ముళ్ళ పందుల కథ

ముళ్ళపందులు కధ

 

cartoon hedgehog repetitions

 

విలువ — శాంతము
అంతర్గత విలువ — సహనము , ఐక్యత.

చాలా జంతువులు శీతాకాలపు, తీవ్రత వల్లన మరణిస్తున్నాయి.
పరిస్థితిని గమనించి ముళ్ళపందులు, కలిసి ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నాయి. ఇలా ఉండడం వల్ల అందరికీ రక్షణా , వెచ్చదనం లభించాయి కానీ ,అందరి మీదా ఉన్న ముళ్ళు, పక్కనే ఉన్న పందులకి రాసుకుని వాటికి పుండ్లు పడ్డాయి.

కొన్ని రోజులు అయ్యాక, అందరూ విడిపోయారు. దీనివల్ల తీవ్ర చలికి గురి అయ్యి, ఒకళ్ళ తరవాత ఒకళ్ళు మరణించారు. అప్పుడు,
అందరూ ఆలోచించు కున్నారు, 1) అందరమూ కలిసి ఉందామా ? ముళ్ళ బాధ భరిస్తూ?
2) విడిపోయి కష్టపడుతూ మరణిద్దామా ?

తెలివిగా అందరూ కలిసి ఉందాము అని నిర్ణయించుకున్నారు. చిన్న చిన్న గాయాలు సహించుకోవడం వల్ల, అందరికీ రక్షణా , వెచ్చదనం లభించాయి.

నీతి:
అందరితో మంచి సంబంధము పెట్టుకోవాలి అంటే, చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అందరిలోనూ ఉన్న మంచి గుణములను నేర్చుకోవాలి. అందరితో సహనము, హితముగా ప్రవర్తించాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s