విశ్వాసం

విశ్వాసం

విలువ : ప్రేమ
అంతర్గత విలువ: నమ్మకం

 

image.jpeg

 

ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. కొంత సేపటి తరువాత వాతావరణం సరిగా లేనందున సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని హెచ్చరిక వినిపించింది.మరికొంత సమయం తరువాత ఆహరం సరఫరా చెయ్యడం కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నామని వాతావరణం ప్రతికూలంగా ఉండడం వల్ల సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుని ప్రయాణీకులందరూ జాగ్రత్తగా కూర్చోవాలని మరో హెచ్చరిక వినిపించింది. తుఫాను వాతావరణం వల్ల ఆకాశంలో విమానం కంపించసాగింది.

ప్రసాద్ కి భయం వేసింది. తన భయాన్ని ఎవరితో అయినా పంచుకుందామని చూస్తే ప్రయాణీకులందరి పరిస్థితి అలాగే ఉంది. కొంతమంది ఆందోళన పడుతున్నారు మరికొందరు దైవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు.
అయితే ఒక చిన్న పాప మాత్రం ప్రస్తుత పరిస్థితితో సంబంధం లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని పుస్తకం చదువుకుంటోంది.కాసేపు కళ్ళు మూసుకుంటోంది, మళ్లీ పుస్తకం చదువుతోంది. ఆ పాప ప్రవర్తన ప్రసాద్ కి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది.పెద్దవాళ్ళందరూ భయపడుతుంటే ఈ పాప ఇంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలుగుతోంది అనుకున్నాడు. విమానం సురక్షితంగా గమ్యస్థానం చేరుకుంది. ప్రయాణీకులందరూ దిగడానికి హడావిడి పడుతున్నారు. ప్రసాద్ కి ఆ పాపతో మాట్లాడాలి అనిపించింది.దగ్గరికి వెళ్లి ఆ పాపని అడిగాడు , ఇందాక విమానం కంపిస్తుంటే నీకు భయం వెయ్యలేదా ? అంత ప్రశాంతంగా ఎలా కూర్చున్నావు?

దానికి ఆ పాప అమాయకంగా ఇలా సమాధానం చెప్పింది” అంకుల్ మా నాన్నగారు ఈ విమానం నడిపే పైలట్. ఆయన నన్ను మా ఇంటికి తీసుకువెళ్తున్నారు.”

నీతి: మనకి మన మీద నమ్మకం ఉంటే ఎక్కడయినా ప్రశాంతంగా ఉండి మన పని మీద దృష్టి పెట్టగలుగుతాము. ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు భగవంతుడిపట్ల కృతజ్ఞత మరియు నమ్మకం జీవితంలో చాలా ముందుకి తీసుకువెళ్తాయి. పై కథలో పాప వాళ్ళ నాన్నగారి మీద నమ్మకంతో ప్రతికులపరిస్థితుల్లో కూడా ప్రశాంతంగా , ధైర్యంగా ఉండగలిగింది. భగవంతుడు మనందరికీ తండ్రి. ఆయన మీద నమ్మకంతో మన కర్తవ్యం నిర్వహిస్తే జీవిత ప్రయాణంలో సురక్షితంగా గమ్యస్థానం చేరుస్తాడు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s