ఆహారము – ఆలోచనలు

ఆహారము – ఆలోచనలు
విలువ-ధర్మం
అంతర్గత విలువ -మంచి ఆలోచనలు

B63C1CAF-2A97-4875-87D5-A8952FE68445
మైసూర్ రాష్ట్రంలో బాగా చదువుకున్న ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడు ఉండేవాడు. ఆయన భార్య కూడా బాగా చదువుకున్న పండితురాలు. ఆయన ఎప్పుడూ పూజలు,జప,ధ్యానాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒక రోజు నిత్యానందుడు అనే సన్యాసి ఈ పండితుడి ఇంటికి వచ్చాడు. పండితుడు చాలా సంతోషంగా నిత్యానందుడిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించాడు. ఆ రాత్రికి తన ఇంట్లోనే ఉండమని అడిగాడు,అందుకు నిత్యానందుడు కూడా ఒప్పుకున్నాడు.
ఇంతలో పండితుడి భార్యకి ఒంట్లో బాగుండకపోవడంతో, పక్కింటి ఆవిడ వంట చేసి తెచ్చి ఇచ్చింది.

పండితుడు, నిత్యానందుడు కలిసి భోజనం చేసారు. కాని భోజనం చేస్తూ ఉండగా నిత్యానందుడికి అక్కడే ఉన్న వెండి గ్లాసు దొంగిలించాలని దురాలోచన పుట్టింది. ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ ఆలోచనని అదుపులో పెట్టుకోలేక ఎవరూ చూడకుండా ఆ వెండి గ్లాసు దొంగిలించాడు. తన గదిలోకి వెళ్లి పడుకున్నాడు కానీ ఇలా దొంగతనం చెయ్యడం అతనికి చాలా సిగ్గుగా అనిపించింది. ఇలాంటి పనుల వల్ల తన సాధన అంతా వృధా అయిపోతుందని, గురువుగారికి చెడ్డపేరు వస్తుందని భావించాడు. పండితుడి దగ్గరికి వెళ్లి చేసిన తప్పు ఒప్పుకుని కాళ్ళ మీద పడ్డాడు.

ఇది చూసి పండితుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. నిత్యానందుడికి ఇలాంటి చెడ్డ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందా అని ఆలోచించి, ఇవాళ వంట ఎవరు చేసారు అని భార్యని అడిగాడు. తనకి ఆరోగ్యం బాగోలేనందున పక్కింటావిడ చేసిందని ఆమె చెప్పింది.

పండితుడు పక్కింటావిడ వ్యక్తిత్వం గురించి ఆరా తీయగా, ఆమెకు చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసే అలవాటు ఉందని తెలిసింది. ఆమె వంట చెయ్యడం వల్ల , ఆమె ఆలోచనల ప్రభావం ఆహరం మీద పడింది. ఆ ఆహరం తినడం వల్ల నిత్యానందుడికి దురాలోచన వచ్చింది అని తెలుసుకున్నాడు. అందువల్లనే మన పెద్దలు సాధకులు కందమూలాలు మాత్రమే తింటూ సాధన చెయ్యాలని చెప్తారు.

నీతి: ఆహరం తయారు చేసేటప్పుడు ప్రేమతోనూ , మంచి ఆలోచనలతోనూ చేసి దైవార్పణ చేసి తింటే మనకు మరియు తినేవారికి కూడా మంచి బుద్ధి కలుగుతుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s