నలుగురు భార్యల కధ

నలుగురు భార్యల కధ.
విలువ -సత్యము
అంతర్గత విలువ — విచక్షణ జ్ఞానము , సాధన

మూర్తిగారికి నలుగురు భార్యలు.

IMG_4413
అందరికంటే నాలుగో భార్య అంటే మూర్తిగారికి చాలా ఇష్టం. ఆమెకి మంచి బట్టలు, నగలు కొని పెట్టేవారు.

మూడో భార్య అంటే కూడా మూర్తిగారికి చాలా నేఇష్టం. ఆమెకి కూడా అన్ని ఇచ్చే వారు. మూడో భార్య అన్ని విషయాలు చూసుకునేది.

రెండో భార్య అంటే కూడా మూర్తిగారికి ఇష్టం. చాలా నమ్మకముగా, ధైర్యంగా, మూర్తిగారు తనకి ఉన్న కష్టాలు అన్నీ రెండో భార్యకి చెప్పుకునేవారు. తన జీవితం గురించి రెండో భార్య తోనే మాట్లాడేవారు.

మొదటి భార్య ఎప్పుడు అభిమానంగా, అనుకువగా ఉండేది. కాని మూర్తిగారు ఎక్కువగా ఆమెను పట్టిచ్చుకునే వారు కాదు.

ఒక రోజు మూర్తిగారికి చాలా జబ్బు చేసింది. నలుగురు భార్యలు చుట్టూ ఉన్నారు. ఆ నలుగురి ఆయన “నేను ఒక్కడిని మరణించలేను, మీలో యావరైనా నాకు తోడు వస్తారా “?అని అడిగారు.

నాలుగో భార్యతో అన్నారు, “నిన్ను ఎప్పుడు నేను అందరి కంటే బాగా చూసుకున్నాను కదా నాకు తోడు వస్తావా “? అని అడిగితే ఆమె
నేను రాను అని సమాధానము చెప్పింది.

మూడో భార్యని, “నేను మరణించ బోతున్నాను, నాకు తోడు వస్తావా “? అని అడిగితే ఆమె నేను రాను, మీరుమరణించ గానే, నేను ఎవరినైనా పెళ్ళి చూసుకుంటాను,”అని వెళ్లి పోయింది.

రెండో భార్యని కూడా పిలిచి అదే ప్రశ్నని అడిగారు. మీరు మరణిస్తున్నారు అని నాకు చాలా బాధగా ఉంది, కానీ నేను స్మశానము దాకానే రాగలను, అని అంది.

ఇంతలోకి వెనక నుంచి “నేను వస్తాను” అనే మాట మొదటి భార్య అనడం వినిపించింది. అప్పుడు మూర్తిగారు  “నేను నిన్ను ఎప్పుడు బాగా చూసుకోలేదు, నిన్ను చాలా అశ్రద్ధ  చేశాను ” అని బాధ పడుతూ మరణించారు.

ఈ కధలో నాలుగో భార్య అంటే, మన దేహ భ్రాంతి.
మూడో భార్య అంటే మన వద్ద ఉన్న ధనము.
రెండో భార్య అంటే మన స్నేహితులు, బంధువులు, వారు స్మశానము దాకానే రాగలరు.
మొదటి భార్య అంటే మన  మన ఆత్మ. అది ఎప్పుడూ మనతోనే  ఉంతుంది. కానీ మనము సరిగ్గా దానిని గుర్తించము. అది ఎంత విలువైందో, ముఖ్యమైనదో, మనము ఆఖరి క్షణం లోనే తెలుసు కుంటాము.

 

IMG_4412

నీతి:
మనము తెలుసు కోవలసినది ఏమిటి అంటే, జీవుడు దేహము కాదు. ఆత్మ . ఏ ఆత్మకి జనన మరణములు ఉండవు.
అధ్యాత్మి కంగా ఎదగడం వల్ల, మనము జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒడిదుడుకులని  సమర్ధవంతంగా ఎదురుకో గలుగుతాము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s