ప్రతిరోజూ ఒక బహుమతి!!

ప్రతిరోజూ ఒక బహుమతి

విలువ: శాంతి
అంతర్గత విలువ: సరైన ప్రవర్తన

img_9905

ఒక 92 సంవత్సరాలున్న మామ్మగారు ఉండేవారు.ఆవిడ బాగా ధనవంతురాలు. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంటూ ప్రతిరోజూ ప్రొద్దున్న 8గంటలు అయ్యేసరికి చక్కగా ముస్తాబు అయ్యేవారు. ఆమెకు ఈమధ్య కళ్ళు కూడా సరిగా కనిపించడంలేదు.
ఈరోజు ఆవిడ ఇంటిని వదిలిపెట్టి వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈమధ్యనే ఆవిడ భర్త చనిపోవడంతో, ఆమెకు కూడా ఆరోగ్యం బాగుండకపోవడం వల్ల మిగిలిన జీవతం వృద్ధాశ్రమంలో గడపాలని నిశ్చయించుకున్నారు.

వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళి చేరిన తరువాత ఒక ఆయా గది చూపించడానికి తీసుకువెళ్ళింది. ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే ఈ గది నాకు ఎంతో నచ్చింది అన్నారు మామ్మగారు.
ఆయా ఆశ్చర్యంతో మీరు ఇప్పుడే వచ్చారు. గది ఇంకా పూర్తిగా చూడలేదు, అయినా ఇది చాలా చిన్నగది , ఇందులో మీరు సంతోషించే అంతగా ఏముంది? అని అడిగింది.

అప్పుడు మామ్మగారు ఇలా చెప్పారు” సంతోషం అనేది మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉండదు.మన ప్రవర్తనలో ఉంటుంది. అందుకే నేను ఎప్పుడూ నా మనసుని అందుకు తగినట్లుగా మలచుకుంటూ ఉంటాను. ప్రతిరోజూ నేను ప్రొద్దున్న లేవగానే ఇలా అనుకుంటాను. నా సమస్యలు, శారీరక బాధలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అవి తలుచుకుంటూ రోజంతా బాధపడితే అవేమి తగ్గవు,దాని బదులు అవన్నీ పక్కనపెట్టి జీవితంలో గడిపిన సంతోష క్షణాలు తలుచుకుంటూ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తే సంతోషంగా గడపవచ్చు. ప్రతిరోజునీ భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమతిగా భావించి,ఆశాభావంతో మొదలుపెట్టాలి.

మామ్మగారు ఇంకా ఇలా చెప్పసాగారు” ముసలితనం అనేది బ్యాంకు ఖాతా వంటిది. అంతవరకు చేసిన పనుల ఫలితమే మనకు లభిస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడూ మంచిపనులు చేస్తూ ఉండాలి. చేతనయినంత వరకూ తోటివారికి సహయం చేస్తూ ఉండాలి”.

మన మనసు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలంటే 5 నియమాలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి.

1. మనసులో ఎవరిపట్లా ద్వేషం ఉంచుకోకూడదు.

2. మనసులో బాధకి చోటివ్వకూడదు.బాధపడితే మనలో ఉన్న శక్తి తగ్గిపోతుంది.

3. గొప్పలకు పోకుండా సాధారణ జీవితం గడపాలి.

4. తోటివారికి వీలయినంత వరకూ సహాయం చేస్తూ ఉండాలి.

5. ఎదుటివారినుండి తక్కువ ఆశించాలి.

నీతి; మానవ జీవితంలో ప్రవర్తన అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రతీవారిలోనూ మంచి,చెడు ఉంటాయి. మనలో ఉన్న మంచిని గుర్తించి దానిని అభివృద్ధి చేసుకునే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తే మంచి ప్రవర్తన అలవర్చుకోవచ్చు. మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను ఆశావహ ధృక్పదంతో చూడడం అలవాటు చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండవచ్చు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s