గురు భక్తి

గురు భక్తి .

విలువ — ప్రేమ.
అంతర్గత విలువ — భక్తి , గౌరవము.

 

img_1938

ఈ కథ రాహుల్ శెట్టికి, తన గురువుగారు శంభు, మీద ఉండే భక్తి, గౌరవం తెలియచేస్తుంది.

ఒక బీద వాడు, రాహుల్ గురువుగారైన శంభు గురించి విని, తన ఆర్ధిక కష్టం నుంచి బయట పడడానికి, సహాయం కోసం ఆయన వద్దకి వెళ్ళాడు

గురువుగారు , బీద వాడి కష్టం విన్నాక, తన పాత చెప్పులు తప్ప ఏమీ ఇవ్వలేక పోయారు.

బీద వాడు నిరాశతో గురువుగారి చెప్పులు తీసుకుని ఒక సత్రములో ఆ రాత్రి గడపడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు.

అదే రోజు రాత్రి రాహుల్ శెట్టి, అదే సత్రం లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు . రాహుల్ శెట్టి చాలా పెద్ద వ్యాపారస్తుడు. మణిమాణిక్యాలతో వ్యాపారం చేసేవాడు.

మరునాడు ప్రొదున్న నిద్రలేవగానే తన గురువుగారి ఉనికిని గుర్తుచెసే సువాసన ఎక్కడినించో వస్తోంది అని గ్రహించాడు రాహుల్.

బీద వాడి దగ్గరకి వెళ్లి , “మా గురువుగారిని కలుసుకున్నావా “అని అడిగాడు. అప్పుడు బీద వాడు అంతా చెప్పి గురువుగారు ఇచ్చిన పాత చెప్పులను చూపించాడు.
రాహుల్ శెట్టి గురుపాదుకలు చూడగానే, బీద వాడికి మణిమాణిక్యాలు ఇచ్చి, పాదుకలు తీసుకున్నాడు.
బీద వాడు రాహుల్ శెట్టికి కృతఙ్ఞతలు తెలిపి ధనం తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.

రాహుల్ శెట్టి గురుపాదుకలు తీసుకుని తన గురువైన శంభు గారి దగ్గిరకి వెళ్లి, తన వద్ద ఉన్న ధనము అంతా ఇచ్చి పాదుకలు తీసుకున్నానని అని తెలియ చేశాడు.

నీతి.
ఈ కథ గురు భక్తికి మంచి ఉపమానము.
గురు పాదుకలు శిష్యుడికి అత్యంత శ్రేష్ఠమైనవి.l

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s