రెండు తోడేళ్ళ కథ!!!

రెండు తోడేళ్ళు .
విలువ– సత్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — విచక్షణ.

 

image

ఒక రోజు సాయంకాలం ఒక ముసలి తాత మనుషలందరి మనసుల్లో జరిగే యుద్ధం గురించి తన మనవడితో ఇలా చెప్తున్నారు. ‘నాయినా, యుద్ధం మన అందరి మనసుల్లో రెండు తోడెళ్ళ మధ్య జరుగుతునే ఉంటుంది.
అందులో ఒక తోడేలు మనలోని చెడు గుణాలకి ప్రతీక ,
అవేమిటో నీకు తెలుసా … మనలోని క్రోధము, అసూయ, చింత,లోభము, గర్వము, మనపై మనకు కలిగే జాలి,అసహ్యము,నూన్యతా భావము , అసత్యము,ఆడంబరము,పొగరు మరియు అహంకారము.

ఇంకో తోడేలు మన లోని మంచి గుణాలకి సంకేతం:
అవి ఎమిటంటే మనలోని సంతోషం, ప్రశాంతత, ప్రేమ ,ఆశ, నమ్రత, వినయము,ఉదారత, సత్యము సానుభూతి, అవుదార్యం , నమ్మకం , కరుణ, మరియు విశ్వాసము.

తాతగారు చెప్పిన తోడేళ్ళ గురించి వినగానే మనవడు ఉత్సుకతతో ,”తాతా! మరి మనందరిలో జరిగే ఈ మంచి మరియు చెడ్డ తోడేళ్ళ యుద్ధం లో ఏది గెలుస్తుంది ” అని అడిగాడు.
అప్పుడు వెంటనే ,”మనవడా యే తోడేలు ని అనగా యే గుణాలని మనం ఎక్కువగా పోషిస్తామో …ఆ తోడేలే గెలుస్తుందని సమాదానం చెప్పారు.

నీతి.:
ఏ గుణాలని ఐతే మనము ఎక్కువగా ప్రోత్సహించి ఆచరిస్తామో అవి మనకి సహజంగా అలవరుతాయి. అయితే ఎటువంటి వి గుణాలని చేరతీస్తామో అది మన చేతుల్లో నే ఉంది.కనుక చిన్నతనం నుంచే పిల్లలలు మంచి అలవాట్లను అలవరుచుకోగలిగితే వారు భావి తరాలలలో మంచి ఆదర్శవంతమైన పౌరులగా తయారు అవుతారు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s