జ్జానేశ్వర్ – నాందేవ్

4B7C641F-7A30-4DD2-BD5C-BECDBDCD580B.jpeg

విలువ: సత్యము
ఉపవిలువ:అందరూ సమానమే

నామదేవుడు గొప్ప భక్తుడు. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని నామం జపిస్తూ ఉండేవాడు. అలా నామస్మరణ చేస్తూ అతను ఇంట్లో చెయ్యవలసిన కర్తవ్యం కూడా మర్చిపోయేవాడు. అతని చెల్లెలు జానాబాయి ఇది గమనించి, ఎవరి వద్దనైనా డబ్బు అప్పు తీసుకుని బట్టల వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుందని సలహా ఇచ్చింది.
నామదేవుడు సరేనని బట్టల వ్యాపారం ప్రారంభించి, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్లి బట్టలు అమ్మసాగాడు.

ఒకరోజు ఒక గ్రామానికి వెళ్ళేసరికి ఆ గ్రామంలో అందరూ ఏడుస్తూ కనిపించారు. నామదేవుడు కారణం అడుగగా, ఆ ఊరిలో బందిపోటు దొంగలు పడి మొత్తం ధనం, బట్టలు,ఆహారం దోచుకుపోయరని చెప్పారు.
నామదేవుడు వారి పరిస్థితికి జాలిపడి తన దగ్గరున్న బట్టలన్నీ వారికి ఉచితంగా ఇచ్చాడు. వట్టి చేతులతో ఇంటికి వచ్చిన భర్తను చూసి నామదేవుని భార్య కోపంతో అతనిని వదిలి పెట్టి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది.జానాబాయి బాధపడుతూ కృష్ణుణ్ణి ప్రార్ధించసాగింది.
జ్ఞానేశ్వర్ అనే జ్ఞాని నామదేవుడిని ఉత్తరభారతదేశ యాత్రలకు తీసుకువెళ్దామని వారింటికి వచ్చాడు. జానాబాయి బాధపడడం చూసి కారణం అడిగాడు. జరిగినదంతా చెప్పి భగవంతుడు ఎందుకు ఇలా తన బిడ్డలను శిక్షించి ఆనందిస్తాడు అని అడిగింది.
దానికి జ్ఞానేశ్వర్ ఇలా చేప్పేడు” ఈ సంసారమంతా ఒక మాయ. దొంగల రూపంలో ఆ వూరివారిని దోచుకున్నది కృష్ణుడే, నామదేవుని రూపంలో వారికి సహాయం చేసింది కృష్ణుడే, అందరిలో ఉన్నదీ కృష్ణుడే. అంతా ఆయన ఇష్టప్రకారమే జరుగుతుంది. ఈ సత్యం తెలుసుకున్నవారికి ఈ సంసరబాధలు అంటుకోవు.”
నీతి: భగవంతుడు విశ్వమంతా వ్యాపించి
ఉంటాడు. ఆయన లేని చోటు లేదు. జీవులందరూ ఆయన ప్రతిరూపాలే. ఉన్నదంతా ఒకటే.
గమనిక: జ్ఞానులకు మాత్రమే ఈ స్థితి అర్థం అవుతుంది. మనకి అద్వైతం గురించి పూర్తి జ్ఞానం వచ్చేవరకూ మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి.

 

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s