చెత్త బండి

చెత్త బండి.

విలువ — ఆశావాదం
అంతర్గత విలువ — వైఖరి / తీరు

IMG_2519

విమానాశ్రయానికి వెళ్ళడానికి ఒక రోజు టాక్సీ ఎక్కాను. తోలేవాడు సరైన దోవలోనే ఉన్నాడు, హఠాత్తుగా ఒక నల్ల కారు మా ముందరికి వచ్చింది. నా టాక్సీ తోలేవాడు, చాలా తెలివిగా ప్రమాదం నుంచి తప్పించాడు.

నల్ల కారు తోలేవాడు, కోపంగా మా కారును చూస్తూ అరుస్తున్నాడు. నేను ఎక్కిన టాక్సీ తోలేవాడు, నవ్వుతూ ఆ కారులో ఉన్న వాడిని చూశాడు.
అప్పుడు నేను , నీకు కోపం రాలేదా అతని మీదా!కొంచం లో మనము హాస్పిటల్ లో చేరటం తప్పించుకున్నాము.
ఇదే ‘చెత్త బండి విశిష్టత ‘అని అన్నాడు.మనుషులు చాలా సార్లు చెత్త బండి స్వభావాన్ని కోపము, నిస్సహాయత వంటివి చెత్తా చెదారం లాగా పేరుకుని ఉంటుంది. ఈ చెత్తని పారివెయ్యడానికి చోటు కావాలి కదా ? అందుకని కోపము, విసుకు చూపిస్తూ ఉంటారు. మనము దాన్ని పట్టించోకూడదు.
ఇది నాకు పెద్ద పాఠము అని అనిపించింది.

నీతి.
ప్రతి సందర్భానికి తగినట్టుగా ప్రవర్తించాలి. అయిపోయినదానికి బాధపడడము, అవబోయేదానికి వేదన పడడము, మంచి పద్ధతి కాదు!

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s