భాగ్యవంతుడు -ప్రశాంతత

 

విలువ — శాంతి
అంతర్గత విలువ — కృతజ్ఞత, ఉన్నదానితో తృప్తి చెందడం.

image

 

ఒక భాగ్యవంతుడికి జీవితం అంటే చికాకు కలిగింది. డబ్బుతో చాలా సంతోషము,సుఖము అనుభవించాడు, కాని తృప్తి కలగలేదు. నిజమైన సంతోషాన్ని వెతుకుతూ చాలా మంది సాధువులని కలిసి, పూజలు, వ్రతాలు చేశాడు. కాని,ఏమీ పని చెయ్యలేదు.

ఆఖరికి ఒక సాధువు దగ్గరకి వెళ్లి చాలా యాతన పడ్డాడు. “సమయం గడిచి పోతోంది, నీవు ఎలాంటి సాధువువి ? నాకు సరైన దారి చూపించలేకపోతున్నావు?నేను మీకు 24 గంటల గడువును ఇవ్వగలను, నాకు పిల్లలు లేరు, 10 తరాలకు కావాలసినంత డబ్బు సంపాదించుకున్నాను” అన్నాడు.
అప్పుడు ఆ సాధువు ఇతన్ని ఇంకో స్వామీజీ దగ్గరికి పంపించారు. ఆ స్వామీజీ కొంచం వెర్రిగా ఉంటారు కాని చాలా స్థిరచిత్తం గలవారు.

ఈ భాగ్యవంతుడు ఒక సంచీ నిండుగా వజ్రాలు తీసుకుని చెట్టు కింద ఉన్న స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. స్వామీజీతో తనకి నిజమైన సంతోషం కావాలి అని చెప్పాడు. తను చాలా భాగ్యవంతుడుని అని సంచీ లో ఉన్న డబ్బు ఇచ్చి, మనసుకు శాంతి కావాలి అని అడిగాడు. అప్పుడు స్వామీజీ “తయారుగా ఉండు వెంటనే ఇస్తాను” అని అన్నారు. భాగ్యవంతుడు ఆశ్చర్యపోయాడు, పూజలు, వ్రతాలు ఏమీ చెప్పలేదే, నిజంగా ఈ స్వామిజీ వెర్రివాడేమో అని అనుకున్నాడు. అప్పుడు స్వామీజీ “తయారుగా ఉండు, ఆలస్యము చెయ్యకు ” అన్నారు.

భాగ్యవంతుడు భయంతో సరే అన్నాడు. అప్పుడు స్వామి ఆ డబ్బుల సంచీ తీసుకుని పరిగెత్తసాగారు.. భాగ్యవంతుడు అప్పుడు పెద్దగా అరుస్తూ ‘నేను మోసపోయాను’ అని స్వామీజీ వెనకాల ఆ చిన్న ఊరిలో కష్టపడి పరిగెత్తి ఆఖరికి స్వామిజీ కూర్చున్న చెట్టు కిందకి నెమ్మదిగా చేరాడు. స్వామిజీ తన కంటే ముందరే వచ్చి కూర్చున్నారు.

స్వామీజీ ఆ డబ్బుల సంచీని భాగ్యవంతుడికి ఇచ్చి, ఇప్పుడు “ఎలా ఉన్నావు” అని అడిగారు. అప్పుడు భాగ్యవంతుడు”చాలా సంతోషంగా, ఉన్నాను”. అని అన్నాడు.

అప్పుడు స్వామీజీ అన్నారు “ఎప్పుడు ఎవ్వరిని తృప్తి, సంతోషం కావాలి అని అడగవద్దు” నువ్వు డబ్బుని చాలా ప్రేమిస్తున్నావు. దూరం చేద్దామని అనుకున్నాను కాని ,డబ్బు మీద వ్యామోహంతో నా వెంట పడ్డావు.”

నీతి:

భవనాలలో ఉండేవాళ్ళు అవి శాశ్వతం అనుకుంటారు. భాగ్యవంతులు, పేదవాళ్ళ కష్టాల గురించి ఆలోచించరు.

మంచి, చెడు చెప్పే గురువు ఉంటే దాన్ని భాగ్యంగా తీసుకోవాలి. గురువు మాట నిర్లక్ష్యం చెయ్యకూడదు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s