ఓడ అధికారి శర్మగారు

ఓడ అధికారి శర్మగారు.

విలువ — శాంతి
అంతర్గత విలువ — నమ్మకము, స్పష్టత , కర్తవ్యము.

 

IMG_4290

ఇది ఒక రిటైర్డ్ ఓడ అధికారి కధ. షెట్లాండ్ ఐలాండ్స్ కి కొంత మంది ప్రయాణికుల ని శర్మగారు తీసుకుని వెళ్ళుతున్నారు.
ఓడలో చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు.
శర్మగారు ఓడ కదిలే ముందర ప్రార్ధించడం చూసి, అందరూ ఎగతాళి చేశారు.
అకాస్మాత్తుగా ఉగ్రమైన గాలి వీచి,వాన కురిసింది.

అప్పుడు అందరూ శర్మగారి దెగ్గిరకి వచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించ మని వేడుకున్నారు.
అప్పుడు శర్మగారు బదులుగా “నేను ప్రశాంతముగా ఉన్నప్పుడే భగవంతుడిని ప్రార్ధిస్తాను , ప్రశాంతత లేనప్పుడు ఓడని చూసుకుంటాను” అని అన్నాడు.

నీతి:
సుఖముగా , ప్రశాంతంగా ఉన్నపుడు భగంతుడి దెగ్గిరకి వెళ్లకపోతే, కష్టాల లో ఉన్నపుడు కంగారు పడతాము.
సుఖముగా ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుడిని తల్చుకోవాలి, అప్పుడే కష్టములలో కూడా అప్రయత్నముగా భగవంతుడి ఆలోచన వస్తుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s