మన జీవన పోరాటం

మన జీవన పోరాటం.
విలువ — ఆశావాదం
అంతర్గత విలువ — వైఖరి / తీరు.

img_1904

ఒక రోజు, కూతురు తన తండ్రితో మాట్లాడుతూ, తనకి ఒక సమస్య అయ్యాక మరో సమస్య ఎదురు అవుతోందని, అసంతృప్తి వెల్లడించింది.

అప్పుడు తండ్రి వంటయిల్లు కి తీసుకుని వెళ్లి, మూడు పెద్దకుండలలో నీళ్లు నింపి పొయ్యి మీద పెట్టారు. నీళ్లు మరిగాక, మొదటి కుండలో బంగాళదుంపలు, రెండవ కుండలో గుడ్లు, మూడవ కుండలో కాఫీ గింజలు వేశారు.
కూతురు ఏమి జరుగుతోందో తెలుసుకుందమని ఆసక్తితో ఎదురు చూసింది.ఇరవై నిమిషాలు అయ్యాక, పొయ్యి ఆపేసి, నీళ్లలోంచి బంగాళదుంపలు, గుడ్లు తీసి, విడిగా రెండు పళ్ళాలలో పెట్టారు. కాఫీ గింజల్ని వడగట్టి, ఒక గ్లాసులో పోశారు.
కూతురిని ఇవి ఏమిటీ అని అడిగారు.అప్పుడు బంగాళదుంపలు, గుడ్లు, కాఫీ అని సమాధానం చెప్పింది.
‘జాగ్రత్తగా పరిశీలించు బంగాళదుంపలు ముట్టుకో’ అన్నారు తండ్రి. చుస్తే బంగాళదుంపలు మెత్తగా అయ్యాయి.
తరవాత గుడ్డుని పగలకొట్ట మన్నారు తండ్రి. గుడ్డు పైపెంకు తియ్యగానే, లోపల గట్టి బడింది.
తరవాత కాఫీ తాగమన్నారు. మంచి కాఫీ తాగగానే చాలా ఆనంద పడింది తన కూతురు.
దీని అంతటికి అర్ధము ఏమిటి అని అడిగింది కూతురు.

బంగాళదుంపలు, గుడ్లు, కాఫీ, మూడు ఒకే విధంగా నీళ్లలో మరిగాయి, కానీ వేరుగా స్పందించాయి.
బంగాళదుంపలు చాలా గట్టిగా ఉండేవి, కానీ మెత్తగా, మృదువుగా అయ్యాయి.
గుడ్లు చాలా నాజూకుగా ఉండేవి, కానీ గట్టిగా అయ్యాయి.
కాఫీ గింజలు, మంచి కాఫీ గా అయ్యాయి.
మరిగే నీళ్లలో ఉండి ఇవన్నీ మార్పు చెందాయి.
వీటిల్లో నువ్వు ఎవరివి ? అని అడిగారు తండ్రి.
“బంగాళదుంపలు, గుడ్లు, కాఫీ. కష్టము వస్తే, ఎవరిలాగా స్పందిస్తావు ?”అని అడిగారు

img_1902

నీతి:
జీవితం లో మన చుట్టూ చాలా జరుగుతాయి, కష్టాలు వస్తాయి. దాంట్లోంచి మనము ఏమి నేర్చుకున్నాము, కష్టాన్ని ఎలా ఎదురుకున్నాము అనేదే ప్రశ్న.
ప్రతి సంఘటన లోను మంచి చూడడం నేర్చుకోవాలి

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s