బలము-బలహీనత

విలువ — నమ్మకము

అంతర్గత విలువ — వాస్తవమైన దృష్టి

image

 

ఒక రాజు గారికి ఒకటే కన్ను మరియు ఒకటే కాలు ఉండేవి.

రాజ్యంలో ఉన్న చిత్రకారులందరినీ పిలిచి తన చిత్రం అందంగా వెయ్యమని అడిగారు. రాజుగారిలో ఉన్న లోపం వల్ల ఎవ్వరూ చిత్రం గీయలేకపోయారు.

ఒక చిత్రకారుడు ముందుకు వచ్చి చాలా అందమైన చిత్రం గీశాడు. అంత అందమైన చిత్రాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.

రాజుగారు వేటకి వెళ్ళి గుర్రం మీద కూర్చుని, ఒక కన్ను మూసుకుని మరొక కన్ను లక్ష్యంమీద గురి పెడుతున్నట్లు అందమైన చిత్రం గీసాడు.

రాజుగారి శరీరంలో ఉన్న లోపాలు కనిపించకుండా, రాజుగారి మనసు నొప్పించకుండా చిత్రం గీశాడు.

నీతి

మనం కూడా మనలో ఉన్న బలహీనతలు పట్టించుకోకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండగలగాలి. అలాగే ఎదుటివారిలోని బలహీనతలు చూపించి వారిని నొప్పించకుండా వారి బలాలను వారికి గుర్తు చేస్తూ అందరికి ఆనందాన్ని పంచగలగాలి.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s