ద్రౌపది భక్తి — నామస్మరణ యొక్క విశిష్ఠత

ద్రౌపది భక్తి — నామస్మరణ యొక్క విశిష్ఠత

విలువ — ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — భక్తి

 

IMG_4699

పాండవుల భార్య ద్రౌపదిని ఆపద నుంచి , అవమానాల నుంచి, కృష్ణ భగవానుడు చాలా సార్లు రక్షించారు.
శ్రీ కృష్ణుడి భార్యలు, రుక్మిణి , సత్యభామ, ఎందుకు ద్రౌపది మీద కృష్ణుడికి అంత కృప అని అనుకునేవారు.

వాళ్ళ (రుక్మిణి , సత్యభామ) అనుమానము తీర్చడానికి, శ్రీ కృష్ణుడు వాళ్ళని ద్రౌపది ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లారు.

వాళ్ళు చేరేసరికి ద్రౌపది స్నానము అయ్యి, తన జుట్టు దువ్వు కుంటోంది .

శ్రీ కృష్ణుడు, రుక్మిణిని , సత్యభామని, ద్రౌపది జుట్టుని దువ్వ మన్నారు. వాళ్ళకి ఇష్టము లేక పోయినా, శ్రీ కృష్ణుడి మాట కాదు అనలేక, సరే అన్నారు.

వారికి ద్రౌపది యొక్క జుట్టు దువ్వు తుండగా, ‘కృష్ణ! , కృష్ణ!’ అని నామం వినిపించింది.

ద్రౌపది శరీరములో ప్రతి అంగము ఆ భగవంతుని నామము పలుకుతోంది అని గ్రహించారు!

ద్రౌపది తన భక్తి వల్ల సులభముగా భాగవన్తుడి కృప పొందినది అని రుక్మిణి , సత్యభామలు తెలుసుకున్నారు !

నీతి:
కలియుగంలో భగవంతుడి నామము, సాధన చెయ్యడం చాలా అవసరం.

నిరంతరము భగవంతుడి నామము జపించడం వల్ల, భగవద్ కృపకి ,దయకి
పాత్రులము కాగలము.

నామ జపము, భగవంతునికి చేరువ కాగలగటానికి సులభమైన మార్గము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s