ఆత్మవిశ్వాసం

image ఆత్మవిశ్వాసం

విలువ: నమ్మకం

అంతర్గత విలువ :ఆత్మవిశ్వాసం

ఒక వ్యాపారస్తుడికి వ్యాపారంలో చాలా నష్టం వచ్చింది. బాగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. బైటికి వచ్చే దారి కనిపించట్లేదు. అప్పులవాళ్ళు వెంట పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు పార్క్ లో బెంచి మీద కూర్చుని తన సమస్యకి పరిష్కారం ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నాడు.

ఇంతలో ఒక ముసలాయన వచ్చి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు. నువ్వు దేని గురించో బాగా బాధపడుతున్నట్టున్నావు అని అడిగాడు. వ్యాపారస్తుడు తన పరిస్థితి చెప్పగానే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు. వ్యాపారస్తుడి పేరు అడిగి అతని పేరు మీద $5,౦౦,౦౦౦ చెక్కు రాసి ఇచ్చేడు. ఈ డబ్బుతో నీ అప్పులు తీర్చుకుని వచ్చే సంవత్సరం ఇదే రోజున నా డబ్బు నాకు తిరిగి ఇవ్వాలి అని చెప్పి అక్కడనుండి వెళ్లిపోయేడు.వ్యాపారస్తుడు ఆశ్చర్యంతో చెక్కు మీద సంతకం చూస్తే జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అని ఉంది. జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అంటే ప్రపంచంలోనే ధనికుల్లో ఒకరు.

Prométhée

ఆ డబ్బుతో ఒక్కసారిగా తన అప్పులు అన్నీ తీర్చుకోవచ్చు కాని అది పక్కన పెట్టి ధైర్యంగా తను కూడా ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుని అప్పులవాళ్ళతో మాట్లాడి కొంత గడువు తీసుకున్నాడు. కష్టపడి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు, వచ్చిన లాభంతో అప్పులన్నీ తీర్చేసాడు.

మరుసటి సంవత్సరం అదే రోజున చెక్కు తిరిగి ఇచ్చేద్దామని పార్కుకి వెళ్ళేడు. అనుకున్నట్టుగానే ముసలాయన వచ్చి పార్క్ లో ఉన్నాడు. ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పి చెక్కు తిరిగి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటుండగా ఒక నర్సు వచ్చి ఆ ముసలాయన్ని పట్టుకుని హమ్మయ్య దొరికేడు అంది.

వ్యాపారస్తుడితో ఈయన మిమ్మల్ని ఇబ్బందిపెట్టలేదు కదా అని అడిగింది. ఈయన అస్తమానం వృద్ధాశ్రమం నుండి తప్పించుకుని తన పేరు జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ అని చెప్పుకుని తిరుగుతుంటాడు అని చెప్పింది.

ఆయన నిజమైన జాన్ డి. రాక్ ఫెల్లెర్ కాదని తెలిసి వ్యాపారస్తుడు ఆశ్చర్యపోయేడు. ఆయన ఇచ్చిన $5,౦౦,౦౦౦ చెక్కు ఉందని నమ్మకంతోనే తను సొంతంగా ప్రయత్నించి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. ముసలాయన తెలిసిచేసినా,తెలియక చేసినా తన మీద తనకి నమ్మకం ఏర్పడడానికి సహాయపడినందుకు మనసులోనే ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాడు. ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఎలాంటి సమస్యకి అయినా పరిష్కారం దొరుకుతుందని గ్రహించాడు.

నీతి: ప్రతి వ్యక్తికీ ఆత్మవిశ్వాసం అనేది అత్యవసరం. మన మీద మనకి నమ్మకం లేకపోతే ఎవరూ మనకి సహాయం చెయ్యలేరు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s