గురువుగారు-పులి

గురువుగారు-పులి
విలువ : శాంతి
ఉపవిలువ : సహనం, ఏకాగ్రత

 

AA85BF96-4C35-44B9-A33E-943130E3B189

ఒక గురువుగారు, శిష్యుడు ఒక గ్రామం నుండి వేరొక గ్రామానికి నడిచి వెళ్తున్నారు. ఇంతలో వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గాండ్రింపు వినిపించింది. ఆ శబ్దం వచ్చిన వైపుగా చూస్తే ఒక పులి వాళ్ళ వైపు వస్తూ కనిపించింది.
శిష్యుడికి చాలా భయం వేసి పరిగెత్తి పారిపోదాము అనుకున్నాడు కానీ అలా గురువు గారిని వదిలి పారిపోవడం సరైన పని కాదని, ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాము? గురువుగారు అని అడిగాడు.

గురువుగారు ప్రశాంతంగా ఇలా బదులిచ్చారు.
” మనకి చాలా మార్గాలున్నాయి. భయంతో ఇక్కడే కదలకుండా ఉండిపోవచ్చు. అప్పుడు పులి వచ్చి మనల్ని చంపేస్తుంది. మనం పరిగెత్తి పారిపోతే అది కూడా మన వెనకాల పరిగెత్తుకువస్తుంది. దానితో పోరాడవచ్చు కానీ శారీరకంగా అది మనకంటే చాలా బలమైనది”

” మనల్ని కాపాడమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు. మన మనస్సుకి బలమైన శక్తి ఉంటే దానితో పులిని నిగ్రహించవచ్చు. మనం పులికి మన ప్రేమను పంపించవచ్చు. మన అంతరంగం పైన దృష్టి నిలిపి, ఈ విశాలవిశ్వంలో మనం కూడా ఒక భాగంగా భావించి ఆ శక్తితో పులి యొక్క ఆత్మని ప్రభావితం చెయ్యవచ్చు.”
వీటిలో ఏ మార్గం ఉపయోగించుకుందాము? అని అడిగారు. దానికి శిష్యుడు మీరు గురువుగారు కాబట్టి మీరే నిర్ణయించండి,మనకు ఎక్కువ సమయం లేదు అని చెప్పాడు.
గురువుగారు ఒక్కసారి పులి వైపు చూసి ధ్యానం లోకి వెళ్ళారు. విశ్వం అంతా శక్తితో నిండి ఉన్నట్లు దానిలో తానూ ఒక భాగంగా భావించి ధ్యానం చెయ్యసాగారు.
ఏకాగ్రతతో చేసే ధ్యానంలో జీవుల మధ్య తేడా ఉండదు. ఇంతలో పులి దగ్గరగా రావడంతో శిష్యుడు భయంతో వణికిపోసాగాడు. పులి దగ్గరగా వస్తున్నా భయం లేకుండా గురువుగారు ధ్యానంలో అంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉన్నారో శిష్యుడికి అర్థం కావట్లేదు. కొంతసేపటి తరువాత పులి తల దించుకుని, తోక ఆడిస్తూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది.

శిష్యుడు ఆశ్చర్యంతో , గురువుగారు మీరు ఏమి చేసారు? అని అడిగాడు.

“గురువుగారు ఇలా చెప్పేరు, ఏమి లేదు నా మనసులో ఆలోచనలు అన్నీ పక్కన పెట్టి భగవంతుడి పైన దృష్టి నిలిపాను. ధ్యానంలో ఒక స్థాయిలో నా ఆత్మ, పులి యొక్క ఆత్మ ఒక్కటే అయ్యాయి. పులి నా మనసులో ప్రశాంతతని, ప్రేమని గుర్తించి, ఇక్కడ దానికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది.”

” మన మనస్సు మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ప్రేమతో నిండి ఉంటే ఆ ప్రభావం మన చుట్టు పక్కల ఉన్నవారి మీద పడి వారు కూడా మనతో ప్రేమగా ఉంటారు”

నీతి: మన మనస్సు ప్రశాంతంగా, ఆలోచనలు లేకుండా
ప్రేమతోనిండి ఉంటే, ఏకాగ్రత సులభంగా కుదురుతుంది. అప్పుడు మనం అనుకున్న పని సులభంగా చెయ్యగలుగుతాము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s