రెండు సముద్రాల భేదక లక్షణాలు

రెండు సముద్రాల భేదక లక్షణాలు.
విలువ — సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — పంచుకోవడం , ఆత్మీయత

ఇది రెండు లక్షణాలు ఒక అందమైన కధ.

IMG_4045

మెడిటరేనియన్ బేసిన్ లో డెడ్ సి, అనే ఒక గొప్ప సముద్రం పేరు.
డెడ్ సి అనేది ఒక పుష్కరిణి.’ డెడ్ సి’ అని పేరు ఎందుకు ఒచ్చింది? నిజానికి ‘ డెడ్ సి’ 67kms పొడవు, 18kms వెడల్పూ, మరియు 1237అడుగుల, లోతు, కానీ జీవము లేదు. దీనిలో నీరు అన్ని సముద్రాల కంటే 9పాళ్ళు, ఉప్పగా ఉంట్టాయి.
ఈ పుష్కరిణి ఎందుకు ఇంత ఉప్పగా ఉంటుంది? ఎందుకంటే ,ఇక్కడ నీరు బయటికి ప్రవహించదు.
జోర్డాన్ అనే నది నుంచి నీరు తీసుకుంటుంది, కానీ చాలా లోతుగా ఉండడం వల్ల, నీరు బయటికి ప్రవహించే దోవ లేక , అంతా తనలోనే ఉంచుకుంటుంది.

డెడ్ సీకి ఉత్తర దిక్కున, గెలిలీ అనే సముద్రము ఉంది. గెలిలీ 13మైళ్ళు బై 8మైళ్ళు, డెడ్ సి కన్నా చాలా చిన్నది.
గెలిలీ కి ఎంత ఖజానా ఉందంటే ….
అందులో  20రకముల చాపలు ఉంటాయి. చుట్టూ నీరు ఉండడం వల్ల పాడి, పంటలు బాగా పండుతాయి.
డెడ్ సీతో పోలిస్తే, గెలిలీ చిన్న సముద్రము, కానీ ఎందుకు  ఈ సముద్రములో ఇంత జీవము ఉంది? ఎందుకంటే అది ఉన్న నీరుని పంచుకుంటుంది.

జోర్డాన్ నుంచి నీరు గెలిలీ లోకి  చేరుతుంది , కానీ గెలిలీ, ఆ నీరుని బయటికి ప్రవహించడం వల్ల, అది సజీవంగా కనిపిస్తుంది.

నీతి.
మన దగ్గర ఉన్నది ఇతరులతో పంచుకోవడం వల్ల, మనకే మంచిది.మనకి ధనము, జ్ఞానము, ప్రేమ , గౌరవము , ఇవన్నీ భగవంతుడి దయ వల్లే  లభించాయి వాటిని  అందరితో పంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఆ దేవుడు కూడా మనని చల్లగా చూస్తారు.

పెద్దలు పంచుకోలేని వాడు అభివృద్ధి చెందరు అని అంటారు
భగవంతుడి దయ కలగాలి అంటే పంచుకునే గుణమును పెంచుకోవాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s