బలరామకృష్ణులు – ఒక భూతం

బలరామకృష్ణులు – ఒక భూతం
విలువ ; ధర్మం
అంతర్గత విలువ ;ఆత్మవిశ్వాసం

IMG_3748

ఒక పౌర్ణమి నాడు బలరామకృష్ణులు అడవి మార్గంలో నడిచి వెళ్తున్నారు.
చీకటి పడడంతో ఆ రాత్రికి అక్కడే నిద్రపోవాలని అనుకున్నారు. అది ప్రమాదకరమైన అడవి కావడంతో కృష్ణుడు, బలరాముడితో ,”అన్నయ్యా; నువ్వు మధ్య రాత్రి వరకు కాపలాగా ఉండు. నేను నిద్రపోతాను.
తరువాత నువ్వు నిద్రపో, నేను కాపలా కాస్తాను “అన్నాడు. బలరాముడు సరేనని ఒప్పుకున్నాడు.
కృష్ణుడు నిద్రపోతున్నాడు. బలరాముడు కాపలా కాస్తున్నాడు. ఇంతలో బలరాముడికి భయంకరమైన పెద్ద అరుపు ఒకటి వినిపించింది. ఆ అరుపు వినిపించిన దిశగా నడిచి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక భూతం ఉంది. అది బలరాముడి వైపే నడిచి వస్తోంది. దానిని చూసి బలరాముడు భయపడ్డాడు.అతను భయపడేకొద్దీ ఆ భూతం ఇంకా పెద్దదిగా మారసాగింది. బలరాముడు భయంతో కృష్ణా; అని అరుస్తూ స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు.
కొంతసేపటి తరువాత కృష్ణుడు నిద్రలేచాడు. మధ్య రాత్రి కావడంతో బలరాముడు నిద్రపోయాడు అనుకుని తను కాపలా కాయసాగాడు. తనకు దగ్గరగా వస్తున్న భూతాన్ని చూశాడు. ఏమి కావాలి నీకు? అని ధైర్యంగా, గట్టిగా అడిగాడు. కృష్ణుడు అలా గట్టిగా ప్రశ్నించడంతో భూతం భయపడి ఆకారం చిన్నదైంది. ఏమి చేస్తున్నావు ఇక్కడ? అని ఇంకా గట్టిగా ప్రశ్నించాడు కృష్ణుడు. భూతం మళ్ళీ భయపడి దాని ఆకారాన్ని సగానికి తగ్గించింది. అలా కృష్ణుడు ప్రశ్నించేకొద్దీ దాని ఆకారం తగ్గుతూ వచ్చింది.

చివరికి అది 2 అంగుళాల సైజుకి తగ్గిపోయింది. అప్పుడు కృష్ణుడు దాన్ని తీసుకుని జేబులో వేసుకున్నాడు. ఇంతలో తెల్లవారడంతో బలరాముడు నిద్ర లేచాడు.
కృష్ణుడిని చూసి బలరాముడు కంగారుగా “కృష్ణా; నిన్న రాత్రి ఏమి జరిగిందో తెలుసా !”అని భూతం గురించి చెప్పాడు. తను భయపడేకొద్దీ దాని ఆకారం పెరిగిందనీ చివరగా తను కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాననీ చెప్పాడు. కృష్ణుడు జేబులోనుండి భూతాన్ని తీసి ,”అన్నయ్యా; నువ్వు చెప్పేది దీని గురించేనా? “అని అడిగాడు.
బలరాముడు ఆశ్చర్యంతో ,”ఈ భూతం ఇంత చిన్నగా ఎలా అయిపోయింది ?” అని అడిగాడు.
కృష్ణుడు తను ధైర్యంగా ప్రశ్నించేకొద్దీ భూతం ఆకారం తగ్గిపోయిందని చెప్పాడు. బలరాముడు గత రాత్రి భూతం ఆకారం ఎలా పెరిగిందీ చెప్పాడు.

అప్పుడు కృష్ణుడు ” మనం భయపడే కొద్దీ మన భయాలు పెరుగుతాయి, మనం విచక్షణా జ్ఞానం తో తిరిగి ప్రశ్నించేకొద్దీ అవి తగ్గుతాయి” అని చెప్పాడు.

నీతి:- మనం భయపడేకొద్దీ మన ఆలోచనలు మనల్ని ఇంకా భయపెడతాయి. పరిస్థితులని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటే భయం తగ్గి ,పరిష్కారం లభిస్తుంది. మన ప్రయత్నాన్ని వాయిదా వేసే కొద్దీ భయం కూడా పెరుగుతుంది. అదే ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటే గెలిచినా లేదా ఓడినా దాని నుండి ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s