అద్భుతం

image

 

 

అద్భుతం.
విలువ — ప్రేమ

అంతర్గత విలువ — విశ్వాసం, పట్టుదల
ఒక ఎనిమిదేళ్ళ పాప, తన తలితండ్రులు తన తమ్ముడి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే విని తమ్ముడికి ఒంట్లో బాగోలేదు అని తెలుసుకుంది. హాస్పిటల్ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్న ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేసి చిన్న ఇంటికి మారదాము అని అనుకుంటున్నారు

పిల్లవాడి ఆరోగ్యం బాగుపడాలంటే ఏదో ఒక అద్భుతం జరగాలి అని తల్లిదండ్రులు అనుకోవడం పాప విని, ఆ అద్భుతాన్ని ఎలాగయినా తెచ్చి తమ్ముడిని కాపాడాలి అనుకుంది.

ఒక మందుల కొట్టుకి వెళ్ళి మా తమ్ముడి పేరు ఆండ్రూ, వాడి తలలో ఏదో పెరుగుతోంది, అది తగ్గాలి అంటే అద్భుతం కావాలి అని మా నాన్నగారు అనడం విన్నాను అది మీ దగ్గర ఉందా అని అడిగింది. మా దగ్గర లేదు అని ఆ మందుల కొట్టు యజమాని సమాధానం చెప్పేడు.

పక్కనున్న వ్యక్తి అది విని,”పాపా నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది?”అని అడిగారు. దానికి ఆ పాప నా దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంది, ఇంకా కావాలంటే తెస్తాను, మీరు నాకు అద్భుతం ఇవ్వగలరా అని అమాయకంగా అడిగింది.

అప్పుడు ఆ వ్యక్తి పాప చెయ్యి పట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు. పాప తల్లిదండ్రులని కలిసి ఆండ్రూ కి చికిత్స ప్రారంభించారు. కొద్ది రోజులలోనే ఆండ్రూ ఆరోగ్యం బాగుపడింది.

ఒకరోజు తల్లిదండ్రులిద్దరూ ” నిజంగానే అద్భుతం జరిగింది, చికిత్సకి ఎంత అయిందో కూడా తెలియదు, ఆండ్రూ ఆరోగ్యం బాగుపడింది” అని సంతోషపడడం పాప చూసింది.

వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్లి నాకు తెలుసు అద్భుతం ఖరీదు ఎంతో “ఒక రూపాయి”అంది. తల్లిదండ్రులిద్దరూ పాప అమాయకత్వానికి నవ్వుకున్నారు.

నీతి

ప్రేమ , విశ్వాసం మరియు పట్టుదల ఉంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. పై కథలో పాపకి తన తమ్ముడి మీద ప్రేమ, ఎలాగయినా కష్టపడి తమ్ముడిని కాపాడుకోవాలనే పట్టుదల కనిపిస్తాయి.ప్రేమ,విశ్వాసం ఉన్నవాళ్ళకి భగవంతుడు దారి చూపిస్తాడు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s