అసలైన విలువలు

విలువ : సత్యం

అంతర్గత విలువ : విచక్షణ

img_2080

ఒక పాప దగ్గర పెట్టెలో కొన్ని ముత్యాలున్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేది. ఒకరోజు ఆ పాప పడుకుని ఉండగా తండ్రి పక్కనే కూర్చుని, “నీ ముత్యాలు నాకివ్వవా అమ్మా….?!” అని అడిగాడు.
“అవంటే నాకిష్టం డాడీ. నేను పెద్దవుతున్నాగా… కావాలంటే నా బేబీ డాల్ తీసుకో….!” అంది.
“థాంక్యూ… వద్దులే అమ్మా… ఐ లవ్యూ…!” అని నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్లిపోయాడు తండ్రి.
అయిదు సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఒక రోజు పక్కమీద పాప పడుకుని వుండగా, తండ్రి వచ్చి పక్కన కూర్చుని “నీ ముత్యాలు ఇవ్వవా తల్లీ….?!” అని అడిగాడు.
“సారీ డాడీ… కావాలంటే నా సైకిల్ తీసుకో… పెద్దయ్యాగా….!” అంది.
“వద్దులే అమ్మా….! థాంక్యూ…. డాడీ లవ్స్ యు….!” అని వెళ్లిపోయాడు. అలా కొంత కాలం గడిచింది.
ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి తల్లితో కలిసి దేవాలయానికి వెళ్లింది. అక్కడ బాలల శిక్షా బడిలో చెప్పిన నీతి కథలను పాప శ్రద్ధగా వింది.
ఆ రోజు రాత్రి తండ్రి వచ్చి మళ్ళీ అదే అడిగాడు. ఆ అమ్మాయి ముత్యాల పెట్టె ఇచ్చేస్తూ…. “తీసేసుకో డాడీ. నాకివీ అవసరంలేదు….!” అంది.
అప్పుడా తండ్రి జేబులోనుంచి అలాంటి పెట్టేనే మరొక దాన్ని తీశాడు. దాన్ని ఆమెకిస్తూ “వీటిని నీకిద్దామని ఎప్పటినుంచో నా దగ్గిరే ఉంచుకున్నాను. ఇవి నిజమైన ముత్యాలు. ఇప్పటివరకూ నువ్వు భద్రంగా దాచుకున్నవి నకిలీవి తల్లీ…!” అంటూ కూతురికి అందించాడు అసలైన ముత్యాలని.
ముందువాటి కన్నా ఇవి ఎంతో స్వచ్ఛంగా మెరుస్తునాయి…. ఆ పాప కళ్ళలాగే ……!!!

నీతి :
భగవంతుడు కూడా ఇలాగే అసలు ముత్యాలయిన ఆనందం… ప్రేమ… ప్రకృతి పట్ల ఇష్టం…. సంగీతం పట్ల ఆరాధన…. కరుణ… ఆప్యాయత లాంటి గుణాలని  ‘ఇవ్వటానికి’ సిద్ధంగా ఉంటాడు.
కానీ మనమే తాత్కాలిక ఆనందాన్నిచ్చే అసూయ… ద్వేషం… కోపం… స్వార్ధం… లోభం
లాంటి నకిలీ ముత్యాల్ని పట్టుకుని అవే ‘నిజమైన’ ఆనందాన్ని ఇస్తాయని అనుకుంటూ ఉంటాం ….! వాటిని వదిలేస్తే తప్ప నిజమైనవి దొరకవని తెలుసుకున్న మనిషే ధన్యుడు…

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s