క్షమించుటే ఉత్తమ లక్షణం

విలువ-సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ- క్షమా గుణం

images

ఇది ఒక ఇరుగు-పొరుగు ఇళ్ళ కథ.
ఒక అతను ఎంతో అందమైన పెద్ద భవంతిని కొనుక్కున్నాడు.చుట్టూ ఎంతో అందమైన పూల చెట్లు , పండ్ల చెట్లతో ఆ ఇల్లు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేది. ఆ ఇంటి పక్కనే ఒక పాత ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇంటి యజమానికి ఏ క్రొత్త ఇంటి యజమానిని చూసినా ఈర్ష్య కలిగేది .ఎలాగైనా సరే ఆ కొత్త ఇంటి యజమానిని మానసింకంగా బాధించాలని చెత్తా, చెదారం ఇంకా అనేక రకాల చెత్త పనులు చేస్తుండేవాడు.
ఒక రోజు ఆ కొత్త యజమాని ప్రొదున్నే లేచి ఎంతోసంతోషంగా బాల్కనీలోకి వచ్చేట ప్పటికీ,ఆయనకి పాతబట్టలు మరియు చెత్త ఉన్న ఒక బకెట్ బాల్కనీలో కనబడినది.వెంటనే ఆయన ఆ బకెట్ బాగా శుభ్రం చేసి, దాన్నిండా ఆపిల్స్ నింపి ఆ ఆపిల్స్ బకెట్ తో వెళ్ళి పాత ఇంటి యజమాని తలుపు తట్టాడు.
పాత ఇంటాయన తానూహించినట్టే పోరుగింటాయిన వస్తే నాకు అతనితో వచ్చింది దెబ్బలాడే అవకాశం వచ్చింది అనుకుంటూ తలుపు తీశాడు. కానీ ఆశ్చర్యం! ఆ క్రొత్తఇంటాయన ఆపిల్ పళ్ళ బకెట్ పాతాయనకు ఇస్తూ ఎవరి దగ్గర ఏది సమృద్ధిగా ఉంటుందో అదే ఇంకొకరితో పంచుకోగలరు అని అన్నాడు

నీతి:
ఎవరైనా వారికి గల సత్ప్రవర్తన గానీ , విలువలను గానీ మార్చుకోకూడదు. దాని వలన మనము ఇతరుల కంటే వేరుగా సరైన వారుగా ఉండగలము.
ఎప్పుడైతే మనలను కష్టపెడుతున్న వారిని కూడా క్షమించి ప్రేమను పంచుకోగలుగుతామో అప్పుడు మనకు రెట్టింపు ప్రేమ ఆప్యాయత లభిస్తుంది.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s