అచంచల విశ్వాసం

అచంచల విశ్వాసం

విలువ :విశ్వాసం

అంతర్గత విలువ: భక్తి

 

IMG_4438

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు కేవలం ఆత్మీయులైన బంధువులు బావ బావ మరదులు మాత్రమే కాదు. అర్జునుని దృష్టిలో శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుని మీద గల భక్తి విశ్వాసములు అచంచలమైనవి. ఈ విషయాన్ని నిరూపించే ఒక సన్నివేశం ఈ చిన్న కథ

ఒక రోజున శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు తీరిక గా కాలక్షేపం కోసం కాలినడకన షికారుకు బయలు దేరారు. మాటల సందర్భం లో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని తో బావా నా కళ్ళతో ప్రత్యక్షం గా చూసిన విషయాల కంటే నీ మాటల మీదే నాకు ఎక్కువ విశ్వాసం అన్నాడు. ఆ మాటలు విని శ్రీకృష్ణుడు చిన్నగా నవ్వి ఊరుకున్నాడు. వాళ్ళు కొంచెం దూరం వెళ్లేసరికి ఆకాశం లో ఎగురుతున్న ఒక పక్షి కనిపించింది. శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని అర్జునుని కి చూబించి బావా ఆ పక్షి ని చూడు అది పావురమా అని అడిగాడు బావా అది పావురం కావచ్చు అర్జునుడు సమాధానం చెప్పాడు. శ్రీ కృష్ణుడు ఆ మాటలు విని అర్జునుని చూసి ఉండు, అని మరొక సారి ఆ పక్షి వైపు చూసి నేను అది గ్రద్ద ఏమో అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. అవును అది ఖ చ్చితం గా గ్రద్దే అన్నాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని తో అది గ్రద్ద లా కనపడడం లేదు అది ఖ చ్చితం గా కాకి అన్నాడు. అవును కృష్ణా అది ఖచ్చితంగా కాకే అన్నాడు ఈ సమాధాన౦ విని శ్రీకృష్ణుడు

అర్జునుని చూసి నవ్వుతూ మందలింపు ధోరణి లో మిత్ర్రమా నీకు కళ్ళు లేవా నీ కళ్ళతో నువ్వుచూస్తున్నట్లు లేదు నేనుఏమంటే దానికి తల ఊపుతున్నావు అన్నాడు

ఆ మాటలకు మళ్ళీ అర్జునుడు శ్రీ కృష్ణుని తో బావా నేను ప్రత్యక్షం గా నా కళ్ళ తో చూసిన విషయాల కంటే నీ మాటల నే ఎక్కువగా విశ్వసిస్తాను నీవు ఏదైనా మాట అంటే దాన్ని ఆవిధం గా చేయ గల శక్తీ నీకు ఉంది. అది కాకి కావచ్చు, గ్రద్ద కావచ్చు, పావురం కావచ్చు నీవు ఏమంటే అదే. అది అదే అవుతుంది అని సమాధానం చెప్పాడు!

నీతి :భగవంతుని మీద భక్తునికి ఎటువంటి అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలో చెప్పడానికి ఉదాహరణ గా ఈ కధ ను చెబుతూ ఉంటారు ప్రతి వాళ్ళు ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని భగవంతుని మీద ఉంచ గలిగితే మంచి చెడ్డల మధ్య సం ఘర్షణ ను తట్టుకుని విజయం సాధించ వచ్చు

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s