మంత్రి -కుక్కలు

AA2BE27A-CDBE-4590-B879-468A03517081
విలువ: ధర్మం
ఉపవిలువ: కృతజ్ఞత, దయ

అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆయన దగ్గర పది అడవి కుక్కలుండేవి.
వాటిని ఆయన తప్పులు చేసిన మంత్రులని శిక్షించటానికి వాడేవాడు.

అయితే ఒక సారి తన దగ్గర పని చెసే మంత్రి ఒకడు ఇచ్చిన సలహా ఆయనకి తప్పుగా అనిపించింది. రాజుగారికి అది నచ్చలేదు.అందువల్ల అలవాటు ప్రకారం మంత్రి మీదకి ఆయన వేట కుక్కలని పంపమని సేవకులని ఆజ్ఞాపించాడు.

అప్పుడు ఆ మంత్రి రాజుని ఇలా వేడుకున్నాడు ,”మహారజా ! నేను మీ వద్ద పది సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్నాను కదా, చేసిన తప్పుని దిద్దుకోటానికి మీరు నాకు కనీసం పది రోజుల గడువును ఇవ్వలేరా” అని బ్రతిమాలాడు.దానికి రాజు అంగీకరించాడు.

70784450-D048-4FCE-B18F-2066C2697968.png

చక్కటి అవకాశం దొరికిన మంత్రి  ఆ కుక్కలకు ప్రేమగా ఆహారం తినిపించి శుభ్రపరచి, ఆ పది రోజులు వాటిని  ప్రేమగా చూసుకున్నాడు.

ఇచ్చిన గడువు పూర్తి అయ్యాక, రాజు మళ్ళీ మంత్రిని కుక్కల ద్వారా దండించమని భటులను  ఆజ్ఞాపించాడు.

తీరా రాజు గారు ఊహించినట్లు జరగ లేదు.
అక్కడున్న వారందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగేలా ఆ కుక్కలు మంత్రి పాదాల పై వాలి వాటిని ముద్దాడడం మొదలు పెట్టాయి.

మహారాజు గారికి ఆగ్రహం కలిగి ” అసలు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ”,అని కోపగించారు.”నా కుక్కలు ఎందుకిలా వింతగా  ప్రవర్తిస్తున్నాయి ” అని ప్రశ్నించారు.

అప్పుడు ఆ మంత్రి ,” పది రోజులు ప్రేమగా నేను చూసుకున్నందుకే , జంతువులైన ఈ వేట కుక్కలు కూడా వాటికి నేను చేసిన సేవలను మర్చిపోలేదే! మరి మీరో?
నేనేదో తెలియక ఒక్క చిన్న తప్పు చేస్తే అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకుని , పది సంవత్సరాలుగా నేను మీకు చేసిన సేవలన్నీ ఎలా మర్చిపోయారు మహారాజా ? అని వినయపూర్వకంగానే రాజుగారిని ప్రశ్నించాడు.

అప్పుడు మహారాజుకి కూడా తను చేస్తున్న  తప్పు స్పష్టంగా అర్ధమయ్యింది.దాంతో మంత్రిని విడిచిపెట్టమని తన బంటులను ఆజ్ఞాపించాడు.

నీతి :
సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఇతరులు తమకి చేసిన మంచిని మరచిపోయేవారందరికీ, ఈ కథ చక్కటి గుణపాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది.మనకి నచ్చని చిన్న చిన్న విషయాల వల్ల గతంలో జరిగిన మంచిని, మర్చిపోకుండా ఉండడం అలవాటు చేసుకుందాము. ఇతరులు చేసే తప్పులని కాకుండా వారు మనకి చేసిన మంచిని మటుకే గుర్తుపెట్టుకుందాము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s