పని -శ్రద్ధ

 

పని – శ్రద్ధ

విలువ — ధర్మం

అంతర్గత విలువ — సరైన ప్రవర్తన

 

image
ఒక పెద్ద వయసులో ఉన్న వడ్రంగి పదవీ విరమణ తీసుకుని భార్యా పిల్లలతో సమయం గడపాలి అనుకున్నాడు. యజమానికి తన నిర్ణయం తెలియజేశాడు.

యజమానికి మంచి అనుభవము గల పనివాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అనిపించింది. వడ్రంగిని ఆఖరి సారి తన కోసం ఒక ఇల్లు కట్టమని అడిగాడు.
వడ్రంగి ఒప్పుకున్నాడు, కాని పని మీద ఇదివరకు ఉన్నంత శ్రద్ధ లేదు. ఏదో ఒక విధంగా పని పూర్తి చేశాడు.
పని పూర్తి అవ్వగానే యజమాని ఇల్లు చూడడానికి వచ్చాడు.
ఇంటి తాళము వడ్రంగికి ఇచ్చి “ఇది నీ ఇల్లు. ఇన్నిరోజులు నా దగ్గర నమ్మకంగా పని చేసినందుకు ఇది నేను నీకు ఇచ్చే బహుమానం ” అన్నాడు.
యజమాని ఔదార్యానికి వడ్రంగి ఆశ్చర్యపొయాడు
పని పట్ల తన నిర్లక్ష్యానికి సిగ్గుపడ్డాడు. ముందే తెలిసి ఉంటే ఇల్లు చాలా శ్రద్ధగా కట్టుకునేవాడిని అని అనుకున్నాడు.

నీతి:

ఏ పని అయినా శ్రద్ధగా చేస్తే తృప్తిగా ఉంటుంది. మన జీవితాన్ని కూడా ఒడిదుడుకులు తట్టుకుంటూ ఓర్పుగా శ్రద్ధతో మలుచుకుంటే ఆనందంగా ఉండవచ్చు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

4 thoughts on “పని -శ్రద్ధ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s