మానవ సేవయే మాధవ సేవ!!!

 

విలువ ; ప్రేమ
అంతర్గత విలువ ; దయ, కరుణ

శ్రావణి ఉత్తరాలు ఏమైనా వచ్చేయేమో చూద్దామని పోస్ట్ బాక్స్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. అందులో ఒక్కటే కవర్ ఉంది. దాని మీద స్టాంప్ గానీ, ఎక్కడ నుండి పంపారో వివరాలు గాని లేవు. శ్రావణి పేరు, చిరునామా మాత్రం రాసి ఉన్నాయి. శ్రావణి కవర్ లో నుండి ఉత్తరం తీసి చదవడం మొదలుపెట్టింది.

 

IMG_4123

 

ప్రియమైన శ్రావణికి,

నేను శనివారం సాయంత్రం పని మీద వెళ్తున్నాను. దారిలో మీ ఇంటి దగ్గర ఆగి నిన్ను చూడాలి అనుకుంటున్నాను.

ఇట్లు ప్రేమతో,
శ్రీరాముడు.

ఉత్తరం చదివిన శ్రావణికి చేతులు వణకసాగాయి. ఉత్తరం బల్ల మీద పెట్టి” భగవంతుడైన శ్రీరాముడు నన్ను ఎందుకు చూడాలి అనుకుంటున్నారు? నేనేమీ ఆయనకీ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కాదే? ఆయన వస్తే ఇవ్వడానికి కూడా నా దగ్గర ఏమీ లేదు. ఎలాగా?” అని ఆలోచించసాగింది. వంట చెయ్యడానికి కూడా ఇంట్లో సరుకులు లేవు, తొందరగా షాపుకి వెళ్ళి ఏమైనాతీసుకురావాలి అనుకుంది.
పర్స్ లో డబ్బులు కోసం చూస్తే 100 రూపాయలు మాత్రం ఉన్నాయి. అవి తీసుకుని షాపుకి వెళ్ళి వంటకి అవసరమైన బియ్యం, కూరలు మరియు ఇతర వస్తువులు కొనుక్కుని ఇంటికి వస్తోంది.

దారిలో ఎవరో తనని పిలిచినట్లుగా అనిపించి వెనక్కి తిరిగి చూసింది. ముసలి దంపతులు నిల్చొని ఉన్నారు. వారిలో భర్త, శ్రావణితో “అమ్మాయీ;నాకు ఉద్యోగం లేదు. నేను, నా భార్య రెండు రోజులుగా ఏమీ తినలేదు. నువ్వు మాకు ఏమైనా సహాయం చెయ్యగలవా?” అని అడిగాడు.

శ్రావణి వాళ్ళిద్దరినీ పరిశీలనగా చూసింది. ఇద్దరూ మాసిపోయిన బట్టలతో, బలహీనంగా ఉన్నారు. “తాతగారూ; నాకు కూడా మీకు సహాయం చెయ్యాలనే ఉంది. కాని నా దగ్గర ఉన్న కొద్ది డబ్బులతో ఈ బియ్యం కూరగాయలు మరియి అరటిపళ్ళు కొన్నాను. ఇవాళ్ళ మా ఇంటికి ముఖ్యమైన అతిధి వస్తున్నారు. వీటితో వారికి వంట చేసి పెట్టాలి. ఇలా చెప్పినందుకు క్షమించండి అంది శ్రావణి.

“పరవాలేదు అమ్మా! మేము అర్థం చేసుకోగలము అని ఆ ముసలి దంపతులు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోవడం చూసిన శ్రావణికి వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది.

“తాతగారూ!అని పిలిచింది. వాళ్ళిద్దరూ వెనక్కి తిరిగి చూశారు. ఆగండి, ఈ బియ్యం,కూరలు, అరటిపళ్ళు మీరే తీసుకోండి. మా ఇంటికి వచ్చే అతిధి కోసం నేను ఇంకొకటి ఏదయినా చేస్తాను అంది.

వాళ్ళు అవి తీసుకుని,”చాలా సంతోషం అమ్మా” అని శ్రావణి చేతులు పట్టుకున్నారు. అలా పట్టుకున్నప్పుడు ఆ ముసలావిడ చేతులు వణకడం శ్రావణి గమనించింది. తను వేసుకున్న కోటు తీసి ఆవిడకి ఇస్తూ, “ఇది మీరు తీసుకోండి. నాకు ఇంటి దగ్గర ఇంకొకటి ఉంది అని చెప్పింది”.

శ్రావణి ఇంటికి తిరిగి వస్తూ ఇప్పుడు శ్రీరాముడికి ఏమి చేసి పెట్టాలి? అని ఆలోచించసాగింది. ఇంటికి వెళ్లేసరికి గుమ్మం ముందు ఇంకో కవర్ ఉండడం చూసింది. ఇదేంటి మళ్ళీ ఎవరు ఉత్తరం రాసేరు అనుకుని తీసి చదవసాగింది.

“ప్రియమైన శ్రావణికి

“నిన్ను కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సమయానికి మా ఆకలి తీర్చినందుకు మరియు చలి నుండి కాపాడుకోవడానికి కోటు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు.”

ఇట్లు ప్రేమతో,
శ్రీరాముడు.”

ఆ ఉత్తరం చదిన శ్రావణికి ఆశ్చర్యంతో మాటలు రావట్లేదు. కళ్ళ నుండి ఆనంద భాష్పాలు కారసాగాయి.

నీతి:

మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉంటాడని గుర్తు పెట్టుకుని మనకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ ఉండాలి.

 

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s