గురువు – శిష్యుడు

గురువు – శిష్యుడు
విలువ -ధర్మం
అంతర్గత విలువ – అవగాహన, మనసుని అదుపులో ఉంచుకోవడం

 

IMG_3791
ఒక గురువుగారు తన శిష్యుడిని వెంట పెట్టుకుని హిమాలయ పర్వత మార్గంలో నడుస్తునారు. ఆ దారి అంతా ముళ్ళు,పొదలతో మరియు ఇరుకైన మలుపులతో ఉంది. కానీ వారి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలంటే ఆ దారిలోనే వెళ్ళాలి. అక్కడికి దగ్గరలోనే గంగానది చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ నదిని దాటి ఆశ్రమానికి చేరుకోవాలి.

అక్కడ గంగానది ఒడ్డున ఒక యువతి కూర్చుని ఉంది. ఆమె నివసించే పల్లెకు చేరుకోవాలంటే నదిని దాటి వెళ్ళాలి. కానీ గంగా నది ఉధృతం చూసి ఆమె భయంతో అక్కడే కూర్చుని ఉంది. అప్పుడే అటువైపు వచ్చిన గురుశిష్యులను చూసి నదిని దాటడానికి సహాయం చెయ్యమని గురువుగారిని అడిగింది.
గురువుగారు ఆమెను రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని నది దాటించారు. గురువుగారి ప్రవర్తనకు శిష్యుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. నది దాటగానే ఆ యువతి గురువుగారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి తన దారిన తను వెళ్ళిపోయింది. శిష్యుడి ముఖంలో గురువుగారి ప్రవర్తన నచ్చక అసంతృప్తి కనిపిస్తోంది. గురుశిష్యులు ఇద్దరూ ఇంకో రెంగంటలు నడిచి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు.
శిష్యుడి ముఖంలో అసంతృప్తి గమనించిన గురువుగారు కారణం ఏమిటని అడిగారు.
గురువుగారూ; మనకి స్త్రీలను తాకకూడదు అనే నియమం ఉంది కదా. మరి ఆ యువతిని చేతులతో ఎత్తుకుని నది ఎందుకు దాటించారు? మీరు చెప్పిన నియమాలు మీరే పాటించకపోతే ఎలాగ? అని ప్రశ్నించాడు.
దానికి గురువుగారు నవ్వుతూ ” ఆ యువతిని నది దాటించి నేను అక్కడే వదిలేసాను, కానీ నువ్వు మనసులో ఇంకా మోస్తున్నావు ” అన్నారు.
నీతి:- గురువుగారు/ పెద్దలు చెప్పిన ఏ విషయాన్ని అయిన విని దాని అంతరార్థం గమనించి నడుచుకోవాలి. అంతేకానీ దానిని అనవసరంగా విశ్లేషించి అయోమయానికి గురయ్యి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s