కట్టెల మోపు

imageకట్టెల మోపు
విలువ –ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — ఐకమత్యము

ఒక కుటుంబంలో ఉన పిల్లలు చాలా కొట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు. తండ్రి ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పినా వినేవారు కాదు.ఒక రోజు పిల్లలు అందరూ ఎప్పుడు కొట్టుకునేదానికన్నా ఎక్కువగా
కొట్లాడుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఆ తండ్రికి ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది. ఒక పిల్లవాడిని కట్టెలమోపు తీసుకునిరమ్మన్నారు. ఆ కట్టెలమోపుని ఒక్కొక్క పిల్లవాడికి ఇచ్చి విరవమన్నారు. అందరూ ఎంత ప్రయత్నించినా విరవలేక పోయారు.
అప్పుడు తండ్రి మోపుని విప్పి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కట్టెను ఇచ్చారు. అప్పుడు సులువుగా విరవగలిగారు .
అప్పుడు తండ్రిఇలా అన్నారు “పిల్లలూ  , చూశారా ? మీరు అందరూ ప్రేమగా కలిసిమెలసి ఉంటే, మిమ్మల్ని మీ శత్రువు కూడా ఏమీ చెయ్యలేడు. కాని,మీరు విడిపోతే , ఆ కట్టెలమోపులో
కర్రకంటే బలహీనంగా అయిపోతారు.

నీతి:

ఐకమత్యంతో అందరం కలిసి ఉంటే ఏమైనా సాధించగలము. ఒంటరిగా ఏమీ చెయ్యలేము.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s