పేదరికం

 

విలువ — శాంతి
అంతర్గత విలువ –తృప్తి / కృతజ్ఞతా భావం

Countryside landscape illustration with hay, field, village and windmill. Farml landscape icon set.

 

 

ఒక గొప్ప ధనవంతుడు అయిన తండ్రి, తన కొడుకుని తీసుకుని ఒక పల్లెటూరుకి వెళ్ళాడు . ఆ ప్రయాణంలో ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళ జీవితం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో చూపించాలి అనుకున్నాడు.

ఇద్దరూ ఒక పంట పొలంలో రెండు రోజులు గడిపారు.
అక్కడనుండి తిరిగి వచ్చే సమయంలో తండ్రి ఈ రెండురోజులు పొలంలో గడపడం ఎలా ఉంది, ఏమి నేర్చుకున్నావు అని అడిగాడు .
కొడుకు చాలా బాగుంది అని చెప్తూ, ఇలా అన్నాడు” మనకి ఇంటి మధ్య ఒక చిన్న నీటి మడుగు ఉంది కాని వాళ్ళకి చాలా పెద్ద చెరువు ఉంది. మన దగ్గర ఖరీదు అయిన లాంతర్లు ఉన్నాయి, కాని వాళ్ళ దగ్గర ఆకాశంలో నక్షత్రాల వెలుగు ఉంది. మనం ఉంటున్న స్థలం చాలా చిన్నది, కాని వాళ్ళ పంట పొలం చాలా పెద్దది. మనకి పనివాళ్ళు ఉంటారు, కాని వాళ్ళ పని వాళ్ళే చేసుకుంటారు. మనం భోజనం కొనుక్కుంటాము, కాని వాళ్ళు, వాళ్ళకి కావలిసినవి స్వయంగా పండించుకుని వంట చేసుకుని తింటారు. మనం ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి గోడలు కట్టుకుంటాము. కాని వాళ్ళ మధ్య ఉండే ఆప్యాయత, అభిమనాలు మరియు మంచి స్నేహితులు వాళ్ళ ఆస్తులు.

Isometric farm scene. Village setting with buildings, tractor, combine, pickup, pond and mill. Vector illustration
కొడుకు మాటలకి తండ్రి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు
“మనం ఎంత పేదవాళ్ళమో చూపించారు, ధన్యవాదాలు” అన్నాడు కొడుకు.

నీతి:

మనం చాలా సార్లు మన దగ్గర ఏమి లేదో దానిమీదే ఎక్కువ దృష్టి పెడతాము. ఎప్పుడూ మనకి ఉన్న దాంతో తృప్తి పడాలి. కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండటం నే ర్చుకోవాలి. తృప్తిగా జీవించగలిగిన వాళ్ళే నిజమైన ధనవంతులు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s