గోడకి అవతలివైపు

గోడకి అవతలివైపు
విలువ : ప్రేమ
అంతర్గత విలువ: ఓర్పు

img_0994

 

ఒక యువతి తమ పూలతోటను చాలా శ్రద్ధగా చూసుకునేది. ఆమె తన నాయనమ్మ దగ్గరనుండి మొక్కలను, పువ్వులను ఎలా ప్రేమగా చూసుకోవాలో, శ్రద్ధగా ఎలా పెంచాలో నేర్చుకుంది. తన నాయనమ్మను ఎంత ప్రేమిస్తోందో, పూలతోటను కూడా అంతే ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. ఒకరోజు ఆ యువతి ఎప్పుడూ మొక్కలు కొనే నర్సరీ కి వెళ్ళింది.అక్కడ కొత్తగా ఒక మొక్కను చూసి ముచ్చటపడి కొని తీసుకువచ్చింది. తోటలో ఒక పక్కగా నాటి శ్రద్ధగా పెంచసాగింది.ఆ మొక్క కూడా బాగా ఎదిగింది కాని పువ్వులు పూయట్లేదు.

ఆ మొక్క గురించి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటూ దానితో ప్రేమగా మాట్లాడసాగింది. అయినా ఆ మొక్క పువ్వులు పూయట్లేదు. ఒకరోజు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ తోటలో నుండి ఆ మొక్కను తీసేసి కొత్త మొక్క నాటాలి అనుకుంది. ఇంతలో పక్కింటావిడ పిలవడంతో అటువైపు చూసింది.
ఆమె చాలా సంతోషంగా ఇలా అన్నది ” మీ కొత్త మొక్క పువ్వులు మాకు ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తున్నాయి”. ఆ మాటకు ఆశ్చర్యపోయిన ఆ యువతి పక్కింటికి వెళ్లి చూసింది. ఆ మొక్క తీగలు గోడ మీదుగా వాలి ఉన్నాయి. ఆ తీగలకి ఎంతో అందమైన పువ్వులు ఉన్నాయి. అంత అందమైన పువ్వులను ఆ యువతి ఎప్పుడూ చూడలేదు. అవి చూసి చాలా సంతోషపడింది.

ఆ మొక్క పువ్వులు పూయట్లేదనే అనుకుంటోంది కాని దాని తీగలు గోడ మీదుగా పక్కింట్లోకి పాకి పువ్వులు పూస్తున్నాయని గమనించలేదు. ఒక్కోసారి మన శ్రమకి తగిన ఫలితం వెంటనే లభించకపోవచ్చు, కాని దాని అర్థం ఫలితం రాదని కాదు. ఓర్పుగా ఎదురుచూస్తే మంచి ఫలితం వస్తుంది.

నీతి :-

పడిన కష్టం ఎప్పుడూ వృధాగా పోదు. మంచిపనుల ప్రభావం ఒక్కోసారి వెంటనే కనిపించక పోవచ్చు, కానీ దాని ప్రభావం ఎక్కడో ఒకచోట ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మనం నమ్మకంతో, ఓర్పుగా మన పనిని కొనసాగిస్తే తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుంది.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s