని బయటకు నడుస్తున్నాడు.
కూర్చున్న వాళ్లలో ఒక పెద్ద అయిన దెగ్గిరకి వచ్చి ‘మీరు ఇక్కడ ఒకటి వదిలి వెళ్తున్నారు ” అని అన్నారు.
“లేదు అండి ” అని సమాధానం చెప్పాడు కొడుకు.
అప్పుడు పెద్ద అయినా ఇలా అన్నారు “బాధ్యత గల కొడుకు, తల్లిని ఎలా చూసుకుంటాడో, అన్న ఒక చక్కటి గుణపాఠాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోని గుర్తుగా వదిలి వెళ్తున్నారు”అని అన్నారు.

హోటల్ లో అందరూ నిశ్సబ్ధంగా ఉండిపోయారు.

నీతి
మన తల్లమతండ్రులని ఎప్పుడూ మర్దుమర్చిపోకూడదు. తల్లితండ్రులు చేసిన మేలు ఇంక ఎవ్వరు మనకి చెయ్యలేరు, ముఖ్యంగా తల్లి.
నిరంతరం కృతజ్ఞతా భావంతో ఉందాము.
యలవేళలా అమ్మని నాన్నగారిని గౌరవిద్దాము , ప్రేమగా చేసుకుందాము. నలుగురిలో వారు ఎలా ప్రవర్తించినా చిన్నబుచ్చుకుని వారిని విసుక్కోకూడదు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s